ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΝΑΒΟΥΘΑΙ

 

Ο ΝΑΒΟΥΘΑΙ

 

Ο Ναβουθαί ήταν βιβλικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Καταγόταν από την Ιεζράελ της φυλής Μανασσή κι έζησε στο βόρειο βασίλειο της εποχή του βασιλιά Αχαάβ και της Ιεζάβελ (Γ' Βασιλέων 20,1. 20,6-7. 20,15-16. 20,27).

 

 

Ο ΑΧΑΑΒ ΚΑΙ Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑΒΟΥΘΑΙ

 

Ο Ναβουθαί είχε ένα αμπελώνα κοντά στο ανάκτορο του Αχαάβ. Μια μέρα ο Αχαάβ είπε στο Ναβουθαί να του δώσει τον αμπελώνα για να τον κάνει λαχανόκηπο, επειδή ήταν κοντά στο ανάκτορό του. Ως αντάλλαγμα θα του έδινε έναν άλλο αμπελώνα, καλύτερο απ' αυτόν, ή το αντίτιμό του εάν προτιμούσε.

Ο Ναβουθαί αρνήθηκε να παραχωρήσει την προγονική του κληρονομιά. Ο Αχαάβ στενοχωρήθηκε από την απάντησή του και επέστρεψε στο ανάκτορό του. Ξάπλωσε στο κρεβάτι του και σκέπασε το πρόσωπό του χωρίς να φάει τίποτα. Η γυναίκα του η Ιεζάβελ τον ρώτησε γιατί είναι κακόκεφος και δεν τρώει. Εκείνος της είπε για τη συνάντησή του με το Ναβουθαί. Εκείνη τον επέπληξε για τον τρόπο που ασκεί τη βασιλεία του και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει τον αμπελώνα του Ναβουθαί. Έτσι συνέταξε ένα έγγραφο εξ ονόματος του Αχαάβ, το σφράγισε με τη σφραγίδα του και το έστειλε στους πρεσβυτέρους και στους άρχοντες της πόλης, όπου κατοικούσε ο Ναβουθαί.

Στο έγγραφο αυτό έγραφε να κηρύξουν νηστεία στην πόλη και να θέσουν το Ναβουθαί ως κατηγορούμενο ενώπιον του λαού. Να βάλουν και δύο διεφθαρμένους ανθρώπους να ψευδομαρτυρήσουν εναντίον του και να τον κατηγορήσουν ότι βλασφήμησε το Θεό και το βασιλιά, έτσι ώστε να καταδικαστεί σε θάνατο (Γ' Βασιλέων 20,1-10).

 

Οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες της Ιεζράελ έκαναν όπως τους παρήγγειλε η Ιεζάβελ. Κάλεσαν το λαό σε νηστεία κι έθεσαν το Ναβουθαί ως κατηγορούμενο ενώπιον του λαού. Ήρθαν τότε δύο διεφθαρμένοι άνθρωποι και κατέθεσαν εναντίον του Ναβουθαί ψευδή μαρτυρία ενώπιον του λαού. Τον κατηγόρησαν ότι βλασφήμησε το Θεό και το βασιλιά κι έτσι ο Ναβουθαί καταδικάστηκε σε θάνατο. Τότε τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον θανάτωσαν με λιθοβολισμό. Μετά οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες της πόλης έστειλαν μήνυμα στην Ιεζάβελ ότι ο Ναβουθαί λιθοβολήθηκε και πέθανε.

Μόλις άκουσε η Ιεζάβελ ότι πέθανε ο Ναβουθαί μετέφερε την είδηση στον Αχαάβ. Όταν άκουσε ο Αχαάβ ότι ο Ναβουθαί πέθανε, έσχισε τα ρούχα του και φόρεσε ένα σάκκο ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Έπειτα όμως πήγε στον αμπελώνα του Ναβουθαί για να τον πάρει στην κατοχή του (Γ' Βασιλέων 20,11-16).

 

Αμέσως μετά ο Κύριος έστειλε τον προφήτη Ηλία να πάει να συναντήσει τον Αχαάβ, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στον αμπελώνα του Ναβουθαί και να τον ελέγξει για την εγκληματική του πράξη. Ανάμεσα στ' άλλα ο προφήτης Ηλίας είπε στον Αχαάβ ότι, επειδή φόνευσε τον Ναβουθαί και πήρε τον αμπελώνα του, στον τόπο που οι χοίροι και τα σκυλιά έγλυψαν το αίμα του Ναβουθαί, στον ίδιο τόπο θα γλύψουν και το δικό του αίμα (Γ' Βασιλέων 20,17-19). Τον θάνατο του Ναβουθαί θα εκδικηθεί αργότερα ως στήριγμα των πράξεών του ο σφετεριστής του θρόνου ο Ιηού.