ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΙΕΜΕΝΙ: Ο Ιεμενί ήταν Ισραηλίτης, που έζησε την περίοδο των Κριτών. Γιος του Ιεμενί ήταν ο Γηρά και εγγονός του ο Αώδ (Εούδ), ο οποίος ήταν ο δεύτερος Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 3,15).

 

ΓΗΡΑ: Ο Γηρά ήταν Ισραηλίτης, γιος του Ιεμενί, που έζησε την περίοδο των Κριτών. Γιος του Γηρά ήταν ο Αώδ (Εούδ), ο οποίος ήταν ο δεύτερος Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 3,15).

 

 

ΔΙΝΑΧ (ΑΝΑΘ):  Ο Δινάχ (Ανάθ) ήταν Ισραηλίτης, που έζησε την περίοδο των Κριτών. Γιος του Δινάχ ήταν ο Σαμεγάρ (Σαμγάρ), ο οποίος ήταν ο τρίτος Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 3,31. 5,6. 5,12).

 

ΑΒΙΝΕΕΜ (ΑΒΙΝΩΑΜ): Ο Αβινεέμ (Αβινωάμ) ήταν ο πατέρας του Βαράκ, ο οποίος υπήρξε Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 4,6. 5,1). Καταγόταν από την Κάδης της φυλής Νεφθαλί (Κριταί 4,6).

 

ΦΟΥΑ (ΠΟΥΑ): Ο Φουά (Πουά) ήταν αδελφός του Γεδεών και πατέρας του Θωλά, ο οποίος ήταν Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 10,1). Καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και κατοικούσε στη Σαμίρ, που βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ (Κριταί 10,1-2).

 

ΕΛΛΗΛ (ΙΛΛΕΛ): Ο Ελλήλ (Ιλλέλ) ήταν ο πατέρας του Κριτή Αβδών και καταγόταν από την Φαραθών, που βρισκόταν στην περιοχή της φυλής Εφραίμ (Κριταί 12,13).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

 

ΕΣΔΡΙ: Ο Εσδρί καταγόταν από το χωριό Εφραθά της φυλής Μανασσή. Γιος του Εσδρί ήταν ο Ιωάς, πατέρας του Γεδεών (Κριταί 6,11). Ανήκε στην πατριαρχική οικογένεια του Αβιέζερ (Κριταί 6,34).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν γιος του Εσδρί, από το χωριό Εφραθά της φυλής Μανασσή. Ήταν πατέρας του Γεδεών, ο οποίος ήταν Κριτής των Ισραηλιτών. Κάτω από τη βελανιδιά που ανήκε στον Ιωάς, έγινε η κλήση του Γεδεών (Κριταί 6,11. 6,29. 7,14. 8,13. 8,29. 8,32). Γιος του Ιωάς ήταν και ο Φουά, ο γιος του οποίου, ο Θωλά, υπήρξε κι αυτός Κριτής των Ισραηλιτών (Κριταί 10,1). Ανήκε στην πατριαρχική οικογένεια του Αβιέζερ (Κριταί 6,34). Στον τάφο του Ιωάς, στην Εφραθά, θάφτηκε και ο Γεδεών (Κριταί 8,32).

 

ΝΗΡ: Ο Νηρ, σύμφωνα με το Β' Βασιλειών, ήταν πατέρας του Γεδεών, ο οποίος ήταν Κριτής των Ισραηλιτών (Β' Βασιλειών 11,21). Η πληροφορία όμως αυτή δεν είναι σωστή και το πρόσωπο του Νηρ ουσιαστικά είναι ανύπαρκτο.

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

ΛΑΦΙΔΩΘ (ΛΑΠΙΔΩΘ): Ο Λαφιδώθ (Λαπιδώθ) ήταν ο σύζυγος της προφήτισσας Δεββώρας, η οποία υπήρξε Κριτής των Ισραηλιτών μαζί με το Βαράκ (Κριταί 4,4). Προφανώς καταγόταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, μεταξύ των πόλεων Ραμά και Βαιθήλ (Κριταί 4,5).

 

ΦΑΡΑ (ΦΟΥΡΑ): Ισραηλίτης της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν υπηρέτης του Γεδεών (Κριταί 7,11).

 

Πριν τη μάχη με τους Μαδιανίτες, ο Κύριος έστειλε το Γεδεών να κατασκοπεύσει τη νύχτα το στρατόπεδο και ν' ακούσει τι λένε. Όταν έφτασε ο Γεδεών, μαζί με το νεαρό υπηρέτη του το Φαρά (Φουρά), στην εμπροσθοφυλακή των Μαδιανιτών, που το αποτελούσαν 50 άνδρες, ένας στρατιώτης διηγόταν στο σύντροφο του ένα όνειρο, που είχε δει. Του έλεγε λοιπόν: «Είδα στ' όνειρο μου, ένα κρίθινο καρβέλι ψωμί που κυλούσε μέσα στο στρατόπεδο μας κι έφτασε στη σκηνή του αρχηγού μας. Τη χτύπησε, την αναποδογύρισε και τη διέλυσε». Ο σύντροφος του του αποκρίθηκε: «Αυτό δεν συμβολίζει τίποτ' άλλο, παρά το ξίφος του Γεδεών, γιου του Ιωάς, του Ισραηλίτη. Ο Θεός του έχει παραδώσει τους Μαδιανίτες και όλο το στρατόπεδο» (Κριταί 7,9-14).

 

 

 

ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΩΝΑΘΑΝ

 

ΜΑΝΑΣΣΗΣ: Ο Μανασσής καταγόταν από τη φυλή Λευΐ και κατοικούσε στη Βηθλεέμ της φυλής Ιούδα (Κριταί 17,7). Γιος του Μανασσή ήταν ο Γηρσών (Γερσώμ) και εγγονός του ο Λευίτης Ιωνάθαν (Κριταί 18,30). Βέβαια δεν πρέπει να συγχέεται με το Μανασσή, γιο του Ιωσήφ.

 

ΓΗΡΣΩΝ (ΓΕΡΣΩΜ): Ο Γηρσών (Γερσώμ) καταγόταν από τη φυλή Λευΐ και κατοικούσε στη Βηθλεέμ της φυλής Ιούδα (Κριταί 17,7). Πατέρας του ήταν ο Μανασσής και γιος του ήταν ο Λευίτης Ιωνάθαν (Κριταί 18,30). Βέβαια δεν πρέπει να συγχέεται με το Γηρσών, γιο του Λευΐ.