ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ  

 

ΝΑΧΩΡ ΚΑΙ ΑΡΡΑΝ

 

ΝΑΧΩΡ: Γιος του Θάρρα και αδερφός του Αβραάμ και του Αρράν. Καλείται και Ναχώρ ο νεότερος για να ξεχωρίζει από τον παππού του. Όπως ο Θάρρα, έτσι κι αυτός γεννήθηκε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο Ναχώρ παντρεύτηκε τη Μελχά, που ήταν κόρη του αδερφού του του Αρράν. Από τη Μελχά απέκτησε 8 γιους, τουν Ουζ, τον Βαυξ, τον Καμουήλ, τον Χαζλαδ, τον Αζαύ, τον Φαλδές, τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ. Από την παλλακίδα του τη Ρεημά απέκτησε 4 γιους, τον Ταβέκ, τον Ταάμ, τον Τοχός και τον Μοχά.

Ο Ναχώρ, όπως και η οικογένεια του Θάρρα λάτρευε αρχικά άλλους θεούς (Ιησούς του Ναυή 24,2). Όταν ο πατέρας του έφυγε από την Ουρ, μαζί με τον Αβραάμ, τη Σάρα και το Λωτ, και πήγαν στη Χαρράν, ο Ναχώρ, αν και δεν αναφέρεται τ' όνομά του ακολούθησε κι αυτός τον πατέρα του (Γένεση 11,26-31. Ιησούς του Ναυή 24,2).

 

 

 

ΑΡΡΑΝ (ΑΡΑΝ): Γιος του Θάρρα και αδερφός του Αβραάμ και του Ναχώρ. Όπως ο Θάρρα, έτσι κι αυτός γεννήθηκε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο Αρράν απέκτησε το Λωτ, τη Μελχά και την Ιεσχά (Ιεσκά), την οποία παντρεύτηκε ο αδερφός του ο Ναχώρ. Ο Αρράν πέθανε πριν από τον πατέρα του, στην Ουρ (Γένεση 11,26-28).