ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΓΗΡΣΑΜ ΚΑΙ ΕΛΙΕΖΕΡ  

ΓΗΡΣΑΜ

 

Ο Γηρσάμ (Γερσώμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Μωυσή και της Σεπφώρας (Έξοδος 2,22. Α' Παραλειπομένων 23,15. 26,24). Ήταν αδερφός του Ελιέζερ και εγγονός του Ιοθόρ. Το όνομα Γηρσάμ δόθηκε από τον Μωυσή και σημαίνει «είμαι πάροικος σε ξένη χώρα» (Έξοδος 2,22). Ο Γηρσάμ είχε πολλούς γιους, από τους οποίους ο μεγαλύτερος ήταν ο Σουβαήλ, ο οποίος ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,16. 24,20. 26,24).

 

Όταν ο πατέρας του πήγε στην Αίγυπτο, η μητέρα του η Σεπφώρα και οι δυο του γιοι τον ακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η Σεπφώρα έκανε την περιτομή στον Γηρσάμ (Έξοδος 4,20-26). Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Γηρσάμ και ο Ελιέζερ, μαζί με τη μητέρα τους τη Σεπφώρα και τον παππού τους τον Ιοθόρ, συνάντησαν τον πατέρα τους τον Μωυσή στην έρημο, στους πρόποδες του όρους Σινά (Έξοδος 18,1-7).

 

 

ΕΛΙΕΖΕΡ

 

Ο Ελιέζερ ήταν ο δεύτερος γιος του Μωυσή και της Σεπφώρας (Έξοδος 18,1-6. Α' Παραλειπομένων 23,15). Ήταν αδερφός του Γηρσάμ (Γερσώμ) και πατέρας του Ρεαβία (Α' Παραλειπομένων 23,15,17. 26,25) και εγγονός του Ιοθόρ. Το όνομα Ελιέζερ του δόθηκε σαν εκδήλωση ευγνωμοσύνης του Μωυσή προς το Θεό για τη βοήθεια Του και σημαίνει «ο Θεός του πατέρα μου ήρθε σε βοήθειά μου και μ' έσωσε» (Έξοδος 18,4). Ο Ελιέζερ είχε ένα μόνο γιο, τον Ραβιά (Ρεαβία), ο οποίος ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,17).

 

Όταν ο πατέρας του πήγε στην Αίγυπτο, η μητέρα του η Σεπφώρα και οι δυο του γιοι τον ακολούθησαν. Μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Γηρσάμ και ο Ελιέζερ, μαζί με τη μητέρα τους τη Σεπφώρα και τον παππού τους τον Ιοθόρ, συνάντησαν τον πατέρα τους τον Μωυσή στην έρημο, στους πρόποδες του όρους Σινά (Έξοδος 18,1-7).