ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

 

 

ΔΙΚΑΙΗ ΜΑΡΙΑΜ

 

Η ΜΑΡΙΑΜ

 

Η δίκαιη Μαριάμ

Η Μαριάμ ήταν κόρη του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ, αδερφή του Μωυσή και του Ααρών (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3), από τη φυλή Λευΐ (Αριθμοί 26,59).  Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερη του Ααρών και κατά έξι χρόνια μεγαλύτερη του Μωυσή. Αναφέρεται και ως προφήτισσα (Έξοδος 15,20). Σύμφωνα με την ιουδαϊκή παράδοση, ως σύζυγος της Μαριάμ, φέρεται ο Ωρ.

Ο Μιχαίας την αναφέρει μαζί με τα αδέρφια της ως οδηγούς που ο Κύριος χρησιμοποίησε για να οδηγήσουν το λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο στη Γη της Επαγγελίας (Μιχαίας 6,4).

 

 

Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ

 

Όταν γεννήθηκε ο Μωυσής, η μητέρα του για να τον σώσει από τους Αιγύπτιους, πήρε ένα καλάθι από πάπυρο, το άλειψε με πίσσα, έβαλε μέσα το παιδί και το άφησε στις καλαμιές, στις όχθες του Νείλου. Έβαλε και την κόρη της Μαριάμ να παρακολουθεί από μακριά τι θα γίνει.

Μια μέρα που η κόρη του Φαραώ ήρθε να λουστεί στο Νείλο είδε το καλάθι ανάμεσα στα καλάμια κι έστειλε τη δούλη της να το πάρει. Το άνοιξε κι είδε μέσα ένα μικρό αγόρι που έκλαιγε. Τότε το λυπήθηκε και αποφάσισε να το υιοθετήσει. Τότε η Μαριάμ, που παρακολουθούσε κρυφά τη σκηνή, ρώτησε την κόρη του Φαραώ, εάν ήθελε κάποια τροφό να της θηλάζει το παιδί, «Να πάω να σου φωνάξω μια τροφό από τις Εβραίες, να σου θηλάζει το παιδί;» Η κόρη του Φαραώ δέχτηκε και της είπε: «Πήγαινε». Πήγε η Μαριάμ και φώναξε τη μητέρα της. Η κόρη του Φαραώ της έδωσε το παιδί για να το θηλάσει και κείνη το θήλασε για τρία χρόνια (Έξοδος 2,3-9).

 

Μετά τη διάβαση του λαού Ισραήλ από την Ερυθρά θάλασσα, η Μαριάμ πήρε ένα τύμπανο και οδήγησε τις γυναίκες σε χορό και δοξολογία για τη σωτηρία που ο Κύριος τους χάρισε (Έξοδος 15,20-21).

 

Κατά το δεύτερο χρόνο της πορείας στην έρημο, όταν οι Ισραηλίτες είχαν φτάσει στην Ασηρώθ,  η Μαριάμ μαζί με τον Ααρών, κατέκριναν το Μωυσή επειδή παντρεύτηκε μια Αιθιόπισσα. Τότε ο Κύριος είπε στο Μωυσή, στον Ααρών και στη Μαριάμ να πάνε και οι τρεις τους στη Σκηνή του Μαρτυρίου.

Όταν έφτασαν εκεί, κατέβηκε ο Κύριος μέσα σε στήλη νεφέλης. Στάθηκε στην είσοδο της Σκηνής και επέπληξε αυστηρά τον Ααρών και τη Μαριάμ για τη στάση τους απέναντι στο Μωυσή. Ο Κύριος οργίστηκε εναντίον τους και η νεφέλη αποτραβήχτηκε από πάνω απ' τη Σκηνή και τότε η Μαριάμ γέμισε λέπρα.

Μετά όμως από παράκληση του Ααρών και της προσευχής του Μωυσή, ο Κύριος τη θεράπευσε, αφού έμεινε περιορισμένη εφτά μέρες έξω από το στρατόπεδο για να καθαριστεί (Αριθμοί 12,1-16. Δευτερονόμιο 24,9).

 

 

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ

 

Όταν η ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσε στην Κάδης, εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε. (Αριθμοί 20,1). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ του Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων) μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

 

 

ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κοντάκιον

Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ' ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισμακάριοι, ἐν τῷ σκάμματι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

 

Κάθισμα


Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Ὑμνήσωμεν πιστοί, τοὺς Προπάτορας πάντας, Χριστοῦ τοῦ δι' ἡμᾶς, ἐπὶ γῆς ὁραθέντος, δοξάζοντες ἐν ᾄσμασι, τὸν αὐτοὺς θαυμαστώσαντα, ὡς τὴν ἔλευσιν, προεκτυπώσαντας τούτου, καὶ τὴν γέννησιν, τὴν ἐκ Παρθένου ἀφράστως, τῷ κόσμῳ κηρύξαντας.

 

 

 

 

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΜ

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Π.Δ.

ΛΑΟΙ & ΦΥΛΕΣ

ΜΩΥΣΗΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΥΜΝΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Μωυσής,  Ααρών Αμβράμ,  Ιωχαβέδ,  Ωρ.

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ