ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΣΑΥ

 

Ο ΗΣΑΥ

 

Ησαύ και Ιακώβ

Πρωτότοκος γιος του πατριάρχη Ισαάκ και της Ρεβέκκας (Γένεση 25,24-25. Ιησούς του Ναυή 24,4), δίδυμος αδερφός του Ιακώβ. Το όνομά του "Ησαύ" σημαίνει τριχωτός ενώ "Εδώμ" σημαίνει «κόκκινος». Το όνομα αυτό του αποδόθηκε καθώς πούλησε τα πρωτοτόκιά του για ένα "κοκκινωπό φαγητό" και επειδή όταν γεννήθηκε ήταν πολύ κόκκινος. Από το όνομά του ονομάστηκαν και οι απόγονοι του οι Εδωμίτες, οι οποίοι κατοίκησαν νότια της Νεκράς Θάλασσας. Τα εδάφη στα οποία κατοίκησαν οι απόγονοί του, αποτελούνταν κυρίως από κοκκινόχωμα.

Η Παλαιά Διαθήκη δεν μας δίνει πληροφορίες για το τέλος του Ησαύ. Αναφέρεται όμως ότι ο Κύριος του έδωσε ως κληρονομιά την περιοχή της Σηείρ (Ιησούς του Ναυή 24,4). Στην επιστολή προς Εβραίους ο Ησαύ χαρακτηρίζεται "πόρνος" και "βέβηλος" (Εβραίους 12,16-17). Ο προφήτης Μαλαχίας αναφέρει ότι ο Κύριος αγάπησε τον Ιακώβ και μίσησε τον Ησαύ (Μαλαχίας 1,2-3).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ

 

Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες του Ησαύ. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ησαύ πήρε δύο γυναίκες, Χετταίες στην καταγωγή, την Ιουδίθ, κόρη του Βεώχ, και την Βασεμάθ, κόρη του Ελών (Γένεση 26,34-35), και κατόπιν πήρε και την Μαελέθ, κόρη του Ισμαήλ (Γένεση 28,9).

Παρακάτω όμως, σε άλλο σημείο, μας δίνει άλλα ονόματα ή αλλάζει τα ονόματα ως προς την καταγωγή τους. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Ησαύ πήρε την Αδά, κόρη του Αϊλώμ, την Ολιβεμά, κόρη του Ανά, και την Βασεμάθ, κόρη του Ισμαήλ (Γένεση 36,1-3).

Θέλω να πιστεύω ότι η δεύτερη αφήγηση ίσως είναι η πιο σωστή, γι' αυτό και θα ακολουθήσουμε αυτή.

 

ΑΔΑ (ΒΑΣΕΜΑΘ): Η Αδά ήταν γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Χετταίου Ελών ή Αϊλώμ (Αϊλών). Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως Αδά και ως Βασεμάθ. Ήταν Χετταία στην καταγωγή κάτι που δυσαρέστησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα (Γένεση 26,34-35. 36,2). Με τον Ησαύ απέκτησε τον Ελιφάς (Ελιφάζ) (Γένεση 36,4).

 

ΟΛΙΒΕΜΑ (ΟΛΙΒΑΜΑ): Η Ολιβεμά ήταν γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Ανά και εγγονή του Σεβεγών (Σιβεγών) του Χορραίου (Ευαίου). Ήταν Χορραία (Ευαία) στην καταγωγή κάτι που δυσαρέστησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα (Γένεση 36,2. 36,25). Με τον Ησαύ απέκτησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ (Γένεση 36,5. 36,14. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

ΙΟΥΔΙΘ: Η Ιουδίθ ήταν γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Χετταίου Βεώχ (Βεηρί). Ήταν Χετταία στην καταγωγή κάτι που δυσαρέστησε τον Ισαάκ και τη Ρεβέκκα (Γένεση 26,34-35).  Ενδεχομένως η Ιουδίθ και η Ολιβεμά να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

 

ΒΑΣΕΜΑΘ Ή ΜΑΕΛΕΘ (ΜΑΧΑΛΑΘ): Η Βασεμάθ ή Μαελέθ ήταν η τρίτη γυναίκα του Ησαύ. Ήταν κόρη του Ισμαήλ, γιου του Αβραάμ. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως Μαελέθ και ως Βασεμάθ (Γένεση 28,9. Γένεση 36,3). Με τον Ησαύ απέκτησε τον Ραγουήλ (Γένεση 36,4).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΗΣΑΥ

 

Η Αδά γέννησε στον Ησαύ τον Ελιφάς, η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ, και η Ολιβεμά γέννησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ.

 

ΕΛΙΦΑΣ Ή ΕΛΙΦΑΖ:  Ο Ελιφάς ή Ελιφάζ ήταν γιος του Ησαύ και της Αδά της Χετταίας (Γένεση 36,4. Παραλειπομένων Α' 1,35). Οι γιοι του Ελιφάς ήταν ο Θαϊμάν, ο Ωμάρ, ο Σωφάρ (Σεφώ), ο Γοθώμ (Γαετάμ) και ο Κενέζ (Κενάζ), ο οποίος ήταν ο γενάρχης των Κενεζαίων. Ο Ελιφάς με την Θαμνά την παλλακίδα του απέκτησε τον Αμαλήκ, από τον οποίο κατάγονται οι Αμαληκίτες (Γένεση 36,11-12).

 

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΡΕΓΟΥΗΛ): Ο Ραγουήλ ήταν γιος του Ησαύ και της Βασεμάθ, κόρης του Ισμαήλ (Γένεση 36,4. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

ΙΕΟΥΣ Ή ΙΕΟΥΛ: Ο Ιεούς ή Ιεούλ ήταν γιος του Ησαύ και της Ολιβεμά της Ευαίας (Γένεση 36,5. 36,14. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

ΙΕΓΛΟΜ (ΙΕΓΛΑΜ): Ο Ιεγλόμ ήταν γιος του Ησαύ και της Ολιβεμά της Ευαίας (Γένεση 36,5. 36,14. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν γιος του Ησαύ και της Ολιβεμά της Ευαίας (Γένεση 36,5. 36,14. Παραλειπομένων Α' 1,35).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΛΙΦΑΣ

 

ΘΑΪΜΑΝ: Ο Θαϊμάν ήταν γιος του Ελιφάς και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,11. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

ΩΜΑΡ: Ο Ωμάρ ήταν γιος του Ελιφάς και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,11. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

ΣΩΦΑΡ (ΣΕΦΩ): Ο Σωφάρ ήταν γιος του Ελιφάς και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,11. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

ΓΟΘΩΜ Ή ΓΟΩΘΑΜ (ΓΑΕΤΑΜ):  Ο Γοθώμ ή Γοωθάμ ήταν γιος του Ελιφάς και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,11. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

ΚΕΝΕΖ (ΚΕΝΑΖ): Ο Κενέζ ήταν γιος του Ελιφάς και εγγονός του Ησαύ. Ο Κενέζ ήταν ο γενάρχης των Κενεζαίων (Γένεση 36,11. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

ΑΜΑΛΗΚ: Ο Αμαλήκ ήταν γιος του Ελιφάς, τον οποίο απέκτησε από την παλλακίδα του Θαμνά, και εγγονός του Ησαύ. Ο Αμαλήκ ήταν ο γενάρχης των Αμαληκιτών (Γένεση 36,11-12. Παραλειπομένων Α' 1,36).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΑΓΟΥΗΛ

 

ΝΑΧΟΘ Ή ΝΑΧΕΣ (ΝΑΧΑΘ): Ο Ναχόθ ή Ναχές ήταν γιος του Ραγουήλ και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,13. Παραλειπομένων Α' 1,37).

 

ΖΑΡΕ ή ΖΑΡΑ (ΖΑΡΕΘ, ΖΑΡΑΧ): Ο Ζαρέ ή Ζαρά (Ζαρέθ, Ζαράχ) ήταν γιος του Ραγουήλ και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,13. Παραλειπομένων Α' 1,37). Γιος του Ζαρέ (Ζαρέθ) και της Βοσόρρας (Βασώρας) ήταν ο πολύπαθος Ιώβ (Γένεση 36,33. Παραλειπομένων Α' 1,44. Ιώβ 42,17γ). Καταγόταν από την Αυσίτιδα, που βρισκόταν μεταξύ της Ιδουμαίας και της Αραβίας, η οποία ονομαζόταν αρχικά Ιωβάβ (42,17β).

 

ΣΟΜΕ (ΣΑΜΜΑ): Ο Σομέ ήταν γιος του Ραγουήλ και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,13. Παραλειπομένων Α' 1,37).

 

ΜΟΖΕ (ΜΙΖΖΑ): Ο Μοζέ ήταν γιος του Ραγουήλ και εγγονός του Ησαύ (Γένεση 36,13. Παραλειπομένων Α' 1,37).

 

 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΗΣΑΥ

 

ΘΑΜΝΑ (ΤΙΜΝΑ): Η Θαμνά ήταν κόρη του Λωτάν, γιου του Σηείρ (Γένεση 36,22. Παραλειπομένων Α' 1,39) και παλλακίδα του Ελιφάς, γιου του Ησαύ. Ο Ελιφάς με την Θαμνά απέκτησε τον Αμαλήκ, από τον οποίο κατάγονται οι Αμαληκίτες (Γένεση 36,11-12).

 

ΒΟΣΟΡΡΑ (ΒΑΣΩΡΑ): Η Βοσόρρας (Βασώρας) ήταν σύζυγος του Ζαρέ ή Ζαρά (Ζαρέθ, Ζαράχ) και μητέρα του πολύπαθου Ιώβ (Ιώβ 42,17γ). Ζούσε στην Αυσίτιδα, που βρισκόταν μεταξύ της Ιδουμαίας και της Αραβίας (42,17β).

 

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ

 

Αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν διαδοχικά στην Εδώμ, πριν αναδειχθεί βασιλιάς στους Ισραηλίτες:

 

ΒΑΛΑΚ (ΒΕΛΑ): Ο Βαλάκ ήταν γιος του Βεώρ. Βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Δενναβά ή Δαιδάν (Διναβά) (Γένεση 36,32. Παραλειπομένων Α' 1,43. Ιώβ 17δ).

 

ΙΩΒΑΒ: Ο Ιωβάβ ήταν ο καλούμενος Ιώβ. Ήταν γιος του Ζαρέ ή Ζαρά (Ζαρέθ, Ζαράχ). Βασιλιάς των Εδωμιτών από την Αυσίτιδα και όχι από τη Βοσόρρα (Βοσρά) όπως αναφέρεται στη Γένεση, μιας και η Βοσόρρα ήταν η μητέρα του (Γένεση 36,33. Παραλειπομένων Α' 1,44. Ιώβ 1,1. 17β. 17δ).

 

ΑΣΩΜ (ΧΟΥΣΑΜ): Ο Ασώμ ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την χώρα των Θαιμανών (Γένεση 36,34. Παραλειπομένων Α' 1,45. Ιώβ 17δ).

 

ΑΔΑΔ: Ο Αδάδ ήταν γιος του Βαράδ (Βεδάδ). Βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Γετθαΐμ ή Γεθθαΐμ (Αβίθ). Ο Αδάδ νίκησε τους Μαδιανίτες στην κοιλάδα της Μωάβ (Γένεση 36,35. Παραλειπομένων Α' 1,46. Ιώβ 17δ).

 

ΣΑΜΑΔΑ Ή ΣΕΒΛΑ (ΣΑΜΛΑ):  Ο Σαμαδά ή Σεβλά ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Μασεκκά (Μαρσεκά) (Γένεση 36,36. Παραλειπομένων Α' 1,47).

 

ΣΑΟΥΛ: Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Ροωβώθ (Ρεχωβώθ) (Γένεση 36,37. Παραλειπομένων Α' 1,48).

 

ΒΑΛΑΕΝΝΩΝ Ή ΒΑΛΛΑΕΝΝΩΡ (ΒΑΑΛ ΧΑΝΑΝ):  Ο Βαλαεννών ή Βαλλαεννώρ ήταν γιος του Αχοβώρ (Αχβώρ). Βασιλιάς των Εδωμιτών (Γένεση 36,38. Παραλειπομένων Α' 1,49).

 

ΑΡΑΔ (ΑΔΑΡ): Ο Αράδ ήταν γιος του Βαράδ. Βασιλιάς των Εδωμιτών, από την πόλη Φογώρ (Παού). Το όνομα της γυναίκας του ήταν Μετεβεήλ, η οποία ήταν κόρη του Ματραΐθ (Ματραΐδ) και εγγονή του Μαιζοώβ (Με-Ζαάβ) (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).

 

ΕΛΙΦΑΖ: Ο Ελιφάζ ήταν απόγονος του Ησαύ (Ιώβ 42,17ε) και βασιλιάς της χώρας των Θαιμανών και φίλος του Ιώβ (Ιώβ 2,11. 4,1. 15,1. 22,1. 42,7. 42,9. 42,17ε).

 

 

 

ΟΙ ΦΥΛΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ

 

Οι φύλαρχοι των Εδωμιτών Θαμνά, Γωλά, Ιεθέρ, Ολιβεμάς, Ηλάς, Φινών, Κενέζ, Θαϊμάν, Μαζάρ, Μαγεδιήλ και Ζαφωΐν, κατοίκησαν σε διάφορες περιοχές με τις φυλές τους στη χώρα που κατέλαβαν, και έδωσαν στις περιοχές το όνομα της φυλής τους.

 

ΘΑΜΝΑ (ΤΙΜΝΑ): Ο Θαμνά ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,40. Παραλειπομένων Α' 1,51).

 

ΓΩΛΑ Ή ΓΩΛΑΔΑ (ΑΛΒΑ):  Ο Γωλά ή Γωλαδά ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,40. Παραλειπομένων Α' 1,51).

 

ΙΕΘΕΡ (ΙΕΘΕΘ): Ο Ιεθέρ ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,40. Παραλειπομένων Α' 1,51).

 

ΟΛΙΒΕΜΑΣ Ή ΕΛΙΒΑΜΑΣ (ΟΛΙΒΑΜΑΣ):  Ο Ολιβεμάς ή Ελιβαμάς ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,41. Παραλειπομένων Α' 1,52).

 

ΗΛΑΣ: Ο Ηλάς ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,41. Παραλειπομένων Α' 1,52).

 

ΦΙΝΩΝ (ΠΙΝΩΝ): Ο Φινών ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,41. Παραλειπομένων Α' 1,52).

 

ΚΕΝΕΖ (ΚΕΝΑΖ): Ο Κενέζ ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,42. Παραλειπομένων Α' 1,53).

 

ΘΑΪΜΑΝ: Ο Θαϊμάν ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,42. Παραλειπομένων Α' 1,53).

 

ΜΑΖΑΡ Ή ΜΑΒΣΑΡ (ΜΙΒΣΑΡ):  Ο Μαζάρ ή Μαβσάρ ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,42. Παραλειπομένων Α' 1,53).

 

ΜΑΓΕΔΙΗΛ: Ο Μαγεδιήλ ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,43. Παραλειπομένων Α' 1,53).

 

ΖΑΦΩΪΝ (ΙΡΑΝ): Ο Ζαφωΐν ήταν φύλαρχος των Εδωμιτών (Γένεση 36,43. Παραλειπομένων Α' 1,53).

 

 

 

ΕΔΩΜΙΤΕΣ

 

ΒΕΩΡ: Ο Βεώρ ήταν ο πατέρας του Βαλάκ, βασιλιά των Εδωμιτών (Γένεση 36,32. Παραλειπομένων Α' 1,43. Ιώβ 17δ).

 

ΖΑΡΑ (ΖΑΡΑΧ): Ο Ζαρά ήταν ο πατέρας του Ιωβάβ, βασιλιά των Εδωμιτών (Γένεση 36,33. Παραλειπομένων Α' 1,44).

 

ΒΑΡΑΔ (ΒΕΔΑΔ): Ο Βαράδ ήταν ο πατέρας του Αδάδ, βασιλιά των Εδωμιτών (Γένεση 36,35. Παραλειπομένων Α' 1,46. Ιώβ 17δ).

 

ΑΧΟΒΩΡ (ΑΧΒΩΡ): Ο Αχοβώρ ήταν ο πατέρας του Βαλαεννών (Βαλλαεννώρ), βασιλιά των Εδωμιτών (Γένεση 36,38. Παραλειπομένων Α' 1,49).

 

ΒΑΡΑΔ: Ο Βαράδ ήταν ο πατέρας του Αράδ, βασιλιά των Εδωμιτών (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).

 

ΜΕΤΕΒΕΗΛ: Η Μετεβεήλ ήταν η γυναίκα του Αράδ, βασιλιά των Εδωμιτών. Ήταν κόρη του Ματραΐθ (Ματραΐδ) και εγγονή του Μαιζοώβ (Με-Ζαάβ) (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).

 

ΜΑΤΡΑΪΘ (ΜΑΤΡΑΪΔ): Ο Ματραΐθ ήταν ο πατέρας της Μετεβεήλ και γιος του Μαιζοώβ (Με-Ζαάβ) (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).

 

ΜΑΙΖΟΩΒ (ΜΕ-ΖΑΑΒ): Ο Μαιζοώβ ήταν ο πατέρας του Ματραΐθ και παππούς της Μετεβεήλ (Γένεση 36,39. Παραλειπομένων Α' 1,50).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(Γένεση κεφ. 36)

Οι απόγονοι του Ησαύ

 

1 Αυτές εδώ είναι οι γενεαλογίες του Ησαύ, δηλαδή του Εδώμ. 2 Ο Ησαύ πήρε γυναίκες από τις κοπέλες της Χαναάν, την Αδά, κόρη του Αϊλώμ του Χετταίου, την Ολιβεμά, κόρη του Ανά και εγγονή του Σεβεγών του Ευαίου, και τη Βασεμάθ, κόρη του Ισμαήλ και αδερφή του Ναβαϊώθ. 4 Η Αδά γέννησε στον Ησαύ τον Ελιφάς, η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ, 5 και η Ολιβεμά γέννησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ. Αυτοί είναι οι γιοι που απέκτησε ο Ησαύ στη Χαναάν. 6 Ο Ησαύ πήρε τις γυναίκες του, τους γιους του και τις θυγατέρες του, όλους όσοι ήταν στο σπίτι του, τα κοπάδια του, όλα τα ζώα του και όλη την περιουσία που είχε αποκτήσει στη Χαναάν, και πήγε να μείνει σε άλλη χώρα, μακριά από τον αδερφό του τον Ιακώβ. 7 Η περιουσία τους ήταν τόσο πολύ μεγάλη, ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί, και η χώρα όπου έμεναν ως ξένοι δεν ήταν δυνατό να τους χωρέσει απ' τα πολλά κοπάδια τους. 8 Έτσι ο Ησαύ κατοίκησε στα βουνά Σηείρ. Ο Ησαύ είναι ο Εδώμ.

9 Αυτές εδώ είναι οι γενεαλογίες του Ησαύ, του γενάρχη των Εδωμιτών, στα βουνά Σηείρ. 10 Τα ονόματα των γιων του Ησαύ είναι: Ελιφάς και Ραγουήλ από τις γυναίκες του Αδά και Βασεμάθ αντίστοιχα. 11 Οι γιοι του Ελιφάς είναι ο Θαιμάν, ο Ωμάρ, ο Σωφάρ, ο Γοθώμ και ο Κενέζ. 12 Η Θαμνά ήταν παλλακή του Ελιφάς και του γέννησε τον Αμαλήκ. Αυτοί ήταν εγγονοί της Αδά, γυναίκας του Ησαύ. 13 Οι γιοι του Ραγουήλ είναι ο Ναχόθ, ο Ζαρέ, ο Σομέ και ο Μοζέ. Αυτοί ήταν εγγονοί της Βασεμάθ, γυναίκας του Ησαύ. 14 Αυτοί εδώ είναι οι γιοι της Ολιβεμά, κόρης του Ανά και εγγονής του Σεβεγών, γυναίκας του Ησαύ: του γέννησε τον Ιεούς, τον Ιεγλόμ και τον Κορέ.

15 Αυτοί εδώ είναι οι αρχηγοί των φυλών που προήλθαν από τον Ησαύ: Θαιμάν, Ωμάρ, Σωφάρ, Κενέζ, 16 Κορέ, Γοθώμ, Αμαλήκ. Είναι γιοι του Ελιφάς, πρωτοτόκου του Ησαύ από τη γυναίκα του την Αδά, και ζούσαν στη χώρα της Εδώμ. 17 Οι αρχηγοί Ναχώθ, Ζαρέχ, Σομέ, Μοζέ, που κατοικούσαν στη χώρα της Εδώμ, ήταν γιοι του Ραγουήλ και εγγονοί της Βασεμάθ, γυναίκας του Ησαύ. 18 Οι αρχηγοί Ιεούς, Ιεγλόμ και Κορέ ήταν γιοι του Ησαύ από τη γυναίκα του την Ολιβεμά, κόρη του Ανά. 19 Όλοι αυτοί λοιπόν ήταν γιοι του Ησαύ και αρχηγοί των φυλών που προήλθαν απ' αυτούς. Αυτοί αποτελούν τους Εδωμίτες.

 

Οι βασιλιάδες των Εδωμιτών

 

31 Αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλεψαν διαδοχικά στην Εδώμ, πριν αναδειχθεί βασιλιάς στους Ισραηλίτες:

32 Ο Βαλάκ, γιος του Βεώρ, στην πόλη Δενναβά.

33 Ο Ιωβάβ, γιος του Ζαρά, από τη Βοσόρρα.

34 Ο Ασώμ από τη χώρα των Θαιμανών.

35 Ο Αδάδ, γιος του Βαράδ, στην πόλη Γετθαΐμ, αυτός νίκησε τους Μαδιανίτες στους α­γρούς της Μωάβ.

36 Ο Σαμαδά από τη Μασεκκά.

37 Ο Σαούλ από τη Ροωβώθ, κοντά στον ποταμό.

38 Ο Βαλαεννών, γιος του Αχοβώρ.

39 Ο Αράδ, γιος του Βαράδ, στην πόλη Φογώρ. Η γυναίκα του ονομαζόταν Μετεβεήλ, που ήταν κόρη του Ματραΐθ και εγγονή του Μαιζοώβ.

 

Οι φύλαρχοι των Εδωμιτών

 

40 Οι φύλαρχοι των Εδωμιτών είναι οι Θαμνά, Γωλά, Ιεθέρ, 41 Ολιβεμάς, Ηλάς, Φινών, 42 Κενέζ, Θαϊμάν, Μαζάρ, 43 Μαγεδιήλ και Ζαφωΐν. Όλοι αυτοί κατοίκησαν σε διάφορες περιοχές με τις φυλές τους στη χώρα που κατέλαβαν, και έδωσαν στις περιοχές το όνομα της φυλής τους. Ο Ησαύ ήταν ο γενάρχης τους.