ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΙΟΘΟΡ)

 

Ο ΡΑΓΟΥΗΛ (ΙΟΘΟΡ)

 

Ο Ραγουήλ ή Ιοθόρ ήταν ιερέας της Μαδιάμ. Ήταν πατέρας του Οβάβ (Ιωβάβ) και της Σεπφώρας και πεθερός του Μωυσή (Έξοδος 3,1. 18,1-2). Το πραγματικό του όνομα ήταν Ραγουήλ (Ρεγουήλ), που σημαίνει "φίλος του Θεού" (Έξοδος 2,18), και το Ιοθόρ (σημαίνει "έξοχος") πρέπει να ήταν τιμητικός τίτλος.

 

 

Όταν ο Μωυσής έφυγε από την Αίγυπτο έφτασε στη Μαδιάμ. Εκεί κάθισε κοντά σ' ένα πηγάδι. Ο ιερέας της Μαδιάμ είχε εφτά κόρες. Αυτές ήρθαν να βγάλουν νερό για να γεμίσουν τις ποτίστρες και να ποτίσουν τα πρόβατα του πατέρα τους.  Ήρθαν όμως κάτι βοσκοί και τις έδιωχναν. Τότε σηκώθηκε ο Μωυσής και τις υπερασπίστηκε και πότισε αυτός τα πρόβατα τους.

Οι κοπέλες όταν γύρισαν στον πατέρα τους τον Ραγουήλ (Ιοθόρ), του διηγήθηκαν τα γεγονότα. Τότε ο πατέρας τους τις είπε να τον φέρουν στο σπίτι και να τον φιλοξενήσουν. Έτσι ο Μωυσής αποφάσισε να μείνει κοντά στον Ραγουήλ (Ιοθόρ), κι εκείνος του έδωσε για γυναίκα τη θυγατέρα του τη Σεπφώρα. Εκεί έμεινε σαράντα χρόνια βόσκοντας τα πρόβατα του πεθερού του (Έξοδος 2,15-22. 3,1).

 

Όταν ο Θεός κάλεσε το Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, ο Μωυσής πήγε στον Ιοθόρ και ζήτησε τη συγκατάθεσή του, η οποία και του δόθηκε. Πήρε μαζί του τη γυναίκα του Σεπφώρα και τους δύο γιους του (Έξοδος 4,18-20), αλλά αργότερα τους έστειλε προσωρινά μαζί με τη σύζυγό του, πίσω στον Ιοθόρ.

Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όταν στρατοπέδευσαν στους πρόποδες του όρους Σινά, ο Ιοθόρ μαζί με την κόρη του Σεπφώρα, γυναίκα του Μωυσή,  και τα εγγόνια του Γηρσάμ και Ελιέζερ, πήγε στην έρημο όπου συνάντησε το Μωυσή.

Ο Μωυσής και ο Ιοθόρ αφού αλληλοχαιρετήθηκαν μπήκαν στη σκηνή. Ο Μωυσής διηγήθηκε στον πεθερό του όλα όσα είχε κάνει ο Κύριος στο Φαραώ και στους Αιγυπτίους για χάρη του λαού του, όλες τις δυσκολίες που συνάντησαν στην έρημο και πώς τους είχε γλιτώσει ο Κύριος.

Ο Ιοθόρ χάρηκε για τις ευεργεσίες που ο Κύριος είχε κάνει στους Ισραηλίτες και πρόσφερε ολοκαύτωμα και θυσίες στο Θεό. Κατόπιν μαζί με τον Ααρών και τους πρεσβυτέρους των Ισραηλιτών, συμμετείχαν όλοι μαζί στο ιερό γεύμα ενώπιον του Κυρίου (Έξοδος 18,1-12).

Την επόμενη μέρα επειδή ο Μωυσής δίκαζε όλες τις υποθέσεις του λαού, ο Ιοθόρ του υπέδειξε να διαλέξει ανάμεσα από τους Ισραηλίτες άντρες ικανούς, θεοσεβείς και ταπεινούς, και να τους βάλει επικεφαλής του λαού σε κάθε χίλια, εκατό, πενήντα και δέκα άτομα. Αυτοί θα ήταν οι μόνιμοι δικαστές του λαού, οι οποίοι θα ασχολούνταν με τις μικροδιαφορές και μόνο οι δύσκολες υποθέσεις θα έρχονταν μπροστά στο Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε στη συμβουλή του πεθερού του. Κατόπιν ο Ιοθόρ αποχαιρέτησε τον Μωυσή και επέστρεψε πίσω στη χώρα του (Έξοδος 18,13-27).

 

Οι Κεναίοι (Κιναίοι), απόγονοι του Ιοθόρ, πεθερού του Μωυσή, έφυγαν από την πόλη των φοινίκων, την Ιεριχώ, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και εγκαταστάθηκαν στην έρημο του Ιούδα, στην κατωφέρεια της Αράδ, ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,16). Ο Χαβέρ ο Κεναίος χωρίστηκε από τους άλλους Κεναίους, τους απογόνους του Ιωβάβ (Χοβάβ), γαμπρού του Μωυσή, που εγκαταστάθηκαν στα όρια της φυλής Ιούδα και πήγε βόρεια, κοντά στην πόλη Κεδές (Κριταί 4,11).