ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ  

 

ΑΣΧΑΝ

 

ΑΣΧΑΝ (ΑΣΧΑ)

 

Η Ασχάν (Ασχά)  ήταν κόρη του Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 15,16. Κριταί 1,12) και σύζυγος του Γοθονιήλ (Ιησούς του Ναυή 15,15-19. Κριταί 1,12-14).

 

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, μετά τη Χεβρών πολιόρκησε και κατέλαβε την πόλη Δαβίρ. Την πόλη την κυρίεψε ο Γοθονιήλ, γιος του Κενέζ και ανιψιός του Χάλεβ. Ο Χάλεβ ως ανταμοιβή του έδωσε για γυναίκα του, την κόρη του Ασχάν (Αχσά), μαζί με την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 15,15-19. Κριταί 1,12-14). Συγκεκριμένα όταν η Ασχά πήγαινε προς τον οίκο του Γοθονιήλ, εκείνος την πίεσε να ζητήσει από τον πατέρα της έναν αγρό που να έχει νερό. Τότε αυτή, από τον όνο πάνω στον οποίο καθόταν, γόγγυξε και είπε παραπονεμένη στον πατέρα της, ότι επειδή την στέλνει σ' ένα κατάξερο τόπο, στη Ναγέβ, όπου έμενε ο Γοθονιήλ, του ζήτησε να της δώσει ως δώρο τη Γολαθμαΐν, η οποία είχε νερό. Τότε εκείνος της έδωσε την Άνω και Κάτω Γολαθμαΐν (Ιησούς του Ναυή 15,15-19. Κριταί 1,12-15).