ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας (Βεναΐας) ήταν γιος του ιερέα Ιωδαέ (Ιεωϊαδά) (Β' Βασιλειών 8,18. 20,23. 23,20. 23,22. Γ' Βασιλειών 1,8. 1,36. 1,38. 1,44. 2,25. 2,29-30. 2,34-35. 2,46. 2,46θ. 4,4. Α' Παραλειπομένων 11,22. 11,24. 18,17. 27,5. 27,34) και καταγόταν από την Καβεσεήλ (Β' Βασιλειών 23,20). Γιος του Βαναία ήταν ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) (Α' Παραλειπομένων 27,6).

Ο Βαναίας ήταν πολύ δυνατός, όπως και ο πατέρας του (Α' Παραλειπομένων 11,22). Ήταν ο πιο ένδοξος από τους τρεις άλλους επιλέκτους και ανδρείους του Δαβίδ, της δεύτερης σειράς, αλλά ήταν πιο κάτω σε δύναμη και αξία από τους τρεις καλύτερους (Β' Βασιλειών 23,23. Α' Παραλειπομένων 11,24-25). Από τους 30 επιλέκτους του Δαβίδ ήταν ο δυνατώτερος (Α' Παραλειπομένων 27,6). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός της σωματοφυλακής του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,23) και ο σύμβουλός του (Β' Βασιλειών 8,18. 23,23. Α' Παραλειπομένων 18,17). Ο Βαναίας ήταν υπεύθυνος του Χελεθθί (Χερεθθί) και του Φελεττί (Φελεθθί), οι οποίοι ήταν οι αυλάρχες και οι σωματοφύλακες του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. 20,23. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Βαναίας ήταν ο αρχηγός του τρίτου στρατιωτικού σώματος και είχε τη διοίκηση για τον τρίτο μήνα του έτους. Το σώμα στρατού που ήταν υπό τις διαταγές του αποτελούνταν από 24.000 άνδρες. Ο γιος του Βαναία ο Ζαβάδ (Ζεβαδία) ήταν αξιωματικός στο τρίτο σώμα στρατού (Α' Παραλειπομένων 27,5-6).

Ο Βαναίας μετά το θάνατο του Ιωάβ τοποθετήθηκε από τον Σολομώντα ως αρχιστράτηγος του στρατού (Γ' Βασιλειών 2,35. 4,4). Ο Βαναίας ήταν ακόμη αυλάρχης του Σολομώντα και επόπτης επί της πλινθοποιΐας (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Βαναία

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ): Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Γιος του Σαδώκ ήταν και ο Αζαρίας, που ήταν αξιωματούχους του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Σαδώκ ήταν αρχιερέας μαζί με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4. Α' Παραλειπομένων 15,11). Μετά την εκδίωξη του Αβιάθαρ από τον Σολομώντα, ο Σαδώκ τοποθετήθηκε ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Σαδώκ

 

 

 

ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

ΑΖΑΡΙΑΣ: Ο Αζαρίας ήταν γιος του αρχιερέα Σαδώκ. Ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

ΟΡΝΙΑ: Ο Ορνίας ήταν γιος του προφήτη Νάθαν. Ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Όταν ο Σολομώντας στερέωσε τη βασιλεία του, ο Ορνίας τοποθετήθηκε άρχων των κατά περιοχάς αρχόντων στη βασιλική αυλή (Γ' Βασιλειών 2,46θ. 4,5).

 

ΖΑΧΟΥΡ ή ΖΑΒΟΥΘ (ΖΑΒΟΥΔ):  Ο Ζαχούρ ή Ζαβούθ (Ζαβούδ) ήταν γιος του προφήτη Νάθαν. Ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ο Ζαχούρ ή Ζαβούθ ήταν σύμβουλος και έμπιστος φίλος του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ. 4,5).

 

 

ΕΔΡΑΜ: Ο Εδράμ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Όταν ο Σολομώντας στερέωσε τη βασιλεία του, ο Εδράμ τοποθετήθηκε αρχηγός του βασιλικού οίκου (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

ΣΟΥΒΑ: Ο Σουβά ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Όταν ο Σολομώντας στερέωσε τη βασιλεία του, ο Σουβά τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας του κράτους (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

ΑΣΑ ή ΒΑΣΑ Ή ΣΟΥΣΑ: Ο Ασά ή Βασά ή Σουσά ήταν γιος του Αχιθαλάμ (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Ασά ή Βασά ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ και του Σολομώντα, ήταν ο γραμματέας και ο υπομνηματογράφος τους (Β' Βασιλειών 8,17. 20,25. Γ' Βασιλειών 2,46θ. Α' Παραλειπομένων 18,16).

 

ΑΒΙ: Ο Αβί ήταν γιος του Ιωάβ, αρχιστράτηγου του Δαβίδ. Ο Αβί ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

ΑΧΙΡΕ: Ο Αχιρέ ήταν γιος του Εδραΐ και αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Όταν ο Σολομώντας στερέωσε τη βασιλεία του, ο Αχιρέ τοποθετήθηκε υπεύθυνος για τις μεταφορές (Γ' Βασιλειών 2,46θ).

 

 

 

ΕΛΙΑΡΕΦ (ΕΛΙΧΟΡΕΦ): Ο Ελιαρέφ (Ελιχόρεφ) ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,2). Ο Ελιαρέφ ήταν μαζί με τον Αχιά οι γραμματείς του βασιλιά (Γ' Βασιλειών 4,3).

 

ΑΧΙΑ: Ο Αχιά ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,2). Ο Αχιά ήταν γιος του Σαβά (Σεισά) και ήταν μαζί με τον Ελιαρέφ οι γραμματείς του βασιλιά (Γ' Βασιλειών 4,3).

 

ΙΩΣΑΦΑΤ: Ο Ιωσαφάτ ήταν γιος του Αχιάδ ή Αχιλούδ ή Αχιλίδ (Αχιλούθ) (Β' Βασιλειών 8,16. 20,24. Γ' Βασιλειών 4,3. Α' Παραλειπομένων 18,15). Ήταν αξιωματούχος του Δαβίδ και ο υπομνηματογράφος και υπεύθυνος των υπομνημάτων (Β' Βασιλειών 8,16. 20,24. Α' Παραλειπομένων 18,15). Την ίδια θέση κράτησε και στα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,3).

 

ΑΧΙΗΛ: Ο Αχιήλ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,2). Ο Αχιήλ ήταν ο οικονόμος του παλατιού (Γ' Βασιλειών 4,6).

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,2). Ο Ελιάβ ήταν γιος του Σαφ και ήταν, όπως και ο Εδράμ, αρχηγός του βασιλικού οίκου (Γ' Βασιλειών 4,6).

 

ΑΔΩΝΙΡΑΜ (ΑΔΩΡΑΜ): Ο Αδωνιράμ (Αδωράμ) ήταν γιος του Εφρά (Αβδά) (Γ' Βασιλειών 4,6). Ο Αδωνιράμ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του Δαβίδ και ήταν ο υπεύθυνος επί των φόρων (Β' Βασιλειών 20,24. Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18). Αυτή τη θέση κράτησε και στα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,6), καθώς και του Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).

Υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ ήταν και οι εργάτες που έστειλε ο Σολομώντας στο όρος Λίβανος, προκειμένου να προμηθεύσουν με ξύλα και πέτρες για την κατασκευή του Ναού των Ιεροσολύμων. Ο Σολομώντας έστειλε 30.000 Ισραηλίτες ως εργάτες, για να δουλέψουν στο όρος Λίβανος, με 10.000 αμοιβή το μήνα. Αυτοί εναλάσσονταν, ώστε ένα μήνα δούλευαν στο όρος Λίβανος και δύο μήνες βρίσκονταν στα σπίτια τους. Όλοι αυτοί ήταν υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ (Γ' Βασιλέων 5,27-28).

Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά, πριν την απόσχισή τους, διέκοψαν τις σχέσεις τους με τους απογόνους του Δαβίδ, ο Ροβοάμ έστειλε για συμβιβασμό προς τις βόρειες φυλές τον Αδωνιράμ, που ήταν ο επόπτης των φόρων, τον οποίο οι Ισραηλίτες του βορρά τον λιθοβόλησαν και τον σκότωσαν (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).

 

 

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

 

Ο Σολομώντας είχε ορίσει δώδεκα διοικητές επαρχιών, σε ισάριθμες περιοχές σ' ολόκληρο το βασίλειο του Ισραήλ, οι οποίοι εφοδίαζαν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο καθένας τους είχε αναλάβει, από ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1). Σύμφωνα με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μας είναι γνωστά όλα τα ονόματα. Τα ονόματα που μας είναι γνωστά ήταν:

 

ΒΕΝΩΡ: Ο Βενώρ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βενώρ είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Γ' Βασιλειών 4,8).

 

ΒΑΑΝΑ: Ο Βαανά ήταν γιος του Αχιλίδ (Γ' Βασιλειών 4,12) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του τη Θαανάχ, τη Μαγεδδώ και όλο τον οίκο του Σαν, που βρισκόταν κοντά στη Σεσαθάν, κάτω από του Εσραέ, και από τη Βηθσάν μέχρι τη Σαβελμαουλά και τη Μαεβέρ Λουκάμ (Γ' Βασιλειών 4,12).

 

ΑΧΙΝΑΔΑΒ: Ο Αχιναδάβ ήταν γιος του Σαδδώ (Ιδδώ) (Γ' Βασιλειών 4,14) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Αχιναδάβ είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την Μααναΐμ (Γ' Βασιλειών 4,14).

 

ΑΧΙΜΑΑΣ: Ο Αχιμαάς (Αχιμάας) ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Αχιμαάς είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1). Ο Αχιμαάς (Αχιμάας) ήταν σύζυγος της Βασεμμάθ, κόρης του Σολομώντα και είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Νεφθαλί (Γ' Βασιλειών 4,15).

 

ΒΑΑΝΑ: Ο Βαανά ήταν γιος του Χουσί (Χουσαΐ) (Γ' Βασιλειών 4,16) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Ασήρ και την πόλη Βααλώθ (Γ' Βασιλειών 4,16).

 

ΣΑΜΑΑ (ΣΙΜΕΪ): Ο Σαμαά (Σιμεΐ) ήταν γιος του Ηλά (Γ' Βασιλειών 4,17) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Βενιαμίν (Γ' Βασιλειών 4,17).

 

ΓΑΒΕΡ (ΓΕΒΕΡ): Ο Γαβέρ (Γέβερ) ήταν γιος του Αδαΐ (Ουρεί) (Γ' Βασιλειών 4,18) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Γαβέρ είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1). Ο Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Γαδ και την Εσεβών της Βασάν (Γ' Βασιλειών 4,18).

Ο γιος του Γαβέρ ήταν κι αυτός ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο γιος του Γαβέρ είχε στη δικαιοδοσία του τη Ρεμάθ στη Γαλαάδ και την Ερεγαβά στη Βασάν, στην οποία υπήρχαν 60 μεγάλες πόλεις οχυρωμένες με τείχη που διέθεταν χάλκινες αμπάρες (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1. 4,13).

 

ΝΑΣΙΦ: Ο Νασίφ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Νασίφ είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την Ιουδαία (Γ' Βασιλειών 4,18).

 

ΙΩΣΑΦΑΤ: Ο Ιωσαφάτ ήταν γιος του Φουασούδ (Παρούαχ) (Γ' Βασιλειών 4,19) και ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του βασιλιά Σολομώντα. Ήταν ένας από τους δώδεκα διοικητές επαρχιών, που είχε ορίσει ο Σολομώντας, για να εφοδιάζουν με τρόφιμα το βασιλιά και τον οίκο του. Ο Βαανά είχε αναλάβει για ένα μήνα κάθε έτος, να εφοδιάζει τ' ανάκτορα με τρόφιμα (Γ' Βασιλειών 4,7. 5,1) και είχε στη δικαιοδοσία του την περιοχή της φυλής Ισσάχαρ (Γ' Βασιλειών 4,19).