ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΜΕΡΟΒ (ΜΙΧΟΛ)

 

Η ΜΕΡΟΒ ή ΜΙΧΟΛ (ΜΕΡΑΒ)

 

Η Μερόβ ή Μιχόλ (Μεράβ) ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Σαούλ και της Αχινοόμ (Αχινοάμ) (Α' Βασιλειών 14,49-50. 18,17. Β' Βασιλειών 21,8). Η Μερόβ είχε μία αδερφή τη Μελχόλ (Μιχάλ) και τέσσερις αδερφούς, τον Ιωνάθαν, τον Ιεσσιού ή Ασαβάλ ή Ιεβοσθέ (Ιουεί ή Ισβί ή Ισβόσεθ ή Εσβαάλ), τον Μελχισουέ ή Μελχισά (Μαλχί-Σουά) και τον Αμιναδάβ (Α' Βασιλειών 13,2. 14,49. 31,2. Α' Παραλειπομένων 8,33. 9,39. 10,2). Ήταν σύζυγος του Αδριήλ (Εσδριήλ) του Μοθυλαθείτη (Α' Βασιλειών 18,17-19. Β' Βασιλειών 21,8), με τον οποίο είχε πέντε γιους (Β' Βασιλειών 21,8).

 

 

Όταν ο Γολιάθ προκαλούσε τους Ισραηλίτες, ο Σαούλ είχε δώσει διαταγή, όποιος Ισραηλίτης πολεμήσει με τον Γολιάθ και μπορέσει να τον σκοτώσει, θα τον γεμίσει πλούτη, θα του έδινε την κόρη του για γυναίκα και θ' απάλλασσε το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Λίγο καιρό αργότερα ο πατέρας της, ο Σαούλ, ήθελε να την παντρέψει με το Δαβίδ, με τον όρο να ηγηθεί του στρατού του στους πολέμους των Ισραηλιτών εναντίον των εχθρικών λαών. Αλλά όταν όμως ήρθε ο καιρός να του τη δώσει, ο Σαούλ άλλαξε γνώμη και την έδωσε στον Αδριήλ το Μοθυλαθείτη (Α' Βασιλειών 18,17-19).

 

Πολλά χρόνια αργότερα, όταν έπεσε λιμός στη χώρα για τρία χρόνια, και ο Δαβίδ παρέδωσε εφτά απογόνους του Σαούλ στους κατοίκους της Γαβαών, για να τους κρεμάσουν ως εξιλέωση, επειδή ο Σαούλ είχε επιδιώξει κάποτε να εξοντώσει τους κατοίκους της Γαβαών, ο Δαβίδ πήρε τους δύο γιους της Ρεσφά, τον Ερμωνί και τον Μεμφιβοσθέ, που τους είχε κάνει με το Σαούλ, καθώς και τους πέντε γιους της Μιχόλ (Μερόβ), κόρης του Σαούλ, που τους είχε κάνει με τον Εσδριήλ (Αδριήλ), γιο του Βερζελλί του Μουλαθίτη, και τους παρέδωσε στους Γαβαωνίτες. Εκείνοι τους κρέμασαν στο βουνό, κοντά στη Γαβαών, ενώπιον του Κυρίου, τις πρώτες μέρες του θερισμού των κριθαριών (Β' Βασιλειών 21,6-9).

Ο Δαβίδ πήρε τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, από τους κατοίκους της Ιαβίς, στη Γαλαάδ, και, μαζί με τα οστά αυτών που είχαν κρεμαστεί, τα έθαψε στην περιοχή της φυλής Βενιαμίν, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 21,10-14).