ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΒΑΙΣΣΑΝ (ΙΒΣΑΝ)

 

Ο Αβαισσάν (Ιβσάν) ήταν ο δέκατος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ, μετά τον Ιεφθάε. Καταγόταν από τη Βηθλεέμ και κυβέρνησε τον Ισραήλ για εφτά χρόνια (Κριταί 12,8-9). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Θωλά θα πρέπει να κυβέρνησε περίπου το 1132-1126 π.Χ.. Ο Αβαισσάν είχε τριάντα γιους και τριάντα κόρες. Έδωσε τις κόρες του σε γάμο έξω από τη φυλή του κι έφερε για τους γιους του τριάντα κόρες από άλλη φυλή. Όταν πέθανε ο Αβαισσάν, τον έθαψαν στη γενέτειρά του τη Βηθλεέμ (Κριταί 12,9-10).

 

 

ΑΪΛΩΜ (ΑΪΛΩΝ)

 

Ο Αϊλώμ (Αϊλών) ήταν ο ενδέκατος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ. Καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών και κυβέρνησε τον Ισραήλ για δέκα χρόνια (Κριταί 12,11). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Θωλά θα πρέπει να κυβέρνησε περίπου το 1126-1117 π.Χ.. Όταν πέθανε ο Αϊλώμ, τον έθαψαν στην πόλη Αϊλώμ, στην περιοχή της φυλής Ζαβουλών (Κριταί 12,12).

 

 

ΑΒΔΩΝ

 

Ο Αβδών ήταν ο δωδέκατος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ. Ήταν γιος του Ελλήλ και καταγόταν από την Φαραθών, που βρισκόταν στην περιοχή της φυλής Εφραίμ. Κυβέρνησε τον Ισραήλ για οχτώ χρόνια (Κριταί 12,13-14). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Θωλά θα πρέπει να κυβέρνησε περίπου το 1117-1110 π.Χ..

Ο Αβδών είχε σαράντα γιους και τριάντα εγγόνια, που ίππευαν σε εβδομήντα πουλάρια. Όταν πέθανε ο Αβδών, τον έθαψαν στην πόλη που γεννήθηκε την Φαραθών, σε όρος των Αμαληκιτών (Κριταί 12,14-15).