ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

ENOTHTA 1

 

Ο ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Ο Βενιαμίν ήταν ο μικρότερος και ο δωδέκατος γιος του Ιακώβ, τον οποίο απέκτησε από τη Ραχήλ (Γένεση 29,32 και 35,23). Αδερφός του Βενιαμίν από την ίδια μάνα, τη Ραχήλ, ήταν ο Ιωσήφ. Αδέρφια του από τον Ιακώβ και από άλλη μάνα ήταν ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευΐ, ο Ιούδας, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών, ο Δαν, ο Νεφθαλίμ, ο Γαδ, ο Ασήρ και η Δείνα (Γένεση 29,31-35. 30,1-24. Γένεση 35,22-26. Παραλειπομένων Α' 2,1-2).

Όταν ο πατέρας του ο Ιακώβ και η οικογένεια του έφυγαν από τη Βαιθήλ, και ενώ έμενε ακόμα μικρή απόσταση για να φτάσουν στην Εφραθά (Βηθλεέμ), είχε έρθει η ώρα της Ραχήλ να γεννήσει. Είχε δύσκολη γέννα και μόλις γεννήθηκε το παιδί, η Ραχήλ πέθανε. Πριν πεθάνει τον ονόμασε Βεν-ονί (γιος της θλίψεώς μου, της οδύνης μου), αλλά ο Ιακώβ τον ονόμασε Βενιαμίν (Γένεση 35,16-18).

Ο Βενιαμίν είχε 6 γιους, τον Βαλά ή Βαλέ (Βελά), τον Χοβώρ ή Βαχίρ (Βεχέρ), τον Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ (Ιεδιαήλ), τον Ααρά ή Ιαχιράν (Αχεράχ), τον Νωά (Νωχά) και τον Ραφή (Ραφά) (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,42-43. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1-2). Ακόμη αναφέρεται και ο Σωφάν (Σουφάμ) (Αριθμοί 26,43), αλλά δεν είναι σίγουρο εάν ταυτίζεται με κάποιον από τους έξι γιους του ή πρόκειται για έβδομο γιο του Βενιαμίν.

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

 

Οι απόγονοι του Βενιαμίν κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Βενιαμίν, η οποία απαριθμούσε 35.400 άντρες (Αριθμοί 1,34-35. 2,10-11). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 35.500 άντρες (Αριθμοί 26,45).

 

ΒΑΛΑ 'Η ΒΑΛΕ (ΒΕΛΑ):  Ο Βαλά ή Βαλέ (Βελά) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Βενιαμίν. Ο Βαλά ή Βαλέ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,42. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1). Από τον Βαλά ή Βαλέ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Βαλί (Αριθμοί 26,42).

 

Ο Βαλά ή Βαλέ είχε 6 γιους, τον Γηρά ή Αδάρ (Αρδ), τον Νοεμάν (Νααμάν), τον Αγχίς (Ηχί), τον Ρως, τον Μαμφίμ (Μουπίμ) και τον Οφιμίν (Χουπίμ) (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,44).

Στο βιβλίο των Παραλειπομένων αναφέρεται πως ο Βαλά ή Βαλέ είχε 5 γιους, όπου τα ονόματά τους είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα της Γενέσεως. Συγκεκριμένα τον Ασεβών (Εσβών), τον Οζί (Ουζί), τον Οζιήλ (Ουζζιήλ), τον Ιεριμώθ και τον Ουρί (Ιρί) (Α' Παραλειπομένων 7,7).

Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται πως ο Βαλά ή Βαλέ είχε 3 γιους, όπου οι δύο έχουν ονόματά τελείως διαφορετικά από εκείνα των δύο προηγούμενων. Συγκεκριμένα τον Αδίρ ή Άδαρ (Αδδάρ), τον Γηρά και τον Αβιούδ (Αριθμοί 26,44. Α' Παραλειπομένων 8,3).

 

ΧΟΒΩΡ Ή ΒΑΧΙΡ (ΒΕΧΕΡ):  Ο Χοβώρ ή Βαχίρ (Βεχέρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Βενιαμίν. Ο Χοβώρ ή Βαχίρ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1). Γιοι του Χοβώρ ή Βαχίρ ήταν ο Ζεμιρά, ο Ιωάς, ο Ελιέζερ, ο Ελιθενάν (Ελιωεναΐ), ο Αμαρία (Αμρί), ο Ιεριμώθ (Ιερεμώθ), ο Αβιούδ (Αβιά), ο Αναθώθ και ο Ελμεμέθ (Αλαμώθ) (Α' Παραλειπομένων 7,8).

Στο δεύτερο κατάλογο των απογόνων του Βενιαμίν, στο Α' Παραλειπομένων 8,1, ο Χοβώρ ή Βαχίρ δεν αναφέρεται και ως δεύτερος αναφέρεται ο Ασβήλ ή Ιαδιήλ.

 

 

ΑΣΒΗΛ Ή ΙΑΔΙΗΛ Ή ΑΣΥΒΗΡ (ΙΕΔΙΑΗΛ):   Ο Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ (Ιεδιαήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Βενιαμίν. Ο Ασβήλ ή Ιαδιήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,42. Α' Παραλειπομένων 7,6. 8,1). Γιος του Ασβήλ ή Ιαδιήλ ήταν ο Βαλαάν (Βιλάν) (Α' Παραλειπομένων 7,10).

Στο δεύτερο κατάλογο των απογόνων του Βενιαμίν, στο Α' Παραλειπομένων 8,1, ο Ασβήλ ή Ιαδιήλ αναφέρεται ως δεύτερος γιος του Βενιαμίν. Από τον Ασβήλ ή Ιαδιήλ ή Ασυβήρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ασβηλί ή Ασυβηρί (Αριθμοί 26,42).

 

ΑΑΡΑ Ή  ΙΑΧΙΡΑΝ (ΑΧΕΡΑΧ):  Ο Ααρά ή Ιαχιράν (Αχεράχ) ήταν ο τέταρτος γιος του Βενιαμίν. Ο Ααρά πρέπει να γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μιας και δεν αναφέρεται σ' αυτούς που ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Αριθμοί 26,42. Α' Παραλειπομένων 8,1).

Στο δεύτερο κατάλογο των απογόνων του Βενιαμίν, στο Α' Παραλειπομένων 8,1, ο Ααρά αναφέρεται ως τρίτος γιος του Βενιαμίν. Από τον Ααρά ή Ιαχιράν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιαχιρανί (Αριθμοί 26,42).

 

ΝΩΑ (ΝΩΧΑ): Ο Νωά (Νωχά) ήταν ο πέμπτος γιος του Βενιαμίν. Ο Νωά πρέπει να γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μιας και δεν αναφέρεται σ' αυτούς που ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Α' Παραλειπομένων 8,2).

Στο δεύτερο κατάλογο των απογόνων του Βενιαμίν, στο Α' Παραλειπομένων 8,1, ο Νωά αναφέρεται ως τέταρτος γιος του Βενιαμίν.

 

ΡΑΦΗ (ΡΑΦΑ): Ο Ραφή (Ραφά) ήταν ο έκτος γιος του Βενιαμίν. Ο Ραφή πρέπει να γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μιας και δεν αναφέρεται σ' αυτούς που ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Α' Παραλειπομένων 8,2).

Στο δεύτερο κατάλογο των απογόνων του Βενιαμίν, στο Α' Παραλειπομένων 8,1, ο Ραφή αναφέρεται ως πέμπτος γιος του Βενιαμίν.

 

ΣΩΦΑΝ (ΣΟΥΦΑΜ): Ο Σωφάν (Σουφάμ) ήταν γιος του Βενιαμίν, αλλά δεν είναι σίγουρο εάν ταυτίζεται με κάποιον από τους έξι γιους του ή πρόκειται για έβδομο γιο του Βενιαμίν. Από τον Σωφάν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σωφανί (Αριθμοί 26,43).  

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΑΛΑ (ΒΑΛΕ)

 

Ο Βαλά ή Βαλέ είχε 6 γιους, τον Γηρά, τον Νοεμάν (Νααμάν), τον Αγχίς (Ηχί), τον Ρως, τον Μαμφίμ (Μουπίμ) και τον Οφιμίν (Χουπίμ) (Γένεση 46,21).

Στο βιβλίο των Παραλειπομένων αναφέρεται πως ο Βαλά ή Βαλέ είχε 5 γιους, όπου τα ονόματά τους είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα της Γενέσεως. Συγκεκριμένα τον Ασεβών (Εσβών), τον Οζί (Ουζί), τον Οζιήλ (Ουζζιήλ), τον Ιεριμώθ και τον Ουρί (Ιρί) (Α' Παραλειπομένων 7,7).

Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται πως ο Βαλά ή Βαλέ είχε 3 γιους, όπου οι δύο έχουν ονόματά τελείως διαφορετικά από εκείνα των δύο προηγούμενων. Συγκεκριμένα τον Αδίρ (Αδδάρ), τον Γηρά και τον Αβιούδ (Α' Παραλειπομένων 8,3).

Έτσι λοιπόν παραθέτουμε όλα τα ονόματα των γιων του Βενιαμίν, τα οποία είναι διαφορετικά.

Οι γιοι του Βαλά ή Βαλέ ήταν αρχηγοί των αντίστοιχων πατριαρχικών οικογενειών, ήταν άνδρες γενναίοι και ο αριθμός των οικογενειών τους ανερχόταν 22.034.

 

ΓΗΡΑ: Ο Γηρά ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Γηρά γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Γιος του Γηρά ήταν ο Αράδ (Αρέδ) (Γένεση 46,21. Α' Παραλειπομένων 8,3).

 

ΝΟΕΜΑΝ (ΝΑΑΜΑΝ): Ο Νοεμάν (Νααμάν) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Νοεμάν γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21. Αριθμοί 26,44). Από τον Νοεμάν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Νοεμανί (Αριθμοί 26,44).  

 

ΑΓΧΙΣ (ΗΧΙ): Ο Αγχίς (Ηχί) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Αγχίς γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21).

 

ΡΩΣ: Ο Ρως ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Ρως γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21).

 

ΜΑΜΦΙΜ (ΜΟΥΠΙΜ): Ο Μαμφίμ (Μουπίμ) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Μαμφίμ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21).

 

ΟΦΙΜΙΝ (ΧΟΥΠΙΜ): Ο Οφιμίν (Χουπίμ) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Οφιμίν γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21).

 

ΑΣΕΒΩΝ (ΕΣΒΩΝ): Ο Ασεβών (Εσβών) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,7).

 

ΟΖΙ (ΟΥΖΙ): Ο Οζί (Ουζί) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,7).

 

ΟΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ): Ο Οζιήλ (Ουζζιήλ) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,7).

 

ΙΕΡΙΜΩΘ: Ο Ιεριμώθ ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,7).

 

ΟΥΡΙ (ΙΡΙ): Ο Ουρί (Ιρί) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,7).

 

ΑΔΙΡ ή ΑΔΑΡ (ΑΔΔΑΡ Ή ΑΡΔ):  Ο Αδίρ ή Άδαρ (Αδδάρ) ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Αριθμοί 26,44. Α' Παραλειπομένων 8,3). Από τον Αδίρ ή Άδαρ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Αδαρί (Αριθμοί 26,44).  

 

ΑΒΙΟΥΔ: Ο Αβιούδ ήταν γιος του Βαλά ή Βαλέ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,3).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΑΧΙΡ (ΧΟΒΩΡ)

 

Οι γιοι του Βαχίρ ή Χοβώρ ήταν αρχηγοί των αντίστοιχων πατριαρχικών οικογενειών, ήταν άνδρες γενναίοι και ο αριθμός των οικογενειών τους ανερχόταν 20.200.

 

ΖΕΜΙΡΑ: Ο Ζεμιρά ήταν ο πρωτότοκος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν ο δεύτερος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΕΛΙΕΖΕΡ: Ο Ελιέζερ ήταν ο τρίτος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΕΛΙΘΕΝΑΝ (ΕΛΙΩΕΝΑΪ): Ο Ελιθενάν (Ελιωεναΐ) ήταν ο τέταρτος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΑΜΑΡΙΑ (ΑΜΡΙ): Ο Αμαρία (Αμρί) ήταν ο πέμπτος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΙΕΡΙΜΩΘ (ΙΕΡΕΜΩΘ): Ο Ιεριμώθ (Ιερεμώθ) ήταν ο έκτος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΑΒΙΟΥΔ (ΑΒΙΑ): Ο Αβιούδ (Αβιά) ήταν ο έβδομος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΑΝΑΘΩΘ: Ο Αναθώθ ήταν ο όγδοος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

ΕΛΜΕΜΕΘ (ΑΛΑΜΩΘ): Ο Ελμεμέθ (Αλαμώθ) ήταν ο ένατος γιος του Βαχίρ ή Χοβώρ και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,8).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΒΗΛ (ΙΑΔΙΗΛ)

 

Οι απόγονοι του Ασβήλ ή Ιαδιήλ ήταν αρχηγοί των αντίστοιχων πατριαρχικών οικογενειών, ήταν άνδρες γενναίοι και ο αριθμός των οικογενειών τους ανερχόταν 17.200.

 

ΒΑΛΑΑΝ (ΒΙΛΑΝ): Ο Βαλαάν (Βιλάν) ήταν γιος του Ασβήλ ή Ιαδιήλ και απόγονος του Βενιαμίν. Γιοι του Βαλαάν ήταν ο Ιαούς (Ιεούς), ο Βενιαμίν, ο Αώθ (Εούδ), ο Χανανά (Χεναανά), ο Ζαιθάν (Ζεθάν), ο Θαρσί (Θαρσίς) και ο Αχισαάρ (Αχισαχάρ) (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΙΑΟΥΣ (ΙΕΟΥΣ): Ο Ιαούς (Ιεούς) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Βενιαμίν ήταν ο δεύτερος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΑΩΘ (ΕΟΥΔ): Ο Αώθ (Εούδ) ήταν ο τρίτος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΧΑΝΑΝΑ (ΧΕΝΑΑΝΑ): Ο Χανανά (Χεναανά) ήταν ο τέταρτος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΖΑΙΘΑΝ (ΖΕΘΑΝ): Ο Ζαιθάν (Ζεθάν) ήταν ο πέμπτος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΘΑΡΣΙ (ΘΑΡΣΙΣ): Ο Θαρσί (Θαρσίς) ήταν ο έκτος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

ΑΧΙΣΑΑΡ (ΑΧΙΣΑΧΑΡ): Ο Αχισαάρ (Αχισαχάρ) ήταν ο έβδομος γιος του Βαλαάν (Βιλάν) και απόγονος του Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 7,10).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΑ

 

ΑΡΑΔ (ΑΡΕΔ): Ο Αράδ (Αρέδ) ήταν γιος του Γηρά και απόγονος του Βενιαμίν. Ο Αράδ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,21).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ

1ος κατάλογος

 

Α Παραλ. 7,6           Υιοί του Βενιαμίν ήσαν ο Βαλέ, ο Βαχίρ και ο Ιαδιήλ, τρεις εν όλω.

Α Παραλ. 7,7           Οι υιοί του Βαλέ ήσαν ο Ασεβών, ο Οζί, ο Οζιήλ, ο Ιεριμώθ και ο Ουρί, εν όλω πέντε. Αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, των οποίων ο αριθμός της φυλής αυτής ανήρχετο εις είκοσι δύο χιλιάδας τριάκοντα τέσσαρας.

Α Παραλ. 7,8           Οι υιοί του Βαχίρ ήσαν ο Ζεμιρά, ο Ιωάς, ο Ελιέζερ, ο Ελιθενάν, ο Αμαρία, ο Ιεριμώθ, ο Αβιούδ, ο Αναθώθ και ο Ελμεμέθ. Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Βαχίρ·

Α Παραλ. 7,9           οι εγγεγραμμένοι εις τας γενεαλογίας κατά τας γενεάς των, αρχηγοί πατριαρχικών οίκων, άνδρες γενναίοι, εν όλω είκοσι χιλιάδες διακόσιοι.

Α Παραλ. 7,10         Υιός του Ιαδιήλ ήτο εις, ο Βαλαάν, υιοί του Βαλαάν ήσαν ο Ιαούς, ο Βενιαμίν, ο Αώθ, ο Χανανά, ο Ζαιθάν, ο Θαρσί και ο Αχισαάρ.

Α Παραλ. 7,11          Ολοι αυτοί ήσαν υιοί του Ιαδιήλ, αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, γενναίοι άνδρες, ανερχόμενοι εις δέκα επτά χιλιάδας διακοσίους και οι οποίοι ηδύναντο να εκστρατεύουν και να λαμβάνουν μέρος στον πόλεμον.

 

2ος κατάλογος

 

Α Παραλ. 8,1            Ο Βενιαμίν απέκτησε πρωτότοκον υιόν τον Βαλέ, δευτερότοκον τον Ασβήλ, τρίτον τον Ααρά,

Α Παραλ. 8,2           τέταρτον τον Νωα, πέμπτον τον Ραφή.

Α Παραλ. 8,3           Οι δε υιοί του Βαλέ ήσαν οι εξής· Ο Αδίρ, ο Γηρά, ο Αβιούδ,