ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ  

 

ΜΕΛΧΙΣΟΥΕ ΚΑΙ ΑΜΙΝΑΔΑΒ

 

ΜΕΛΧΙΣΟΥΕ Ή ΜΕΛΧΙΣΑ (ΜΑΛΧΙ-ΣΟΥΑ): Ο Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) ήταν ο τρίτος γιος του Σαούλ και απόγονος του Βενιαμίν. Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ιεβοσθέ ή Ιεσσιού ή Ασαβάλ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ) και ο Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και οι αδερφές του ήταν η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) και τη Μελχόλ (Μιχάλ) (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20).

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν ο τέταρτος γιος του Σαούλ και απόγονος του Βενιαμίν. Τ' άλλα αδέρφια του ήταν ο Ιωνάθαν, ο Ιεβοσθέ ή Ιεσσιού ή Ασαβάλ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ) και ο Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) (Α' Βασιλειών 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2), και οι αδερφές του ήταν η Μερόβ και η Μελχόλ (Α' Βασιλειών 14,49. Α' Παραλειπομένων 18,17-20).

 

 

Κάποτε οι Φιλισταίοι συγκέντρωσαν όλες τις στρατιωτικές τους δυνάμεις για να πολεμήσουν εναντίον των Ισραηλιτών. Η μάχη μεταξύ των δύο στρατών έγινε στο όρος Γελβουέ. Οι Ισραηλίτες τράπηκαν σε φυγή και θανατώθηκαν πολλοί. Οι Φιλισταίοι σκότωσαν το Σαούλ και τους γιους του Ιωνάθαν, Αμιναδάβ και Μελχισά (Μελχισουέ) (Α' Βασιλειών 31,1-6. Α' Παραλειπομένων 10,1-6). Την άλλη μέρα οι Φιλισταίοι λεηλάτησαν τους νεκρούς. Βρήκαν το Σαούλ και τους γιους του ανάμεσα στους νεκρούς. Τότε οι Φιλισταίοι έβγαλαν την πανοπλία του Σαούλ, του έκοψαν το κεφάλι και πήραν τα όπλα του ως τρόπαια και τα περιέφεραν στη χώρα τους. Τα όπλα του Σαούλ και των γιων του τα τοποθέτησαν στο ναό της Αστάρτης. Το κεφάλι του Σαούλ το τοποθέτησαν στο ναό του Δαγών και το σώμα του, όπως και των γιων του, τα κρέμασαν στα τείχη της Βαιθσάν (Α' Βασιλειών 31,7-10. Α' Παραλειπομένων 10,7-10).

Οι κάτοικοι της Ιαβές στη Γαλαάδ όταν άκουσαν όσα έκαναν οι Φιλισταίοι στο Σαούλ και στους γιους του, πήγαν οι πιο θαρραλέοι απ' αυτούς τη νύχτα και πήραν τα πτώματα του Σαούλ και των γιων του από το τείχος της Βαιθσάν, τα έφεραν στην Ιαβές και τα έκαψαν εκεί. Τα οστά τους τα έθαψαν κάτω από μια βελανιδιά σε καλλιεργημένη γη στην Ιαβές. Κατόπιν σε ένδειξη πένθους νήστεψαν εφτά μέρες (Α' Βασιλειών 31,11-13. Α' Παραλειπομένων 10,11-12).