ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΩΔ (ΕΟΥΔ)

 

Ο Αώδ (Εούδ) ήταν ο δεύτερος Κριτής του Ισραήλ μετά τον Γοθονιήλ. Ο Αώδ ήταν γιος του Γηρά και εγγονός του Ιεμενί (Κριταί 3,15). Ο Αώδ ήταν αριστερόχειρας (Κριταί 3,15). Ελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από τον Εγλώμ και τους Μωαβίτες. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Αώδ θα πρέπει να κυβέρνησε τους Ισραηλίτες περίπου το 1342-1262 π.Χ. για 80 χρόνια (Κριταί 3,30).

 

 

Οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν πάλι με τις πράξεις τους τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος οδήγησε εναντίον τους τον Εγλώμ, βασιλιά της Μωάβ.  Αυτός έκανε συμμαχία με τους Αμμωνίτες και τους Αμαληκίτες. Αυτοί επιτέθηκαν στους Ισραηλίτες και κυρίεψαν την Ιεριχώ. Έτσι οι Ισραηλίτες έγιναν δούλοι, φόρου υποτελείς στον Εγλώμ για δεκαοχτώ χρόνια (Κριταί 3,12-14).

 

Οι Ισραηλίτες επικαλέστηκαν τον Κύριο, κι αυτός τους έστειλε ως ελευθερωτή τον Αώδ, γιο του Γηρά και εγγονό του Ιεμενί. Τον έστειλαν να πάει δώρα, τον φόρο δηλαδή υποτέλειας, στον Εγλώμ, βασιλιά της Μωάβ.  Ο Αώδ έφτιαξε ένα δίκοπο μαχαίρι, μιας σπιθαμής,  και το ζώστηκε κάτω από τα ρούχα του, στον δεξιό του μηρό. Έπειτα πήγε να προσφέρει τα δώρα στον Εγλώμ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αστείος (Κριταί 3,15-17).

Όταν τελείωσε η προσφορά των δώρων, ο Αώδ μαζί με τους άνδρες του αποχώρησαν μέχρι τα Γάλγαλα (Γαλγάλ). Όταν έφτασαν στην περιοχή, που ήταν τα ειδωλολατρικά αγάλματα των θεών, ο Αώδ επέστρεψε και είπε στον Εγλώμ «Έχω ένα απόρρητο μήνυμα για σένα, βασιλιά». Ο βασιλιάς διέταξε τότε τους υπηρέτες του να βγουν όλοι έξω.  Ο Αώδ πήγε κοντά του και του είπε: «Έχω ένα μήνυμα για σένα απ' το Θεό». Ο Εγλώμ σηκώθηκε από το θρόνο του και πλησίασε με ενδιαφέρον τον Αώδ. Τότε ο Αώδ με το αριστερό του χέρι έπιασε το μαχαίρι, που ήταν στον δεξιό του μηρό και το έχωσε στην κοιλιά του βασιλιά τόσο βαθιά, ώστε μπήκε μέσα του και η λαβή μαζί με τη λεπίδα. Και χωρίς να τραβήξει το μαχαίρι, έκλεισε καλά την πόρτα ώστε να μην ανοίγει και στη συνέχεια έφυγε μπροστά από τους φρουρούς, που δεν αντιλήφθηκαν τίποτα (Κριταί 3,18-23).

 

Όταν πια είχε φύγει, οι δούλοι του βασιλιά κάποια στιγμή προσπάθησαν να μπουν μέσα, αλλά επειδή η πόρτα δεν άνοιγε, νόμισαν ότι ο βασιλιάς τους ξεκουράζεται και δεν τον ενόχλησαν. Όταν η ώρα πέρασε, ανησύχησαν, μπήκαν μέσα και τον βρήκαν νεκρό. Στο μεταξύ ο Αώδ, όσο αυτοί καθυστερούσαν, έφτασε στα Γάλγαλα, διήλθε από την τοποθεσία των ειδωλολατρικών αγαλμάτων και κατέφυγε ασφαλής στη Σετειρωθά. Όταν έφτασε εκεί, σάλπισε με τη σάλπιγγα προς την ορεινή περιοχή της φυλής  Εφραίμ για να συγκεντρώσει τους Ισραηλίτες. Όταν αυτοί συγκεντρώθηκαν ο Αώδ μπήκε επικεφαλής και τους είπε: «Ακολουθήστε με, γιατί ο Κύριος θα σας παραδώσει τους εχθρούς σας τους Μωαβίτες» (Κριταί 3,24-28).

 

Τον ακολούθησαν κι έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη, αντίκρυ στη Μωάβ και δεν άφηναν κανέναν να περάσει. Εκείνη την ημέρα σκότωσαν περίπου δέκα χιλιάδες Μωαβίτες. Ήταν όλοι τους ρωμαλέοι και γεροί πολεμιστές, αλλά πολλοί απ' αυτούς φονεύτηκαν στη μάχη. Από κείνη την ημέρα οι Μωαβίτες έγιναν υποτελείς στους Ισραηλίτες και η χώρα ησύχασε για ογδόντα χρόνια (Κριταί 3,28-30). Ο Αώδ παρέμεινε Κριτής των Ισραηλιτών, μέχρις ότου πέθανε (Κριταί 3,30).

 

 

ΣΑΜΕΓΑΡ (ΣΑΜΓΑΡ)

 

Ο Σαμεγάρ (Σαμγάρ) ήταν τρίτος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ μετά τον Αώδ. Ήταν γιος του Δινάχ (Ανάθ) (Κριταί 3,31. 5,6). Ο Σαμεγάρ λύτρωσε τους Ισραηλίτες, όταν αυτοί βρίσκονταν σε δύσκολη θέση απέναντι στους Φιλισταίους. Έτσι ο Σαμεγάρ σκότωσε 600 από αυτούς μ' ένα βούκεντρο και ελευθέρωσε κι αυτός το λαό του Ισραήλ (Κριταί 3,31). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Αώδ θα πρέπει να κυβέρνησε τους Ισραηλίτες περίπου το 1262-1261 π.Χ..