ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 

Ο ΣΥΜΕΩΝ

 

Ο Συμεών ήταν ο δεύτερος γιος του Ιακώβ από τη Λεία (Γένεση 29,33. 35,23. Α' Παραλειπομένων 2,1). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "αυτός που ακούει" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος με άκουσε γιατί είμαι παραγκωνισμένη". Ο Συμεών είχε 6 γιους, τον Ιεμουήλ (Ναμουήλ), τον Ιαμείν, τον Αώδ (Οάδ ή Ωχάδ), τον Ιαχείν, τον Σαάρ (Σωχάρ) και τον Σαούλ, τον οποίο απέκτησε από τη δεύτερη σύζυγό του που ήταν Χαναναία (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Αριθμοί 26,13. Α' Παραλειπομένων 4,24).

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 

Ο κάθε απόγονος του Συμεών εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται. Οι απόγονοι του Συμεών κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Συμεών, η οποία απαριθμούσε 59.300 άντρες (Αριθμοί 1,22-23). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 22.200 άντρες (Αριθμοί 26,14).

 

ΙΕΜΟΥΗΛ Ή ΝΑΜΟΥΗΛ:  Ο Ιεμουήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Συμεών. Ο Ιεμουήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Α' Παραλειπομένων 4,24). Από τον Ιεμουήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ναμουηλί (Αριθμοί 26,12).

 

ΙΑΜΕΙΝ (ΙΑΜΙΝ): Ο Ιαμείν ήταν ο δεύτερος γιος του Συμεών. Ο Ιαμείν γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Α' Παραλειπομένων 4,24). Από τον Ιαμείν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιαμινί (Αριθμοί 26,12).

 

ΑΩΔ (ΟΑΔ): Ο Αωδ ήταν ο τρίτος γιος του Συμεών. Ο Αώδ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15).

 

ΙΑΧΕΙΝ Ή ΙΑΡΙΒ:  Ο Ιαχείν ή Ιαρίβ ήταν ο τέταρτος γιος του Συμεών. Ο Ιαχείν γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Α' Παραλειπομένων 4,24). Από τον Ιαχείν προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ιαχινί (Αριθμοί 26,12).

 

ΣΑΑΡ Ή ΖΑΡΕ Ή ΖΑΡΑ (ΣΩΧΑΡ, ΖΕΡΑΧ):   Ο Σαάρ (Ζαρέ ή Ζαρά) ήταν ο πέμπτος γιος του Συμεών. Ο Σαάρ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Α' Παραλειπομένων 4,24). Από τον Σάαρ ή Ζαρά προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Ζαραΐ (Αριθμοί 26,13).

 

ΣΑΟΥΛ: Ο Σαούλ ήταν ο έκτος γιος του Συμεών από τη Χαναναία. Ο Σαούλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,10. Έξοδος 6,15. Α' Παραλειπομένων 4,24). Από τον Σαούλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σαουλί (Αριθμοί 26,13).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ

 

Ο κάθε απόγονος του Συμεών εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται.

 

ΣΑΛΕΜ (ΣΑΛΛΟΥΜ): Ο Σαλέμ ήταν γιος του Σαούλ, γιου του Συμεών. Ο Σαλέμ είχε γιο τον Μαβασάμ (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΜΑΒΑΣΑΜ (ΜΙΒΣΑΜ): Ο Μαβασάμ ήταν γιος του Σαλέμ και απόγονος του Συμεών. Ο Μαβασάμ είχε γιο τον Μασμά (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΜΑΣΜΑ (ΜΙΣΜΑ): Ο Μασμά ήταν γιος του Μαβασάμ και απόγονος του Συμεών. Ο Μασμά είχε γιο τον Αμουήλ (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΑΜΟΥΗΛ (ΧΑΜΜΟΥΛ): Ο Αμουήλ ήταν γιος του Μασμά και απόγονος του Συμεών. Ο Αμουήλ είχε γιο τον Σαβούδ (Παραλειπομένων Α' 4,26).

 

ΣΑΒΟΥΔ: Ο Σαβούδ ήταν γιος του Αμουήλ και απόγονος του Συμεών. Ο Σαβούδ είχε γιο τον Ζακχούρ (Παραλειπομένων Α' 4,26).

 

ΖΑΚΧΟΥΡ (ΖΑΚΟΥΡ): Ο Ζακχούρ ήταν γιος του Σαβούδ και απόγονος του Συμεών. Ο Ζακχούρ είχε γιο τον Σεμεΐ (Παραλειπομένων Α' 4,26).

 

ΣΕΜΕΪ (ΣΑΛΛΟΥΜ):  Ο Σεμεΐ ήταν γιος του Ζακχούρ και απόγονος του Συμεών. Ο Σεμεΐ είχε 16 γιους και 6 κόρες. Οι αδερφοί του όμως δεν είχαν πολλούς γιους και γι' αυτό οι απόγονοι του Συμεών δεν ήταν τόσοι πολλοί (Παραλειπομένων Α' 4,26-27).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΝ

 

Ο κάθε απόγονος του Συμεών εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται. Η κάθε πατριά (οικογένεια) είχε πολλά μέλη.

Η φυλή Συμεών εγκαταστάθηκε στα νότια της Γης Χαναάν, στις πόλεις που βρίσκονται γύρω από τη Βηρσαβεέ (Βεερ-Σεβά), Σαμά (Σααραείμ), Μωλαδά, Εσηρσουάλ (Χασάρ-Σουάλ), Βαλαά (Βιλά), Βοασόμ (Εσέμ), Θουλάδ (Θωλάδ), Βαθουήλ (Βεθουήλ), Ερμά (Χωρμά), Σικελάγ (Σικλάγ), Βαιθμαριμώθ (Βαιθ-Μαρκαβώθ), Ημισουσεωσίν (Χασάρ-Σουσίμ), Βαρουσεωρίμ (Βαιθ-Βιρί), Αιτάν (Εθέρ), Αείμ, Ηνρεμμών (Ριμμών), Θοκκάν (Θοχέν), Αισάν (Ασάν).

 

ΜΟΣΩΒΑΒ (ΜΕΣΩΒΑΒ): Ο Μοσωβάβ ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΕΜΟΛΟΧ (ΙΑΜΛΗΧ): Ο Ιεμολόχ ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΩΣΙΑΣ (ΙΩΣΑ): Ο Ιωσίας ήταν γιος του Αμασία, απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΩΗΛ: Ο Ιωήλ ήταν γιος του Ασαβία, απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΕΛΙΩΝΑΪ (ΕΛΙΩΕΝΑΪ): Ο Ελιωναΐ ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΑΚΑΒΑ (ΙΑΑΚΑΒΑ): Ο Ιακαβά ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΑΣΟΥΪΑ (ΙΕΣΟΧΑΪΑΣ): Ο Ιασουΐα ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΑΣΑΪΑ (ΑΣΑΪΑΣ): Ο Ασαΐα ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΕΔΙΗΛ (ΑΔΙΗΛ): Ο Ιεδιήλ ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΣΜΑΗΛ (ΙΕΣΕΜΙΗΛ): Ο Ισμαήλ ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΒΑΝΑΙΑΣ (ΒΕΝΑΪΑΣ): Ο Βαναίας ήταν απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΖΟΥΖΑ (ΖΙΖΑ): Ο Ζουζά ήταν γιος του Σαφαΐ, απόγονος του Συμεών και αρχηγός πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν. Πρόγονοί του ήταν ο Αλών, ο Ιεδιά, ο Σεμρί και ο Σαμαίος (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 

Ο κάθε απόγονος του Συμεών εννοείται πως είχε λίγους ή πολλούς γιους και κόρες, των οποίων βέβαια τα ονόματα δεν σώζονται. Η κάθε πατριά (οικογένεια) είχε πολλά μέλη.

 

ΑΜΑΣΙΑΣ: Ο Αμασίας ήταν απόγονος του Συμεών και πατέρας του Ιωσία, αρχηγού πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΑΣΑΒΙΑΣ (ΙΩΣΗΒΙΑΣ): Ο Ασαβίας ήταν απόγονος του Συμεών και πατέρας του Ιωήλ, αρχηγού πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΣΑΡΑΙΑ (ΣΕΡΑΪΑΣ): Ο Σαραία ήταν απόγονος του Συμεών και πατέρας αρχηγού πατριάς, που δεν αναφέρεται τ' όνομά του, την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΑΣΙΗΛ: Ο Ασιήλ ήταν απόγονος του Συμεών και πατέρας αρχηγού πατριάς, που δεν αναφέρεται τ' όνομά του, την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΣΑΦΑΪ (ΣΙΦΕΪ): Ο Σαφαΐ ήταν γιος του Αλών, απόγονος του Συμεών και πατέρας του Ζουζά, αρχηγού πατριάς την εποχή της εισόδου των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν. Πρόγονοί του ήταν ο Ιεδιά, ο Σεμρί και ο Σαμαίος (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΑΛΩΝ (ΑΛΛΟΝ): Ο Αλών ήταν γιος του Ιεδιά και απόγονος του Συμεών. Πρόγονοί του ήταν ο Σεμρί και ο Σαμαίος (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΙΕΔΙΑ (ΙΕΔΑΪΑ): Ο Ιεδιά ήταν γιος του Σεμρί και απόγονος του Συμεών. Πρόγονός του ήταν ο Σαμαίος (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΣΕΜΡΙ (ΣΙΜΡΙ): Ο Σεμρί ήταν γιος του Σαμαίου και απόγονος του Συμεών (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

ΣΑΜΑΙΟΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαίος ήταν πατέρας του Σεμρί και απόγονος του Συμεών (Παραλειπομένων Α' 4,25).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΙΕΣΙ

 

Κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Γη Χαναάν 500 άντρες από τη φυλή Συμεών, με αρχηγούς τους Φαλαεττία (Πελατία), Νωαδία (Νεαρία), Ραφαΐα (Ρεφαΐα) και Οζιήλ (Ουζιήλ), γιοι του Ιεσί, πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

ΙΕΣΙ (ΙΕΣΕΙ): Ο Ιεσί ήταν απόγονος του Συμεών και πατέρας του Φαλαεττία, Νωαδία, Ραφαΐα και Οζιήλ (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

ΦΑΛΑΕΤΤΙΑΣ (ΠΕΛΑΤΙΑΣ): Ο Φαλαεττίας (Πελατίας) ήταν γιος του Ιεσί και απόγονος του Συμεών.  Ο Φαλαεττίας μαζί με τ' αδέρφια του Νωαδία, Ραφαΐα και Οζιήλ και 500 άντρες από τη φυλή Συμεών, πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

ΝΩΑΔΙΑΣ (ΝΕΑΡΙΑΣ): Ο Νωαδίας (Νεαρίας) ήταν γιος του Ιεσί και απόγονος του Συμεών.  Ο Νωαδίας μαζί με τ' αδέρφια του Φαλαεττία, Ραφαΐα και Οζιήλ και 500 άντρες από τη φυλή Συμεών, πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

ΡΑΦΑΪΑΣ (ΡΕΦΑΪΑΣ): Ο Ραφαΐας (Ρεφαΐας) ήταν γιος του Ιεσί και απόγονος του Συμεών.  Ο Ραφαΐας μαζί με τ' αδέρφια του Φαλαεττία, Νωαδία και Οζιήλ και 500 άντρες από τη φυλή Συμεών, πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

ΟΖΙΗΛ (ΟΥΖΙΗΛ): Ο Οζιήλ (Ουζιήλ) ήταν γιος του Ιεσί και απόγονος του Συμεών.  Ο Οζιήλ μαζί με τ' αδέρφια του Φαλαεττία, Νωαδία και Ραφαΐα και 500 άντρες από τη φυλή Συμεών, πήγαν στην ορεινή περιοχή της Εδώμ, στο όρος Σηείρ, και αφού σκότωσαν τους Αμαληκίτες της περιοχής, εγκαταστάθηκαν εκεί (Παραλειπομένων Α' 4,42-43).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ

 

Α Παραλ. 4,24        Οι υιοί του Συμεών ήσαν· ο Ναμουήλ, ο Ιαμίν, ο Ιαρίβ, ο Ζαρέ και ο Σαούλ.

Α Παραλ. 4,25         Ο Σαλέμ ήτο υιός του Σαούλ, ο Μαβασάμ υιός του Σαλέμ, και ο Μασμά ήτο υιός του Μαβασάμ.

Α Παραλ. 4,26        Ο Αμουήλ ήτο υιός του Μασμά, ο Σαβούδ υιός του Αμουήλ, ο Ζακχούρ ήτο υιός του Σαβούδ, ο Σεμεΐ ήτο υιός του Ζακχούρ.

Α Παραλ. 4,27         Ο Σεμεί είχε δεκαέξ υιούς και τρεις θυγατέρας. Εις τους αδελφούς αυτούς όμως δεν υπήρχαν πολλοί υιοί και αι οικογένειαί των δεν επληθύνθησαν, όπως αι οικογένειαι του Ιούδα.

Α Παραλ. 4,28        Αυτοί είχαν κατοικήσει εις την Βηρσαβεέ, εις την Σαμά, εις την Μωλαδά και εις την Εσηρσουάλ,

Α Παραλ. 4,29        εις Βαλαά, εις Βοασόμ, εις Θουλάδ,

Α Παραλ. 4,30         εις Βαθουήλ, εις Ερμά, εις Σικελάγ,

Α Παραλ. 4,31         εις Βαιθμαριμώθ, εις Ημισουσεωσίν και στον οίκον Βαρουσεωρίμ. Αυταί ήσαν αι πόλεις των μέχρι της εποχής του βασιλέως Δαυίδ.

Α Παραλ. 4,32         Εις αυτάς υπήρχον και αι αγροτικαί κατοικίαι των. Επίσης ιδικαί των ήσαν η Αιτάν, η Ηνρεμμών, η Θοκκάν, η Αισάν, εν όλω πέντε πόλεις.

Α Παραλ. 4,33         Αι αγροτικαί κατοικίαι ήσαν γύρω από τας πόλεις αυτάς έως εις την πόλιν Βααλ. Αυταί είναι αι περιοχαί που κατείχον και αι γενεαλογίαι των.

Α Παραλ. 4,34         Ο Μοσωβάβ, ο Ιεμολόχ, ο Ιωσία ο υιός του Αμασία,

Α Παραλ. 4,35         ο Ιωήλ (αυτός ήτο υιός του Ασαβία), ο υιός του Σαραία, ο υιός του Ασιήλ,

Α Παραλ. 4,36         ο Ελιωναΐ, ο Ιακαβά, ο Ιασουΐα, ο Ασαΐα, ο Ιεδιήλ, ο Ισμαήλ, ο Βαναίας,

Α Παραλ. 4,37         ο Ζουζά ο υιός του Σαφαΐ υιού του Αλών υιού του Ιεδάα υιού Σεμρί υιού του Σαμαίου.

Α Παραλ. 4,38         Αυτοί, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν ήσαν αρχηγοί των οικογενειών αυτών. Αι πατριαρχικαί των οικογένειαι επληθύνθησαν εις μεγάλον αριθμόν.

Α Παραλ. 4,39         Δι' αυτό δε και επορεύθησαν και έφθασαν μέχρι της Γέραρα προς ανατολάς της Γαι εις αναζήτησιν λειβαδιών δια τα κτήνη των.

Α Παραλ. 4,40        Ευρήκαν δε πολλάς και πλουσίας βοσκάς και η χώρα ενώπιόν των ηπλώνετο μεγάλη, ειρηνική και ήσυχος. Εκείνοι οι οποίοι κατοικούσαν προηγουμένως εις τας χώρας αυτάς ήσαν από τους απογόνους του Χαμ.

Α Παραλ. 4,41         Αυτοί οι άνδρες, των οποίων τα ονόματα ανεφέρθησαν, ήλθαν, όταν εβασίλευσεν ο Εζεκίας ο βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα εις τας περιοχάς αυτάς. Κατέστρεψαν τας σκηνάς και τους Μιναίους, τους οποίους ευρήκαν εκεί. Παρέδωκαν αυτούς εις αναθεματισμόν και όλεθρον και εγκατεστάθησαν αυτοί εις τον τόπον των μέχρι της ημέρας αυτής, διότι εκεί υπήρχον βοσκότοποι δια τα κτήνη των.

Α Παραλ. 4,42        Πεντακόσιοι ακόμη άνδρες από τους υιούς της φυλής του Συμεών μετέβησαν και εγκατεστάθησαν στο όρος Σηίρ. Αρχηγοί δε αυτών ήσαν ο Φαλαεττία, ο Νωαδία, ο Ραφαΐα και ο Οζιήλ υιοί του Ιεσί.

Α Παραλ. 4,43         Αυτοί προσέβαλαν και εθανάτωσαν όσους είχον απομείνει από τους Αμαληκίτας και εγκατεστάθησαν εκεί μέχρι της ημέρας αυτής.