ΟΙ ΚΡΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΘΩΛΑ (ΤΩΛΑ)

 

Ο Θωλά (Τωλά) ήταν ο έβδομος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ. Ήταν γιος του Φουά, ο οποίος ήταν αδελφός του Γεδεών (Κριταί 10,1). Καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και κατοικούσε στη Σαμίρ, που βρισκόταν στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ. Κυβέρνησε τον Ισραήλ 23 χρόνια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Θωλά θα πρέπει να κυβέρνησε περίπου το 1180-1158 π.Χ.. Έπειτα πέθανε και τον έθαψαν στη Σαμίρ (Κριταί 10,1-2).

 

 

ΙΑΪΡ (ΙΑΕΙΡ)

 

Ο Ιαΐρ (Ιαείρ) ήταν ο όγδοος κατά σειρά Κριτής του Ισραήλ, μετά τον Θωλά. Καταγόταν από τη Γαλαάδ και έκρινε το λαό Ισραήλ για 22 χρόνια (Κριταί 10,3). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των χρονολογιών της Παλαιάς Διαθήκης ο Ιαΐρ θα πρέπει να κυβέρνησε περίπου το 1158-1137 π.Χ.. Τον διαδέχθηκε ο Ιεφθάε. Ο Ιαΐρ ήταν γιος του Σερούχ και απόγονος του Εσρώμ, του Φαρές και του Ιούδα, γιου του Ιακώβ (Α' Παραλειπομένων 2,22).

 

 

Ο Ιαΐρ, κατά την εγκατάσταση των Ισραηλιτών στη Χαναάν, κατέλαβε ένα τμήμα της Γαλαάδ και πήρε ως ιδιοκτησία του, όλη την περιοχή της Αργόβ, ως τα σύνορα με τις χώρες Γαργασί και Μαχαθί. Ο Ιαΐρ ονόμασε όλη την περιοχή αυτή Αυώθ Ιαΐρ και τις 23 πόλεις, που υπήρχαν εκεί, τις ονόμασε επαύλεις Ιαΐρ (Αριθμοί 32,41. Δευτερονόμιο 3,14. Α' Παραλειπομένων 2,22). Αργότερα, οι Γεδσουρίτες και οι Αραμαίοι κατέλαβαν από τις πόλεις του Ιαΐρ, την πόλη Κανάθ (Κενάθ) και 60 πόλεις γύρω από αυτή (Α' Παραλειπομένων 2,23-24).

Στους Κριτές αναφέρεται ότι ο Ιαΐρ είχε 32 πόλεις κι όχι 23. Συγκεκριμένα ο Ιαΐρ είχε 32 γιους, που ίππευαν σε 32 πουλάρια και είχαν ως ιδιοκτησία τους 32 πόλεις στην περιοχή της Γαλαάδ, οι οποίες ονομάζονταν «επαύλεις του Ιαΐρ». Όταν πέθανε ο Ιαΐρ τον έθαψαν στην Ραμνών (Κριταί 10,3-5).