ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣ ΕΣΡΩΜ

 

Ο ΕΣΡΩΜ (ΕΣΡΩΝ, ΑΣΡΩΝ)

 

Ο Εσρώμ ή Εσρών ή Ασρών (Χεσρών) όπως αναφέρεται αλλού, ήταν γιος του Φαρές και εγγονός του Ιούδα του Πατριάρχη (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,17. Α' Παραλειπομένων 2,5. 4,1. Ρουθ 4,18. Ματθαίος 1,3. Λουκάς 3,33). Από τον Εσρώμ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ασρωνί (Αριθμοί 26,17).

Γιοι του Εσρώμ ήταν ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ), ο Αράμ (Ιωράμ) και ο Χαλέβ (Χάλεβ). Αργότερα ο Εσρώμ, σε ηλικία 60 ετών, πήρε ως γυναίκα την Αβιά (Α' Παραλειπομένων 2,24. Ρουθ 4,19. Ματθαίος 1,3. Λουκάς 3,33. Ματθαίος 1,3-4. Λουκάς 3,33), κόρη του Μαχίρ, που ήταν πατέρας της χώρας Γαλαάδ, και σε ηλικία 65 ετών απέκτησε τον Σερούχ (Σεγούβ) (Α' Παραλειπομένων 2,21).

 

Ο Εσρώμ γεννήθηκε στη Χαναάν. Μαζί με τον αδερφό του Ιεμουήλ (Ιαμούν ή Χαμούλ) ακολούθησαν τον πατέρα τους όταν όλη μαζί η οικογένεια του Ιακώβ εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο (Γένεσις 46,12).

Ο Εσρώμ αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,3 και Λουκάς 3,33). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.