ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΙ ΦΑΡΕΣ ΚΑΙ ΖΑΡΑ

 

Ο ΦΑΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΖΑΡΑ

 

Ο Φαρές και ο Ζαρά (Ζαράχ) ήταν δίδυμοι γιοί του Ιούδα του Πατριάρχη, γιού του Ιακώβ, από τη νύφη του Θάμαρ. Αδέρφια του του Φαρές και του Ζαρά ήταν ο Ηρ, ο Αυνάν και ο Σηλώμ (Σηλά) (Γένεση 38,27-30. Ρουθ 4,12. Α' Παραλειπομένων 2,4. 4,1. Ματθαίος 1,3. Λουκάς 3,33).

 

 

Όταν η Θάμαρ γέννησε τα παιδιά της, το ένα παιδί είχε βγάλει έξω το χέρι του. Η μαία του έδεσε ένα κόκκινο νήμα και είπε "αυτός βγήκε πρώτος". Εκείνος όμως τράβηξε το χέρι του κι αμέσως βγήκε ο αδερφός του. Τότε η μαία είπε "έφυγε ο αδερφός σου κι άνοιξε για σένα ο δρόμος" και γι' αυτό τον ονόμασαν Φαρές. Έπειτα βγήκε ο αδερφός του, που είχε στο χέρι του το κόκκινο νήμα και τον ονόμασαν Ζαρά (Γένεση 38,27-30).

 

Ο Φαρές και ο Ζαρά γεννήθηκαν στη Χαναάν. Μαζί με τον αδερφό τους τον Σηλώμ (Σηλά) ακολούθησαν τον πατέρα τους όταν όλη μαζί η οικογένεια του Ιακώβ εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο. Ο Ηρ και ο Αυνάν είχαν πεθάνει στη Χαναάν (Γένεσις 46,12).

 

Ο Φαρές απέκτησε πολλούς απογόνους (Ρουθ 4,12), πολλοί από τους οποίους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ηγεσία του στρατού του Ισραήλ μέχρι την αιχμαλωσία από τους Βαβυλώνιους (Νεεμίας 11,4-6), αλλά και μετά (Α' Παραλειπομένων 9,4).

Οι γιοι του Φαρές ήταν ο Εσρώμ ή Εσρών (Ασρών ή Χεσρών) και ο Ιεμουήλ (Ιαμούν ή Χαμούλ) (Γένεση 46,12. Αριθμοί 26,20-21. Ρουθ 4,18. Α' Παραλειπομένων 2,5. Ματθαίος 1,3. Λουκάς 3,33).

Οι γιοι του Ζαρά ήταν ο Ζαμβρί (Ζιμρί), ο Αϊθάν (Εθάν), ο Αϊμάν, ο Καλχάλ (Χαλκόλ) και ο Δαράδ (Δαρά) (Α' Παραλειπομένων 2,6).

 

Ο Φαρές και ο Ζαρά αναφέρονται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,3 και Λουκάς 3,33). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη τους την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.