ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

Ο ΣΑΟΥΛ

 

Ο Σαούλ

Ο Σαούλ ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ (1012-1004 π.Χ.). Ήταν γιος του Κις, που ήταν πλούσιος και ισχυρός από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Βασιλειών 9,1-2. 10,21. 14,51. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 12,1). Ο Σαούλ ήταν άνδρας υψηλόσωμος, αγαθός και ωραίος. Ήταν ο ομορφότερος και ο υψηλότερος ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Α' Βασιλειών 9,2. 10,23). Το όνομά του σημαίνει "επιθυμητός". Καταγόταν από την πατριά των Ματταρί (Α' Βασιλειών 10,21) και έμενε στη Γαβαά (Α' Βασιλειών 10,26). Σύζυγός του Σαούλ ήταν η Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,50).

Ο Σαούλ είχε τέσσερις γιους, τον Ιωνάθαν (Α' Βασιλειών 13,2. 13,16. 13,22. 14,1. 14,27-29. 14,39-42. 14,49-50. 19,1-2. 20,27. 23,16-17. 31,2. 31,12. Β' Βασιλειών 1,4. 1,12. 1,17. 4,4. 9,6. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), καθώς και δύο κόρες τη Μερόβ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,17-20. 18,27. 25,44. Β' Βασιλειών 3,13).

Ο Σαούλ στο γενεαλογικό του δέντρο καταγόταν από τον Κις, ο οποίος ήταν γιος του Αβιήλ, ο οποίος ήταν γιος του Ιαρέδ, ο οποίος ήταν γιος του Βαχίρ, ο οποίος ήταν γιος του Αφέκ (Α' Βασιλειών 9,1-2. 14,51).

 

 

 

ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΑΧΙΝΟΟΜ: Η Αχινοόμ (Αχινοάμ) ήταν σύζυγος του Σαούλ και κόρη του Αχιμάας (Α' Βασιλειών 14,50). Η Αχινοόμ είχε τέσσερις γιους, τον Ιωνάθαν, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39), καθώς και δύο κόρες τη Μερόβ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49).

 

 

ΡΕΣΦΑ (ΡΙΣΠΑ): Η Ρεσφά (Ρισπά) ήταν κόρη του Ιαλ (Αϊά), παλλακίδα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 3,7. 21,8. 21,10-11) και ερωμένη του Αβεννήρ, αρχιστράτηγου του Σαούλ (Β' Βασιλειών 3,7). Με τον Σαούλ η Ρεσφά, είχε δύο γιους, τον Ερμωνί (Αρμωνί) και τον Μεμφιβοσθέ (Β' Βασιλειών 21,8).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ρεσφά

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Ιωνάθαν ήταν ο μεγαλύτερος γιος του βασιλιά του Ισραήλ, Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 13,2. 13,16. 13,22. 14,1. 14,27-29. 14,39-42. 14,49-50. 19,1-2. 20,27. 23,16-17. 31,2. 31,12. Β' Βασιλειών 1,4. 1,12. 1,17. 4,4. 9,6. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2). Καταγόταν όπως ο πατέρας του από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν ο πιο πιστός και αγαπημένος φίλος του Δαβίδ.

Ο Ιωνάθαν είχε δύο αδερφούς, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και δύο αδερφές τη Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20). Ο Ιωνάθαν είχε έναν γιο, τον Μεμφιβοσθέ (Μεριβαάλ), που ήταν κουτσός (Β' Βασιλειών 4,4. 9,3. 9,6-7. 19,24. 21,7. Α' Παραλειπομένων 8,34. 9,40). Ο Δαβίδ, μετά τον θάνατο του Ιωνάθαν, τον φιλοξένησε στο παλάτι για όλη του τη ζωή, μάλιστα του επέτρεπε να τρώει στο βασιλικό τραπέζι (Β' Βασιλειών 9,1-13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιωνάθαν

 

 

ΙΕΒΟΣΘΕ Ή ΙΕΣΣΙΟΥ Ή ΑΣΑΒΑΛ (ΙουεΙ ή ΙσβΙ ή ΙσβΟσεθ ή ΕσβαΑλ): Ο Ιεβοσθέ ή Ιεσσιού ή Ασαβάλ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,49. Β' Βασιλειών 2,8. 2,10. 4,1-2. 4,8. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39). Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωνάθαν, ο Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και ο Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και οι αδερφές του ήταν η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιεβοσθέ

 

 

ΜΕΛΧΙΣΟΥΕ Ή ΜΕΛΧΙΣΑ (ΜΑΛΧΙ-ΣΟΥΑ): Ο Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) ήταν ο τρίτος γιος του Σαούλ και απόγονος του Βενιαμίν. Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ιεβοσθέ ή Ιεσσιού ή Ασαβάλ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ) και ο Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και οι αδερφές του ήταν η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μελχισουέ

 

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν ο τέταρτος γιος του Σαούλ και απόγονος του Βενιαμίν. Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ιεβοσθέ ή Ιεσσιού ή Ασαβάλ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ) και ο Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) (Α' Βασιλειών 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και οι αδερφές του ήταν η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμιναδάβ

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ ΑΠΟ ΤΗ ΡΕΣΦΑ

 

ΕΡΜΩΝΙ (ΑΡΜΩΝΙ): Ο Ερμωνί (Αρμωνί) ήταν γιος του Σαούλ από την παλλακίδα του τη Ρεσφά (Ρισπά), κόρης του Αϊά (Β' Βασιλειών 21,8. 21,10-11). Ήταν ένας από τους εφτά απογόνους του Σαούλ, που δόθηκαν από τον Δαβίδ στους Γαβαωνίτες για να τους κρεμάσουν, προκειμένου να υπάρξει εξιλέωση και να σταματήσει ο λιμός που μαστίζει για τρία χρόνια τη χώρα (Β' Βασιλειών 21,8).

 

ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ: Ο Μεμφιβοσθέ ήταν γιος του Σαούλ από την παλλακίδα του τη Ρεσφά (Ρισπά), κόρης του Αϊά (Β' Βασιλειών 21,8. 21,10-11). Ήταν ένας από τους εφτά απογόνους του Σαούλ, που δόθηκαν από τον Δαβίδ στους Γαβαωνίτες για να τους κρεμάσουν, προκειμένου να υπάρξει εξιλέωση και να σταματήσει ο λιμός που μαστίζει για τρία χρόνια τη χώρα (Β' Βασιλειών 21,8).

 

 

Η Ρεσφά

Μετά από την ανταρσία του Αβεσσαλώμ και του Σαβεέ κατά του Δαβίδ, έπεσε πείνα στη χώρα που κράτησε τρία χρόνια. Ο Δαβίδ παρέδωσε εφτά απογόνους του Σαούλ στους κατοίκους της Γαβαών, για να τους κρεμάσουν ως εξιλέωση, επειδή ο Σαούλ είχε επιδιώξει κάποτε να εξοντώσει τους κατοίκους της Γαβαών, ο Δαβίδ πήρε τους δύο γιους της Ρεσφά, τον Ερμωνί και τον Μεμφιβοσθέ, που τους είχε κάνει με το Σαούλ, καθώς και τους πέντε γιους της Μιχόλ, κόρης του Σαούλ, που τους είχε κάνει με τον Εσδριήλ, γιο του Βερζελλί του Μουλαθίτη, και τους παρέδωσε στους Γαβαωνίτες. Εκείνοι τους κρέμασαν στο βουνό, κοντά στη Γαβαών, ενώπιον του Κυρίου, τις πρώτες μέρες του θερισμού των κριθαριών (Β' Βασιλειών 21,6-9).

Η Ρεσφά συντετριμμένη από το πένθος, πήρε ένα σάκκο, τον άπλωσε σ' ένα βράχο και τον έκανε σκηνή για τον εαυτό της. Έμεινε εκεί από την αρχή του θερισμού, μέχρις ότου έπεσε βροχή από τον ουρανό πάνω στους νεκρούς. Σε όλη αυτή την περίοδο, μέρα και νύχτα, δεν άφηνε τα όρνεα, ούτε τα θηρία της γης, να πλησιάσουν στα πτώματα των κρεμασμένων παιδιών της.

Όταν αναγγέλθηκε στο Δαβίδ αυτό που έκανε η Ρεσφά, όλοι κατεπλάγησαν από τη στοργή και την αφοσίωση προς τα παιδιά της. Ο Δαβίδ τότε διέταξε τον Δαν, γιο του Ιωά, που ήταν απόγονος των γιγάντων να κατεβάσει και να παραλάβει τα κρεμασμένα πτώματα. Μετά ο Δαβίδ πήρε τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, από τους κατοίκους της Ιαβίς, στη Γαλαάδ, και, μαζί με τα οστά αυτών που είχαν κρεμαστεί, τα έθαψαν στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 21,10-14).

 

 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΜΕΡΟΒ ή ΜΙΧΟΛ (ΜΕΡΑΒ): Η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,17. Β' Βασιλειών 21,8). Η Μερόβ είχε μία αδερφή τη Μελχόλ (Μιχάλ) και τέσσερις αδερφούς, τον Ιωνάθαν, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2). Ήταν σύζυγος του Αδριήλ (Εσδριήλ) του Μοθυλαθείτη (Α' Βασιλειών 18,17-19. Β' Βασιλειών 21,8), με τον οποίο είχε πέντε γιους (Β' Βασιλειών 21,8).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μερόβ

 

 

ΜΕΛΧΟΛ (ΜΙΧΑλ): Η Μελχόλ (Μιχάλ) ήταν η μικρότερη κόρη του βασιλιά Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,20. 18,27. 25,44. Β' Βασιλειών 3,13) και η πρώτη σύζυγος του βασιλιά Δαβίδ (Α' Βασιλειών 18,27. 19,11. Β' Βασιλειών 3,14).  Η Μελχόλ είχε μία αδερφή της Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τέσσερις αδερφούς, τον Ιωνάθαν, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39). Μετά το Δαβίδ η Μελχόλ πήρε ως σύζυγο τον Φαλτί (Φαλτιήλ), γιο του Αμίς (Σελλής), ο οποίος καταγόταν από τη Ρομμά (Α' Βασιλειών 25,44. Β' Βασιλειών 3,15).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μελχόλ

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ

 

ΜΕΜΦΙΒΟΣΘΕ (ΜΕΡΙΒΑΑΛ): Ο Μεμφιβοσθέ ήταν γιος του Ιωνάθαν και εγγονός του Σαούλ (Β' Βασιλειών 4,4. 9,3. 9,6-7. 19,24. 21,7. Α' Παραλειπομένων 8,34. 9,40). Αναφέρεται και ως Μερί-βαάλ (Α' Παραλειπομένων 8,34. 9,40). Το όνομά του σημαίνει "εξολοθρευτής ειδώλων". Ο Μεμφιβοσθέ ήταν ανάπηρος στα πόδια (Β' Βασιλειών 4,4. 9,3. 9,13. 19,26) και είχε ένα γιο τον Μιχά (Β' Βασιλειών 9,12. Α' Παραλειπομένων 8,34. 9,40).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μεμφιβοσθέ

 

 

ΜΙΧΑ: Ο Μιχά ήταν γιος του Μεμφιβοσθέ (Μεριβαάλ) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Β' Βασιλειών 9,12. Α' Παραλειπομένων 8,34. 9,40). Γιοι του Μιχά ήταν ο Φιθών (Πιθών), ο Μελάχ (Μελέχ), ο Θαράχ (Θαρεά) και ο Αχάζ (Άχαζ) (Α' Παραλειπομένων 8,34-35. 9,40-42).

 

ΦΙΘΩΝ (ΠΙΘΩΝ): Ο Φιθών (Πιθών) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μιχά και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,35. 9,41).

 

ΜΕΛΑΧ Ή ΜΑΛΑΧ (ΜΕΛΕΧ):  Ο Μελάχ (Μελέχ) ήταν ο δεύτερος γιος του Μιχά και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,35. 9,41).

 

ΘΑΡΑΧ (ΘΑΡΕΑ): Ο Θαράχ (Θαρεά) ήταν ο τρίτος γιος του Μιχά και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,35. 9,41).

 

ΑΧΑΖ: Ο Αχάζ (Άχαζ) ήταν ο τέταρτος γιος του Μιχά και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Αχάζ ήταν ο Ιαδά (Ιεωαδά) (Α' Παραλειπομένων 8,35-36. 9,42).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΧΑΖ

 

ΙΑΔΑ (ΙΕΩΑΔΑ): Ο Ιαδά (Ιεωαδά) ήταν γιος του Αχάζ (Άχαζ) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Ιαδά ήταν ο Σαλαιμάθ ή Γαλεμέθ (Αλεμάθ), ο Ασμώθ ή Γαζμώθ (Ασμαβέθ) και ο Ζαμβρί (Ζιμρί) (Α' Παραλειπομένων 8,35-36. 9,42).

 

ΣΑΛΑΙΜΑΘ ή ΓΑΛΕΜΕΘ (ΑΛΕΜΑΘ):  Ο Σαλαιμάθ ή Γαλεμέθ (Αλεμάθ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ιαδά (Ιεωαδά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιοι του Σαλαιμάθ ήταν ο Ασμώθ (Ασμαβέθ) και ο Ζαμβρί (Ζιμρί) (Α' Παραλειπομένων 8,35-36. 9,42).

 

ΑΣΜΩΘ Ή ΓΑΖΜΩΘ (ΑΣΜΑΒΕΘ):  Ο Ασμώθ ή Γαζμώθ (Ασμαβέθ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ιαδά (Ιεωαδά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,35-36).

 

ΖΑΜΒΡΙ (ΖΙΜΡΙ): Ο Ζαμβρί (Ζιμρί) ήταν ο τρίτος γιος του Ιαδά (Ιεωαδά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Ζαμβρί ήταν ο Μαισά ή Μασά (Μοσά) (Α' Παραλειπομένων 8,35-36. 9,42).

 

ΜΑΙΣΑ Ή ΜΑΣΑ (ΜΟΣΑ):  Ο Μαισά ή Μασά (Μοσά) ήταν γιος του Ζαμβρί (Ζιμρί) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Μαισά ήταν ο Βαανά (Βινεά) (Α' Παραλειπομένων 8,36-37. 9,42-43).

 

ΒΑΑΝΑ (ΒΙΝΕΑ): Ο Βαανά (Βινεά) ήταν γιος του Μαισά ή Μασά (Μοσά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Βαανά ήταν ο Ραφαΐα (Ραφά) (Α' Παραλειπομένων 8,36-37. 9,43).

 

ΡΑΦΑΪΑ (ΡΑΦΑ): Ο Ραφαΐα (Ραφά) ήταν γιος του Βαανά (Βινεά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιος του Ραφαΐα ήταν ο Ελασά (Ελεσά) (Α' Παραλειπομένων 8,37. 9,43).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣΑ

 

ΕΛΑΣΑ (ΕΛΕΣΑ): Ο Ελασά (Ελεσά) ήταν γιος του Ραφαΐα (Ραφά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιοι του Ελασά ήταν ο Εσήλ και ο Ασήλ (Α' Παραλειπομένων 8,37. 8,39. 9,43).

 

ΕΣΗΛ: Ο Εσήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ελασά (Ελεσά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιοι του Εσήλ ήταν ο Εζρικάμ (Αζρικάμ), ο Ισμαήλ, ο Σαραΐα (Σεαρία), ο Αβδία (Οβαδία), ο Ανάν (Χανάν) και ο Ασά  (Α' Παραλειπομένων 8,37-38. 9,43-44).

 

ΑΣΗΛ: Ο Ασήλ ήταν ο δεύτερος γιος του Ελασά (Ελεσά) και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Γιοι του Ασήλ ήταν Αιλάμ (Ουλάμ), ο Ιάς (Ιεούς) και ο Ελιφαλέτ (Ελιφέλετ)  (Α' Παραλειπομένων 8,39).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΣΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΗΛ

 

ΕΖΡΙΚΑΜ (ΑΖΡΙΚΑΜ): Ο Εζρικάμ (Αζρικάμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΙΣΜΑΗΛ: Ο Ισμαήλ ήταν ο δεύτερος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΣΑΡΑΪΑ (ΣΕΑΡΙΑ): Ο Σαραΐα (Σεαρία) ήταν ο τρίτος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΑΒΔΙΑ (ΟΒΑΔΙΑ): Ο Αβδία (Οβαδία) ήταν ο τέταρτος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΑΝΑΝ (ΧΑΝΑΝ): Ο Ανάν (Χανάν) ήταν ο πέμπτος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΑΣΑ: Ο Ασά ήταν ο έκτος γιος του Εσήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,38. 9,44).

 

ΑΙΛΑΜ (ΟΥΛΑΜ): Ο Αιλάμ (Ουλάμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ασήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν. Οι γιοι του Αιλάμ ήταν γενναίοι άνδρες και επιδέξιοι τοξότες. Είχαν αποκτήσει πολλούς απογόνους, οι οποίοι ήταν συνολικά περίπου 150 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 8,39-40).

 

ΙΑΣ (ΙΕΟΥΣ): Ο Ιάς (Ιεούς) ήταν ο δεύτερος γιος του Ασήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,39).

 

ΕΛΙΦΑΛΕΤ (ΕΛΙΦΕΛΕΤ): Ο Ελιφαλέτ (Ελιφέλετ) ήταν ο τρίτος γιος του Ασήλ και απόγονος του Σαούλ από τη φυλή Βενιαμίν (Α' Παραλειπομένων 8,39).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Α Παραλ. 8,33         Ο Νηρ απέκτησε τον Κις, ο Κις απέκτησε τον Σαούλ, ο Σαούλ απέκτησε τον Ιωνάθαν, τον Μελχισουέ, τον Αμιναδάβ, τον Αβασάλ.

Α Παραλ. 8,34         Υιός του Ιωνάθαν ήτο ο Μεριβαάλ, ο δε Μεριβαάλ εγέννησε τον Μιχά.

Α Παραλ. 8,35         Οι υιοί του Μιχά ήσαν ο Φιθων, ο Μελάχ, ο Θαράχ, ο Αχάζ.

Α Παραλ. 8,36         Και ο Αχάζ απέκτησεν υιόν τον Ιαδά, ο Ιαδά απέκτησεν υιόν τον Σαλαιμάθ, τον Ασμώθ και τον Ζαμβρί. Ο Ζαμβρί απέκτησεν υιόν τον Μαισά.

Α Παραλ. 8,37         Ο Μαισά απέκτησεν υιόν τον Βαανά, ο Βαανά απέκτησεν υιόν τον Ραφαΐα, ο Ραφαΐα τον Ελασά, ο Ελασά απέκτησεν υιόν τον Εσήλ.

Α Παραλ. 8,38         Ο Εσήλ είχεν εξ υιούς. Τα ονόματά των είναι αυτά· Πρωτότοκος είναι ο Εζρικάμ, κατόπιν ο Ισμαήλ, ο Σαραΐα, ο Αβδία, ο Ανάν και ο Ασά. Ολοι αυτοί είναι παιδιά του Εσήλ.

Α Παραλ. 8,39         Οι υιοί του Ασήλ, του αδελφού αυτού, είναι· Πρωτότοκός του ο Αιλάμ, ο δεύτερος ο Ιάς, τρίτος ο Ελιφαλέτ.

Α Παραλ. 8,40        Οι υιοί του Αιλάμ ήσαν άνδρες γενναίοι, οι οποίοι εχειρίζοντο με επιδεξιότητα το τόξον, είχον δε αποκτήσει πολλούς υιούς και εγγόνους, εν όλω εκατόν πεντήκοντα. Όλοι αυτοί ανήκον εις την φυλήν του Βενιαμίν.