ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΙ

 

Ο ΛΕΥΙ

 

Ο Λευΐ ήταν ο τρίτος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,34. 35,23. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "προσήλωση" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "τώρα πλέον θα είναι μαζί μου ο άντρας μου, διότι του γέννησα τρεις γιούς". Ο Λευΐ είχε τρεις γιους, τον Γηρσών (Γεδσών), τον Καάθ και τον Μεραρί (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. 26,57. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6).

 

 

 

 

ΟΙ ΛΕΥΙΤΕΣ

 

Οι απόγονοι του Λευΐ κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Λευΐ, μια ιερατική φυλή, η οποία απαριθμούσε 22.000 άντρες (Αριθμοί 3,14-39). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 22.000 άντρες (Αριθμοί 26,62).

Ο Δαβίδ, στα τέλη της βασιλείας του, έκανε αρίθμηση των Λευιτών από 30 ετών και άνω. Από την απογραφή που έγινε, ο αριθμός των Λευιτών ανερχόταν σε 38.000 άνδρες. Ο Δαβίδ όρισε από αυτούς 24.000 Λευίτες να επιβλέπουν τα έργα της ανοικοδόμησης του Ναού του Κυρίου. Ακόμη όρισε ως γραμματείς και δικαστές 6.000 Λευίτες, ως θυρωρούς στο Ναό 4.000 και ως ψαλμωδούς και μουσικούς άλλους 4.000 Λευίτες, για να υμνούν τον Κύριο. Ο Δαβίδ ακόμη διαίρεσε τους Λευίτες σε τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των πατριών των απογόνων του Λευΐ, του Γεδσών, του Καάθ και του Μεραρί (Α' Παραλειπομένων 23,1-6).

Ο Δαβίδ όρισε λοιπόν τους Λευίτες να εκτελούν έργα στο ναό του Κυρίου. Διότι είπε ο Δαβίδ, ότι οι Λευίτες δεν είχαν πλέον την υποχρέωση να κουβαλούν τη Σκηνή του Μαρτυρίου και τα ιερά σκεύη της, αφού είχε γίνει μόνιμη εγκατάσταση της στην Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν τους όρισε να βοηθούν τους ιερείς στα καθήκοντά τους, να υπηρετούν στο Ναό του Κυρίου, να βοηθούν στην τέλεση των θυσιών και να καθαρίζουν τα ιερά σκεύη. Ακόμη είχαν ως υπηρεσία να ψάλλουν ύμνους προς τον Κύριο, πρωΐ και βράδυ (Α' Παραλειπομένων 23,24-32).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΙ

 

ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ):  Ο Γηρσών (Γεδσών, Γηρσάμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Λευΐ. Ο Γηρσών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» ο Γηρσών (Γεδσών, Γηρσάμ) γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ήταν 28 ετών και μητέρα του ήταν η Μελχά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 11,1-2). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Γηρσωνιτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Γιοι του Γηρσών ήταν ο Λοβενί (Λιβνί, Λομνί) και ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) (Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7. Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Αριθμοί 3,18. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,1). Γιος του Γηρσών αναφέρεται και ο Εδάν (Λαδάν) (Α' Παραλειπομένων 23,7. 26,21).

Είναι πολύ πιθανό ο Λοβενί και ο Εδάν να ταυτίζονται ως πρόσωπα. Επειδή, όμως, αναφέρονται διαφορετικά πρόσωπα στους απογόνους τους, γι' αυτό τους αναφέρω ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και δεν είναι απίθανο ο Γηρσών (Γεδσών) να είχε τρεις γιους και όχι δύο.

Η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών) ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26).

 

 

 

ΚΑΑΘ: Ο Καάθ ήταν ο δεύτερος γιος του Λευΐ. Ο Καάθ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Κααθιτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» ο Καάθ γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ήταν 35 ετών και μητέρα του ήταν η Μελχά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 11,1. 11,4-6). Γιοι του Καάθ ήταν ο Αμβράμ (Αμράμ), ο Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ), ο Χεβρών και ο Οζιήλ (Ουζζιήλ, Οζήλ) (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,2). Ως γιος του Καάθ αναφέρεται και ο Αμιναδάβ (Α' Παραλειπομένων 6,7), αν και πρόκειται μάλλον για μεταγενέστερο απόγονο, μιας και το "γιοι" στην Παλαιά Διαθήκη έχει τη σημασία του γιου αλλά και του απόγονου. Ο Καάθ πέθανε σε ηλικία 133 ετών (Έξοδος 6,18).

Η οικογένεια του Καάθ κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31).

 

 

ΜΕΡΑΡΙ: Ο Μεραρί ήταν ο τρίτος και ο νεώτερος γιος του Λευΐ. Ο Μεραρί γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες που συνόδευσαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Μεραριτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Σύμφωνα με το απόκρυφο κείμενο «Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών» ο Μεραρί γεννήθηκε όταν ο πατέρας του ήταν 40 ετών και μητέρα του ήταν η Μελχά (Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 11,1. 11,7-8). Γιοι του Μεραρί ήταν ο Μοολί (Μαχλί) και ο Ομουσί ή Μουσί (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,3).

Η οικογένεια του Μεραρί κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37. 4,29-33. 7,8). Όταν εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, πήραν μετά από κλήρο 12 πόλεις πέρα από τον Ιορδάνη (Ιησούς του Ναυή 21,7. 21,34-40).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

ΛΟΒΕΝΙ (ΛΙΒΝΙ, ΛΟΜΝΙ): Ο Λοβενί (Λιβνί, Λομνί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7. Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,1). Από τον Λοβενί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια των Λοβενιτών (Αριθμοί 3,21. 3,58). Γιος του Λοβενί ήταν ο Ιέθ (Ιάαθ) (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) ήταν ο δεύτερος γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,2. 23,7. Έξοδος 6,17. Αριθμοί 3,18. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,1). Γιοι του Σεμεΐ ήταν ο άρχοντας Ιέθ (Ιαάθ), ο Ζιζά, ο Ιωάς και ο Βεριά. Οι γιοι του Σεμεΐ δεν απέκτησαν γιους και συναπετέλεσαν με τους άλλους σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,11). Από τον Σεμεΐ κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια των Σεμεϊτών (Αριθμοί 3,21).

 

ΕΔΑΝ Ή ΛΑΔΑΝ: Ο Εδάν ή Λαδάν ήταν γιος του Γηρσών (Γεδσών) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,7). Γιοι του Εδάν ή Λαδάν ήταν ο Ιεϊήλ (Ιεχιήλ), ο Ζηθάν ή Ζεθόμ (Ζεθάμ) και ο Ιωήλ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,21-22). Είναι πολύ πιθανό ο Λοβενί και ο Εδάν να ταυτίζονται ως πρόσωπα. Επειδή, όμως, αναφέρονται διαφορετικά πρόσωπα στους απογόνους τους, γι' αυτό τους αναφέρω ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και δεν είναι απίθανο ο Γηρσών (Γεδσών) να είχε τρεις γιους και όχι δύο.

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΒΕΝΙ

 

ΙΕΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιέθ (Ιάαθ) ήταν γιος του Λοβενί (Λιβνί) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ιέθ ήταν ο Ζαμμά (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΖΑΜΜΑ: Ο Ζαμμά ήταν γιος του Ιέθ (Ιάαθ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ζαμμά ήταν ο Ιωάχ (Α' Παραλειπομένων 6,5).

 

ΙΩΑΧ: Ο Ιωάχ ήταν γιος του Ζαμμά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ιωάχ ήταν ο Αδδί (Ιδδώ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΑΔΔΙ (ΙΔΔΩ): Ο Αδδί (Ιδδώ) ήταν γιος του Ιωάχ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αδδί (Ιδδώ) ήταν ο Ζαρά (Ζεράχ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΖΑΡΑ (ΖΕΡΑΧ): Ο Ζαρά (Ζεράχ) ήταν γιος του Αδδί (Ιδδώ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ζαρά (Ζεράχ) ήταν ο Ιεθρί (Ιεαθεράϊ) (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

ΙΕΘΡΙ (ΙΕΑΘΕΡΑΪ): Ο Ιεθρί (Ιεαθεράϊ) ήταν γιος του Ζαρά (Ζεράχ) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,6).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΕΜΕΪ

 

ΙΕΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιέθ (Ιάαθ) ήταν ο πρώτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιέθ δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΖΙΖΑ: Ο Ζιζά ήταν ο δεύτερος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ζιζά δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν ο τρίτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιωάς δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

ΒΕΡΙΑ: Ο Βεριά ήταν ο τέταρτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ), γιου του Γηρσών (Γεδσών) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ιέθ δεν απέκτησε γιους και μαζί με τ' αδέρφια του ενώθηκαν με άλλους απογόνους του Γηρσών σ' ένα πατριαρχικό οίκο (Α' Παραλειπομένων 23,10-11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΔΑΝ (ΛΑΔΑΝ)

 

ΙΕΪΗΛ (ΙΕΧΙΗΛ): Ο άρχοντας Ιεϊήλ (Ιεχιήλ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,21-22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22). Ειδικά στον Ιεϊήλ ανέθεσε ο Δαβίδ την εποπτεία των προσφορών, που έδωσαν οι άρχοντες και οι αξιωματούχοι, οι αρχηγοί των πατριών και οι αρχηγοί του στρατού, για την οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα. Συγκεκριμένα προσέφεραν 5.000 χρυσά τάλαντα, 10.000 χρυσά νομίσματα, 10.000 ασημένια τάλαντα, 18.000 τάλαντα χαλκού, 100.000 τάλαντα σιδήρου, καθώς και τους πολύτιμους λίθους που προσφέρθηκαν (Α' Παραλειπομένων 29,6-9).

 

ΖΗΘΑΝ Ή ΖΕΘΟΜ (ΖΕΘΑΜ):  Ο Ζηθάν ή Ζεθόμ (Ζεθάμ) ήταν ο δεύτερος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν ο τρίτος γιος του Εδάν ή Λαδάν και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,8. 26,22). Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο Ιεϊήλ, ο Ζηθάν (Ζεθόμ) και ο Ιωήλ, είχαν ως καθήκον την επίβλεψη και φύλαξη των θησαυρών του Ναού και των ιερών αντικειμένων (Α' Παραλειπομένων 26,22).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΔΑΝ

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σεμεΐ (Σιμεΐ) ήταν απόγονος του Εδάν (Λαδάν) και του Λευΐ. Γιοι του Σεμεΐ ήταν ο Σαλωμίθ (Σελωμείθ), ο Ιεϊήλ (Αζιήλ) και ο Δαν (Χαρράν), οι οποίοι ήταν άρχοντες πατριών (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΣΑΛΩΜΙΘ (ΣΕΛΩΜΕΙΘ): Ο Σαλωμίθ (Σελωμείθ) ήταν ο πρώτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΙΕΪΗΛ (ΑΖΙΗΛ): Ο Ιεϊήλ (Αζιήλ) ήταν ο δεύτερος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

ΔΑΝ (ΧΑΡΡΑΝ): Ο Δαν (Χαρράν) ήταν ο τρίτος γιος του Σεμεΐ (Σιμεΐ) και απόγονος του Λευΐ. Ήταν άρχοντας πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,9).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΔΣΩΝ)

 

ΔΑΗΛ (ΛΑΗΛ): Ο Δαήλ (Λαήλ) ήταν απόγονος του Γηρσών (Γεδσών). Γιος του Δαήλ ήταν ο Ελισάφ (Ελιασάφ) (Αριθμοί 3,24).

 

ΕΛΙΣΑΦ (ΕΛΙΑΣΑΦ): Ο Ελισάφ (Ελιασάφ) ήταν γιος του Δαήλ (Λαήλ) και απόγονος του Γηρσών (Γεδσών).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Γηρσών (Γεδσών) είχε, κατά την απογραφή, 7.500 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Γηρσωνίτες στρατοπέδευαν δυτικά, πίσω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Γηρσών (Γεδσών), την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Ελισάφ, γιος του Δαήλ. Οι Γηρσωνίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φροντίζουν τη Σκηνή και τον περίβολο, τα καλύμματά της, το παραπέτασμα της εισόδου, τα παραπετάσματα της αυλής και το παραπέτασμα της εισόδου της αυλής, καθώς και όλα τα σχοινιά που ήταν απαραίτητα για το στήσιμο της Σκηνής (Αριθμοί 3,20-26).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν απόγονος του Λευΐ και του Γηρσών (Γηρσάμ) (Α' Παραλειπομένων 6,15). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Γηρσών (Γηρσάμ) την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,7). Γιος του Ιωήλ ήταν ο Αιμάν, ο οποίος ήταν θυρωρός της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 15,17).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Γηρσάμ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ιωήλ με τους συγγενείς του, περίπου 130 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,7. 15,11).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

ΑΜΒΡΑΜ (ΑΜΡΑΜ): Ο Αμβράμ ή Άμβραμ (Αμράμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,2). Η γυναίκα του Αμβράμ ήταν η Ιωχαβέδ, η οποία ήταν ξαδέρφη του, δηλαδή κόρη του αδερφού του πατέρα του (Έξοδος 6,20. Αριθμοί 3,59). Και οι δύο ανήκαν στη φυλή Λευΐ (Έξοδος 2,1). Ο Αμβράμ και η Ιωχαβέδ είχαν δύο γιους τον Ααρών και τον Μωυσή και μία κόρη τη Μαριάμ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ο Αμβράμ πέθανε σε ηλικία 132 ετών (Έξοδος 6,20). Από τον Αμβράμ (Αμράμ) κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Αμραμιτών (Αριθμοί 3,27).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμβράμ

 

 

ΙΣΣΑΑΡ ή ΙΣΑΑΡ (ΙΣΑΡ): Ο Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,2). Γιοι του Ισσαάρ ήταν ο Κορέ, ο Ναφέκ (Νέφεγ), ο Ζεχρεί (Ζιχρί) (Έξοδος 6,21. Αριθμοί 16,1) και ο Σαλωμώθ (Σελωμείθ) (Α' Παραλειπομένων 23,18. 24,22). Από τον Ισαάρ κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Ισαριτών (Αριθμοί 3,27).

 

ΧΕΒΡΩΝ: Ο Χεβρών ήταν ο τρίτος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,2). Γιοι του Χεβρών ήταν ο Ιεριά ή Ιεδιού (Ιερίας), ο Αμαδία (Αμαδιά, Αμαρίας), ο Ιεζιήλ ή Ιαζιήλ (Ουζζιήλ) και ο Ιεκεμίας ή Ιεκμοάμ (Ιεκαμεάμ) (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23). Από τον Χεβρών κατάγεται ο δήμος Χεβρωνί και η πατριαρχική οικογένεια των Χεβρωνιτών (Αριθμοί 3,27. 26,58).

 

ΟΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ, ΟΖΗΛ): Ο Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ, Οζήλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,2). Γιοι του Οζιήλ ήταν ο Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη), ο Ελισαφάν ή Ισιά και ο Σεγρεί (Σιθρί) (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24) Από τον Οζιήλ κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Οζιηλιτών (Αριθμοί 3,27).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΜ: ΑΑΡΩΝ, ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΜ

 

ΑΑΡΩΝ: Υπήρξε ο πρώτος Αρχιερέας του Ισραήλ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ανήκε σε μια από τις 3 οικογένειες της φυλής Λευί, τους Κααθίτες. Ήταν γιος του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του αδερφού του Μωυσή (Έξοδος 7,7) και κατά τρία μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ. Σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ, κόρη του Αμιναδάβ (Έξοδος 6,23. 26,59), με την οποία απέκτησε τέσσερις γιους, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ (Αβιού), τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29).

Ο Ααρών και οι απόγονοί του είχαν οριστεί από τον Κύριο να προσφέρουν θυσίες στη Σκηνή του Μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων, να προσφέρουν θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου και να εύχονται στ' όνομα του Κυρίου (Α' Παραλειπομένων 23,13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ααρών

 

 

ΜΩΥΣΗΣ: Ο Μωυσής υπήρξε από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Βίβλου. Υπήρξε ηγέτης του έθνους Ισραήλ, σπουδαίος νομοθέτης και μεσίτης της διαθήκης του Νόμου, προφήτης, κριτής, διοικητής, ιστορικός και συγγραφέας. Πάνω απ' όλα όμως ήταν άνθρωπος του Θεού (Α' Παραλειπομένων 23,14).

Ο Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο στις 7 Αδάρ του έτους 1393 π.Χ και απεβίωσε στις 7 Αδάρ του έτους 1273 π.Χ. Ήταν γιος του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ, από τη φυλή Λευΐ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ήταν αδερφός του Ααρών και της Μαριάμ. Ήταν κατά τρία χρόνια μικρότερος του αδερφού του Ααρών (Έξοδος 7,7) και κατά έξι μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ.

Ο Μωυσής παντρεύτηκε την Σεπφώρα, κόρη του ιερέα της Μαδιάμ Ιοθόρ ή Ραγουήλ, (Έξοδος 2,21) και απέκτησε δύο γιους, τον Γηρσάμ (Γερσώμ), (Έξοδος 2,22. Α' Παραλειπομένων 23,15) και τον Ελιέζερ (Έξοδος 18,1-6. Α' Παραλειπομένων 23,15).

Ήταν όμορφος αλλά βραδύγλωσσος. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Μωυσής ήταν ο πιο πράος και ο πιο ταπεινός από όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν πάνω στην επιφάνεια της γης (Αριθμοί 12,3).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μωυσή

 

 

 

ΜΑΡΙΑΜ: Κόρη του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερη του αδερφού της Ααρών και κατά έξι μεγαλύτερη του Μωυσή.  Αναφέρεται και ως προφήτισσα (Έξοδος 15,20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μαριάμ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΑΡ

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Έξοδος 6,21. Αριθμοί 16,1). Γιοι του Κορέ ήταν ο Ασείρ (Ασσείρ), ο Ελκανά και ο Αβιάσαφ (Έξοδος 6,24). Από τον Κορέ κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,58).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κορέ

 

 

ΝΑΦΕΚ (ΝΕΦΕΓ): Ο Ναφέκ (Νέφεγ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,21).

 

ΖΕΧΡΕΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζεχρεί (Ζιχρί) ήταν ο τρίτος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,21).

 

ΣΑΛΩΜΩΘ (ΣΕΛΩΜΕΙΘ): Ο Σαλωμώθ (Σελωμείθ) ήταν γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Σαλωμώθ ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,18. 24,22). Γιος του Σαλωμώθ ήταν ο Ιάθ (Ιαάθ) (Α' Παραλειπομένων 24,22).

 

 

 

ΙΑΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιάθ (Ιαάθ) ήταν γιος του Σαλωμώθ (Σελωμείθ). Ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Σαλωμώθ, γιου του Ισαάρ και απογόνου του Καάθ, την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 24,22).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΕΒΡΩΝ

 

ΙΕΡΙΑ Ή ΙΕΔΙΟΥ (ΙΕΡΙΑΣ): Ο Ιεριά ή Ιεδιού (Ιερίας) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΑΜΑΔΙΑ (ΑΜΑΡΙΑΣ): Ο Αμαδία (Αμαδιά, Αμαρίας) ήταν ο δεύτερος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΙΕΖΙΗΛ 'Η ΙΑΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ): Ο Ιεζιήλ ή Ιαζιήλ (Ουζζιήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΙΕΚΕΜΙΑΣ Ή ΙΕΚΜΟΑΜ (ΙΕΚΑΜΕΑΜ): Ο Ιεκεμίας ή Ιεκμοάμ (Ιεκαμεάμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΕΒΡΩΝ

 

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΧΑΣΑΒΙΑΣ): Ο Ασαβίας (Χασαβίας) ήταν απόγονος του Χεβρών και του Καάθ (Α' Παραλειπομένων 26,30). Ο Ασαβίας και οι αδελφοί του, μαζί με τους απογόνους τους, συνολικά 1.700 άνδρες, οι οποίοι ήταν δυνατοί και γενναίοι, είχαν αναλάβει την εποπτεία του Ισραηλιτικού λαού, που βρίσκεται δυτικά πέρα του Ιορδάνη, για όλες τις υποθέσεις του Ναού και για την υπηρεσία του βασιλιά (Α' Παραλειπομένων 26,30).

 

ΙΩΡΙΑΣ (ΙΕΡΙΑΣ): Ο Ιωρίας (Ιερίας) ήταν απόγονος του Χεβρών και του Καάθ. Ο Ιωρίας ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Χεβρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 26,31).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΙΗΛ

 

ΜΙΣΑΗΛ Ή ΜΙΧΑ (ΜΙΣΑΔΑΗ):  Ο Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Μισαήλ ή Μιχά ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24). Γιος του Μισαήλ ή Μιχά ήταν ο Σαμήρ (Α' Παραλειπομένων 24,24).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

 

 

ΕΛΙΣΑΦΑΝ Ή ΙΣΙΑ:  Ο Ελισαφάν ή Ισιά ήταν ο δεύτερος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24). Γιος του Ελισαφάν ή Ισιά ήταν ο Ζαχαρία (Α' Παραλειπομένων 24,25).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Καάθ είχε, κατά την απογραφή, 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31).

 

 

ΣΕΓΡΕΙ (ΣΙΘΡΙ): Ο Σεγρεί (Σιθρί) ήταν ο τρίτος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,22).

 

 

 

ΣΑΜΗΡ: Ο Σαμήρ ήταν γιος του Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη) και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,24).

 

ΖΑΧΑΡΙΑ:  Ο Ζαχαρία ήταν γιος του Ελισαφάν ή Ισιά και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,25).

 

ΣΕΜΕΪ Ή ΣΑΜΑΪΑ (ΣΕΜΑΪΑΣ):  Ο Σεμεΐ ή Σαμαΐα (Σεμαΐας) ήταν απόγονος του Ελισαφάν και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ελισαφάν την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,8).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Ελισαφάν κάλεσε τον αρχηγό τους τον Σεμεΐ με τους συγγενείς του, περίπου 200 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,8. 15,11).

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν απόγονος του Οζιήλ και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Οζιήλ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,10).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Οζιήλ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Αμιναδάβ με τους συγγενείς του, περίπου 112 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,10-11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΕ

 

Στο βιβλίο της Εξόδου ο Ασείρ, ο Ελκανά και ο Αβιάσαφ ήταν γιοι του Κορέ, ενώ ακριβώς από κάτω στους απογόνους του Καάθ, στο βιβλίο των Παραλειπομένων, αναφέρεται ως γιος του Καάθ, ο Αμιναδάβ και γιος αυτού ο Κορέ, και γιος αυτού ο Ασήρ, και γιος αυτού ο Ελκανά, και γιος αυτού ο Αβισάφ.

Βλέπουμε ότι υπάρχει ταύτιση προσώπων. Εμείς εδώ θα τους εκλάβουμε ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και είναι προφανές πως πρόκειται για τα ίδια.

 

ΑΣΕΙΡ (ΑΣΣΕΙΡ): Ο Ασείρ (Ασσείρ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν ο δεύτερος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

ΑΒΙΑΣΑΦ: Ο Αβιάσαφ ήταν ο τρίτος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν γιος του Καάθ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Κορέ (Α' Παραλειπομένων 6,7).

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν γιος του Αμιναδάβ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Κορέ ήταν ο Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 6,7).

 

ΑΣΗΡ: Ο Ασήρ ήταν γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ασήρ ήταν ο Ελκανά (Α' Παραλειπομένων 6,7-8).

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν γιος του Ασήρ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ελκανά ήταν ο Αβισάφ (Αβιασάφ) (Α' Παραλειπομένων 6,8).

 

ΑΒΙΣΑΦ (ΑΒΙΑΣΑΦ): Ο Αβισάφ (Αβιασάφ) ήταν γιος του Ελκανά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αβισάφ ήταν ο Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 6,8).

 

ΑΣΗΡ: Ο Ασήρ ήταν γιος του Αβισάφ (Αβιασάφ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ασήρ ήταν ο Θαάθ (Ταχάθ) (Α' Παραλειπομένων 6,8-9).

 

ΘΑΑΘ (ΤΑΧΑΘ): Ο Θαάθ (Ταχάθ) ήταν γιος του Ασήρ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Θαάθ ήταν ο Ουριήλ (Α' Παραλειπομένων 6,9).

 

ΟΥΡΙΗΛ: Ο Ουριήλ ήταν γιος του Θαάθ (Ταχάθ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ουριήλ ήταν ο Οζίας (Α' Παραλειπομένων 6,9). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Καάθ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,5).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Καάθ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ουριήλ με τους συγγενείς του, περίπου 120 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-5. 15,11).

 

ΟΖΙΑΣ: Ο Οζίας ήταν γιος του Ουριήλ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Οζία ήταν ο Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 6,9). Ο Οζίας ήταν ένας από τους βοηθούς θυρωρούς στην Κιβωτό της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,18). Ο Ματταθία, ο Ελιφαλία, ο Μακενία, ο Αβδεδόμ, ο Ιεϊήλ και ο Οζίας είχαν κινύρες (λύρες) σε χαμηλούς τόνους για να συνοδεύουν τ' άλλα μουσικά όργανα (Α' Παραλειπομένων 15,21).

 

ΣΑΟΥΛ: Ο Σαούλ ήταν γιος του Οζία και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,9).

 

ΕΛΙΗΛ: Ο Ελιήλ ήταν απόγονος του Χεβρών και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Χεβρών (Χεβρωνί) την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,9).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Χεβρών κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ελιήλ με τους συγγενείς του, περίπου 80 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,9. 15,11).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

ΜΟΟΛΙ (ΜΑΧΛΙ): Ο Μοολί (Μοολεί, Μαχλί) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μεραρί και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,3). Γιοι του Μοολί ήταν ο Λοβενί (Λιβνί) (Α' Παραλειπομένων 6,14), ο Ελεάζαρ και ο Κις (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,28-29). Σε άλλο σημείο αναφέρεται ως γιος του Μοολί και ο Ιθάμαρ (Α' Παραλειπομένων 24,28). Από τον Μοολί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και η πατριαρχική οικογένεια και  των Μοολιτών (Αριθμοί 3,33).

 

ΟΜΟΥΣΙ Ή ΜΟΥΣΙ (ΟΜΟΥΣΕΙ):  Ο Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) ήταν ο δεύτερος γιος του Μεραρί και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,19. Αριθμοί 3,20. Α' Παραλειπομένων 6,4. 23,21. 24,26. Διαθήκαι των 12 Πατριαρχών 12,3). Γιοι του Ομουσί ή Μουσί ήταν ο Μοολί (Μαχλί), ο Εδέρ και ο Ιαριμώθ (Ιερεμώθ) (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30). Από τον Μουσί κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και η πατριαρχική οικογένεια και  των Μουσιτών (Αριθμοί 3,33. 3,58).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΟΟΛΙ

 

ΛΟΒΕΝΙ (ΛΙΒΝΙ): Ο Λοβενί (Λιβνί) ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ. Γιος του Λοβενί (Λιβνί) ήταν ο Σεμεΐ (Σιμεά) (Α' Παραλειπομένων 6,14).

 

ΕΛΕΑΖΑΡ: Ο Ελεάζαρ ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,28). Ο Ελεάζαρ όταν πέθανε, δεν είχε γιους παρά μόνο κόρες. Αυτές πήραν ως συζύγους τους γιους του Κις, τους ξαδέρφους τους (Α' Παραλειπομένων 23,22. 24,28).

 

ΚΙΣ: Ο Κις ήταν γιος του Μοολί (Μαχλί) και εγγονός του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,21. 24,29). Οι γιοι του Κις, όταν πέθανε ο Ελεάζαρ, ο αδερφός του πατέρα τους, πήραν ως συζύγους τις κόρες του Ελεάζαρ (Α' Παραλειπομένων 23,22). Ένας από τους γιους του Κις ήταν ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) (Α' Παραλειπομένων 24,29).

 

ΙΘΑΜΑΡ: Ο Ιθάμαρ αναφέρεται ως γιος του Μοολί (Μαχλί) (Α' Παραλειπομένων 24,28), χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα γι' αυτή την πληροφορία.

 

 

 

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΙΕΡΑΧΜΕΗΛ): Ο Ιεραμεήλ (Ιεραχμεήλ) ήταν γιος του Κις και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,29).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΟΒΕΝΙ

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΙΜΕΑ): Ο Σεμεΐ (Σιμεά) ήταν γιος του Λοβενί (Λιβνί) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Σεμεΐ  ήταν ο Οζά (Α' Παραλειπομένων 6,14).

 

ΟΖΑ: Ο Οζά ήταν γιος του Σεμεΐ (Σιμεά) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Οζά ήταν ο Σαμαά (Α' Παραλειπομένων 6,14-15).

 

ΣΑΜΑΑ: Ο Σαμαά ήταν γιος του Οζά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Σαμαά ήταν ο Αγγία (Χαγγία) (Α' Παραλειπομένων 6,15).

 

ΑΓΓΙΑ (ΧΑΓΓΙΑ): Ο Αγγία (Χαγγία) ήταν γιος του Σαμαά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αγγία ήταν ο Ασαΐας (Α' Παραλειπομένων 6,15).

 

ΑΣΑΪΑΣ: Ο Ασαΐας ήταν γιος του Αγγία (Χαγγία) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,15). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Μεραρί την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,6).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Μεραρί κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ασαΐα με τους συγγενείς του, περίπου 220 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,6. 15,11).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΟΜΟΥΣΙ (ΜΟΥΣΙ)

 

ΜΟΟΛΙ (ΜΑΧΛΙ): Ο Μοολί (Μαχλί) ήταν ο πρώτος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

ΕΔΕΡ: Ο Εδέρ ήταν ο δεύτερος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

ΙΑΡΙΜΩΘ (ΙΕΡΕΜΩΘ): Ο Ιαριμώθ (Ιερεμώθ) ήταν ο τρίτος γιος του Ομουσί ή Μουσί (Ομουσεί) και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,23. 24,30).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΟΝΝΙ

 

ΒΟΝΝΙ (ΒΕΝΩ): Ο Βοννί (Βενώ) ήταν απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ. Γιος του Βοννί ήταν ο Οζία (Ιααζία) (Α' Παραλειπομένων 24,26).

 

ΟΖΙΑ (ΙΑΑΖΙΑ): Ο Οζία (Ιααζία) γιος του Βοννί (Βενώ) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ. Γιοι του Οζία ήταν ο Ισοάμ (Σωάμ), ο Σακχούρ (Ζακούρ) και ο Αβαΐ (Ιβρί) (Α' Παραλειπομένων 24,26-27).

 

ΙΣΟΑΜ (ΣΩΑΜ): Ο Ισοάμ (Σωάμ) ο πρώτος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

ΣΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΚΟΥΡ): Ο Σακχούρ (Ζακούρ) ο δεύτερος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

ΑΒΑΪ (ΙΒΡΙ): Ο Αβαΐ (Ιβρί) ο τρίτος γιος του Οζία (Ιααζία) και απόγονος του Μεραρί και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,27).

 

 

 

Ο ΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ

 

ΟΣΑ (ΩΣΑ): Ο Οσά (Ωσά) ήταν απόγονος του Μεραρί. Ο Οσά απέκτησε γιους, οι οποίοι αναδείχτηκαν αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών, αν και ο Οσά δεν ήταν ο πρωτότοκος, αλλά ο πατέρας του τον κατέστησε αρχηγό (Α' Παραλειπομένων 26,10). Τ' αδέρφια του Οσά ήταν ο Χελκίας, ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Όλοι οι γιοι και οι αδελφοί του Οσά ήταν 13 (Α' Παραλειπομένων 26,11). Ο Οσά με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,12). Στην κλήρωση που έγινε για την φύλαξη του Ναού, ο κλήρος για τη φύλαξη της δυτικής θύρας έπεσε στον Οσά (Α' Παραλειπομένων 26,16).

 

ΧΕΛΚΙΑΣ: Ο Χελκίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Χελκία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) και ο Ζαχαρίας. Ο Χελκίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΤΑΒΛΑΪ (ΤΕΒΑΛΙΑ): Ο Ταβλαΐ (Τεβαλία) ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ταβλαΐ ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ζαχαρίας. Ο Ταβλαΐ με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν απόγονος του Μεραρί. Τ' αδέρφια του Ζαχαρία ήταν ο Οσά (Ωσά), ο Χελκίας και ο Ταβλαΐ (Τεβαλία). Ο Ζαχαρίας με τ' αδέλφια του και τους γιους του είχαν αναλάβει υπηρεσία στο Ναό ως θυρωροί (Α' Παραλειπομένων 26,11-12).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ

 

ΑΒΙΧΑΪΛ: Ο Αβιχαΐλ ήταν απόγονος του Μεραρί. Γιος του Αβιχαΐλ ήταν ο Σουριήλ (Αριθμοί 3,35).

 

ΣΟΥΡΙΗΛ: Ο Σουριήλ ήταν γιος του Αβιχαΐλ και απόγονος του Μεραρί (Αριθμοί 3,35).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Μεραρί είχε, κατά την απογραφή, 6.050 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Μεραρίτες στρατοπέδευαν βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Μεραρί ήταν ο Σουριήλ, γιος του Αβιχαΐλ. Οι Μεραρίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φυλάνε και να φροντίζουν τα κιονόκρανα της Σκηνής του Μαρτυρίου, τις δοκούς της, τους στύλους της, τις βάσεις τους και όλα τα εξαρτήματά τους, τους στύλους της αυλής, τις βάσεις τους, τους πασσάλους και τα σχοινιά τους (Αριθμοί 3,33-37).

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΚΑΝΑ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΚΑΝΑ

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν απόγονος του Λευΐ, ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Ελκανά το γιο του Ασήρ και χωρίς να αναφέρεται από ποιον κατάγονταν. Γιοι του Ελκανά ήταν ο Αμασί (Αμασαΐ) και ο Αχιμώθ (Α' Παραλειπομένων 6,10).

 

ΑΜΑΣΙ (ΑΜΑΣΑΪ): Ο Αμασί (Αμασαΐ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ελκανά και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,10).

 

ΑΧΙΜΩΘ: Ο Αχιμώθ ήταν ο δεύτερος γιος του Ελκανά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αχιμώθ ήταν ο Ελκανά (Α' Παραλειπομένων 6,10-11).

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν γιος του Αχιμώθ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ελκανά ήταν ο Σουφί (Α' Παραλειπομένων 6,11).

 

ΣΟΥΦΙ: Ο Σουφί ήταν γιος του Ελκανά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Σουφί ήταν ο Ναάθ ή Θοκέ (Α' Παραλειπομένων 6,11).

 

ΝΑΑΘ Ή ΘΟΚΕ (ΤΟΧΟΥ):  Ο Ναάθ ή Θοκέ (Τοχού) ήταν γιος του Σουφί και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ναάθ (Θοκέ) ήταν ο Ελιάβ ή Ηλιού (Ελιού). Ο Θοκέ καταγόταν από τη Νασίβ της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 1,1. Α' Παραλειπομένων 6,11-12).

 

ΕΛΙΑΒ Ή ΗΛΙΟΥ (ΕΛΙΟΥ):  Ο Ελιάβ ή Ηλιού (Ελιού) ήταν γιος του Ναάθ ή Θοκέ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ελιάβ ήταν ο Ιερεάμ ή Ιερεμεήλ (Ιεροχάμ) (Α' Βασιλειών 1,1. Α' Παραλειπομένων 6,12).

 

ΙΕΡΕΑΜ Ή ΙΕΡΕΜΕΗΛ (ΙΕΡΟΑΜ Ή ΙΕΡΟΧΑΜ):  Ο Ιερεάμ ή Ιερεμεήλ (Ιεροάμ ή Ιεροχάμ) ήταν γιος του Ελιάβ ή Ηλιού (Ελιού) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ιερεάμ (Ιερεμεήλ) ήταν ο Ελκανά και εγγονός του ο Σαμουήλ (Α' Βασιλειών 1,1. Α' Παραλειπομένων 6,12).

 

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν γιος του Ιερεάμ ή Ιερεμεήλ (Ιεροχάμ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Ελκανά καταγόταν από την Αρμαθαΐμ, μια πόλη στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Α' Βασιλειών 1,1). Είχε δύο γυναίκες την Άννα και την Φεννάνα (Φενίννα) (Α' Βασιλειών 1,2). Με την Άννα απόκτησε τον Σαμουήλ (Α' Βασιλειών 1,9-20. Α' Παραλειπομένων 6,12-13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ελκανά

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΑΝΑ

 

ΑΝΝΑ: Η Άννα ήταν σύζυγος του Ελκανά (Α' Βασιλειών 1,2). Η Άννα με τον Ελκανά απόκτησε τον Σαμουήλ μετά από απάντηση των προσευχών της (Α' Βασιλειών 1,9-20), τον οποίο αφιέρωσαν στον Κύριο (Α' Βασιλειών 1,21-28).  

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Άννα

 

 

ΦΕΝΝΑΝΑ (ΦΕΝΝΙΝΑ): Η Φεννάνα (Φεννίνα) ήταν η δεύτερη σύζυγος του Ελκανά (Α' Βασιλειών 1,2). Η Φεννάνα είχε αποκτήσει με τον Ελκανά γιους, χωρίς να αναφέρονται τα ονόματά τους (Α' Βασιλειών 1,4).

 

Κάθε χρόνο ο Ελκανά πήγαινε από την πόλη του, την Αρμαθαΐμ, στο αγιαστήριο του Κυρίου στη Σηλώ για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στον Κύριο. Όταν ο Ελκανά θυσίαζε, έδινε μερίδες από τη θυσία στη γυναίκα του τη Φεννάνα και στους γιους της. Στην Άννα, όμως, αν και την αγαπούσε περισσότερο από τη Φεννάνα, έδινε μία μόνο μερίδα, επειδή ο Κύριος την είχε κάνει στείρα (Α' Βασιλειών 1,3-6).

 

 

 

Ο ΣΑΜΟΥΗΛ

 

ΣΑΜΟΥΗΛ: Ο Σαμουήλ ήταν γιος του Ελκανά και της Άννας (Α' Βασιλειών 1,9-20. Α' Παραλειπομένων 6,12-13). Ήταν ο τελευταίος και σπουδαιότερος κριτής του λαού Ισραήλ (Α' Βασιλειών 7,6-17) και ο πρώτος από τους προφήτες (Α' Βασιλειών 3,20, Πράξεις 3,24. 13,20). Ο Σαμουήλ γεννήθηκε στην Αρμαθαΐμ (Ραμά) και καταγόταν από τη φυλή του Λευΐ (Α' Βασιλειών 1,1). Γιοι του Σαμουήλ ήταν ο Σανί ή Ιωήλ και ο Αβιά (Α' Βασιλειών 8,2. Α' Παραλειπομένων 6,13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Σαμουήλ

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ

 

ΣΑΝΙ Ή ΙΩΗΛ:  Ο Σανί ή Ιωήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Σαμουήλ και απόγονος του Λευΐ (Α' Βασιλειών 8,2. Α' Παραλειπομένων 6,13).

 

ΑΒΙΑ: Ο Αβιά ήταν ο δεύτερος γιος του Σαμουήλ και απόγονος του Λευΐ (Α' Βασιλειών 8,2. Α' Παραλειπομένων 6,13).

 

 

Όταν γέρασε ο Σαμουήλ, τοποθέτησε τους γιους του ως δικαστές στον Ισραήλ. Ο πρωτότοκος γιος του ονομαζόταν Σανί ή Ιωήλ και ο δευτερότοκος Αβιά. Αυτοί δίκαζαν στη Βηρσαβεέ. Αλλά οι γιοι του Σαμουήλ δεν ακολούθησαν το θέλημα του Θεού και το παράδειγμα του πατέρα τους. Κυριεύθηκαν από φιλαργυρία, δωροδοκούνταν κατά την απονομή της δικαιοσύνης και έκριναν άδικα το λαό (Α' Βασιλειών 8,1-3).

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΑΪΑΣ

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Σεμαΐας) ήταν ο γιος του Ναθαναήλ και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,6).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν απόγονος του Λευΐ και ήταν ο πατέρας του Λευίτη γραμματέα Σαμαΐα (Σεμαΐα) (Α' Παραλειπομένων 24,6).

 

 

Ο Δαβίδ, στα τέλη της βασιλείας του, διαίρεσε τους απογόνους του Ελεάζαρ και του Ιθάμαρ, αναλόγως με την υπηρεσία τους και τις πατριαρχικές οικογένειες στις οποίες ανήκαν. Κατά την απογραφή βρέθηκαν περισσότεροι άρχοντες μεταξύ των απογόνων του Ελεάζαρ παρά του Ιθάμαρ. Αυτούς τους κατέγραψε ο Λευίτης γραμματέας Σαμαΐας, γιος του Ναθαναήλ, ενώπιον του βασιλιά, των άλλων αρχόντων, του αρχιερέα Σαδώκ και του γιου του Αχιμέλεχ, του γιου του Αβιάθαρ και ενώπιον των αρχηγών των ιερατικών και Λευιτικών οικογενειών (Α' Παραλειπομένων 24,1-6).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΕΥΙ

 

Α Παραλ. 5,27         Οι υιοί και απόγονοι του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 5,28         Οι υιοί του Καάθ ήσαν ο Αμβραμ, ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.

Α Παραλ. 5,29         Οι υιοί του Αμβραμ ήσαν ο Ααρών, ο Μωϋσής, η Μαριάμ. Υιοί του Ααρών ήσαν· ο Ναδάδ, ο Αβιούδ, ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ.

 

Α Παραλ. 6,1            Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 6,2           Αυτά δε είναι τα ονόματα των υιών του Γεδσών· ο Λοβενί και ο Σεμεΐ.

Α Παραλ. 6,3           Υιοί του Καάθ ήσαν· ο Αμβραμ και ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.

Α Παραλ. 6,4           Υιοί του Μεραρί ήσαν ο Μοολί και ο Ομουσί. Αυταί είναι αι οικογένειαι των Λευιτών κατά τους οίκους των πατέρων των.

Α Παραλ. 6,5           Εις τον Γεδσών υιοί και απόγονοι ήσαν οι εξής· Ο υιός του ο Λοβενί, ο υιός του Λοβενί ο Ιέθ, ο υιός του Ιέθ ο Ζαμμά,

Α Παραλ. 6,6           ο υιός του Ζαμά ο Ιωάχ, ο υιός του Ιωάχ ο Αδδί, ο υιός του Αδδί ο Ζαρά, ο υιός του Ζαρά ο Ιεθρί.

Α Παραλ. 6,7           Οι απόγονοι δε του Καάθ ήσαν οι εξής· Αμιναδάβ ο υιός του, ο Κορέ ο υιός του Αμιναδάδ, ο Ασήρ ο υιός του Κορέ,

Α Παραλ. 6,8           ο Ελκανά ο υιός του Ασήρ, ο Αβισάφ ο υιός του Ελκανά, ο Ασήρ ο υιός του Αβισάφ,

Α Παραλ. 6,9           ο Θαάθ ο υιός του Ασήρ, ο Ουριήλ ο υιός του Θαάθ, ο Οζία ο υιός του Ουριήλ, ο Σαούλ ο υιός του Οζία.

Α Παραλ. 6,10         Οι υιοί του Ελκανά ήσαν ο Αμασί και ο Αχιμώθ,

Α Παραλ. 6,11          ο Ελκανά, οι υιοί του Ελκανά τούτου είναι ο Σουφί, ο Ναάθ ο υιός του Σουφί.

Α Παραλ. 6,12         Ο Ελιάβ ο υιός του Ναάθ, ο Ιερεάμ ο υιός του Ελιάβ, ο Ελκανά ο υιός του Ιερεάμ.

Α Παραλ. 6,13         Υιοί του Σαμουήλ είναι· ο πρωτότοκος αυτού ο Σανί και ο Αβιά.

Α Παραλ. 6,14         Οι απόγονοι του Μεραρί είναι· ο υιός του ο Μοολί, ο Λοβενί ο υιός του Μοολί, ο Σεμεΐ ο υιός του Λοβενί, ο Οζά ο υιός του Σεμεΐ,

Α Παραλ. 6,15         ο Σαμαά ο υιός του Οζά, ο Αγγία ο υιός του Σαμαά, ο Ασαΐας ο υιός του Αγγία.