ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ

 

Ο ΘΑΡΡΑ

 

Ο Θάρρα ή Θάρα ήταν γιός του Ναχώρ και απόγονος του Νώε. Ο Θάρα ήταν 70 ετών όταν απέκτησε τον Αβραάμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν, ο οποίος ήταν ο πατέρας του Λώτ. Μετά έζησε άλλα 135 χρόνια (Γένεση 11,24-32. Ιησούς του Ναυή 24,2).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ

 

ΑΒΡΑΜ (ΑΒΡΑΑΜ): Ο Αβραάμ υπήρξε πατριάρχης και ιδρυτής του εβραϊκού έθνους. Το αρχικό του όνομα είναι Άβραμ, έχει επικρατήσει όμως να ονομάζεται Αβραάμ, που σημαίνει "πατέρας ενός λαού" ή "πατέρας πλήθους (πολλών)".

Ήταν γιος του Θάρα (Θάρρα) και αδερφός του Ναχώρ και του Αρράν (Γένεση 11,26. Ιησούς του Ναυή 24,2). Η οικογένειά του προερχόταν από τη φυλή του Σημ, αλλά κατοικούσε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο πατέρας του ο Θάρρα, όπως και όλη η οικογένειά του αρχικά ήταν ειδωλολάτρες (Ιησούς του Ναυή 24,2). Παρόλα αυτά ο Αβραάμ στάθηκε ως παράδειγμα πίστης στην ιστορία γι' αυτό και πήρε τον τίτλο του "φίλου του Θεού" (Β' Παραλειπομένων 20,7). Σύζυγός του ήταν η Σάρρα ή Σάρα, αδερφή από πατέρα όχι όμως από μητέρα (Γένεση 11,29 και 20,12). Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ από τη Σάρρα (Γένεση 21,1-8. Ιησούς του Ναυή 24,4), τον Ισμαήλ από την Άγαρ (Γένεση κεφ. 16) και τους Σομβράν (Ζεμβράμ ή Ζιμράν), τον Ιεζάν (Ιεξάν ή Ιοξάν), τον Μαδάλ (Μαδάμ ή Μαδά), τον Μαδιάμ (Μαδιάν), τον Ιεσβώκ (Σοβάκ ή Ισβάκ) και τον Σωκέ (Σωέ ή Σουάχ) από τη Χεττούρα (Γένεση 25,1-4. Α' Παραλειπομένων 1,32-33).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβραάμ

 

 

ΝΑΧΩΡ: Γιος του Θάρρα και αδερφός του Αβραάμ και του Αρράν. Καλείται και Ναχώρ ο νεότερος για να ξεχωρίζει από τον παππού του. Όπως ο Θάρρα, έτσι κι αυτός γεννήθηκε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο Ναχώρ παντρεύτηκε τη Μελχά, που ήταν κόρη του αδερφού του του Αρράν. Από τη Μελχά απέκτησε 8 γιους, τουν Ουζ, τον Βαυξ, τον Καμουήλ, τον Χαζλαδ, τον Αζαύ, τον Φαλδές, τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ. Από την παλλακίδα του τη Ρεημά απέκτησε 4 γιους, τον Ταβέκ, τον Ταάμ, τον Τοχός και τον Μοχά.

Ο Ναχώρ, όπως και η οικογένεια του Θάρρα λάτρευε αρχικά άλλους θεούς (Ιησούς του Ναυή 24,2). Όταν ο πατέρας του έφυγε από την Ουρ, μαζί με τον Αβραάμ, τη Σάρα και το Λωτ, και πήγαν στη Χαρράν, ο Ναχώρ, αν και δεν αναφέρεται τ' όνομά του ακολούθησε κι αυτός τον πατέρα του (Γένεση 11,26-31. Ιησούς του Ναυή 24,2).

 

ΑΡΡΑΝ (ΑΡΑΝ): Γιος του Θάρρα και αδερφός του Αβραάμ και του Ναχώρ. Όπως ο Θάρρα, έτσι κι αυτός γεννήθηκε στην Ουρ των Χαλδαίων. Ο Αρράν απέκτησε το Λωτ, τη Μελχά και την Ιεσχά (Ιεσκά), την οποία παντρεύτηκε ο αδερφός του ο Ναχώρ. Ο Αρράν πέθανε πριν από τον πατέρα του, στην Ουρ (Γένεση 11,26-28).

 

 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ

 

ΟΥΖ (ΟΥΤΣ): Ο πρωτότοκος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,21).

 

ΒΑΥΞ (ΒΟΥΖ): Ο δεύτερος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,21).

 

ΚΑΜΟΥΗΛ (ΚΕΜΟΥΗΛ): Ο τρίτος γιος του Ναχώρ και της Μελχά, ο οποίος υπήρξε γενάρχης Σύρων (Γένεση 22,21).

 

ΧΑΖΑΔ (ΚΕΣΕΔ): Ο τέταρτος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,22).

 

ΑΖΑΥ (ΑΖΟ): Ο πέμπτος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,22).

 

ΦΑΛΔΕΣ (ΠΙΛΔΑΣ): Ο έκτος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,22).

 

ΙΕΛΔΑΦ (ΙΔΛΑΦ): Ο έβδομος γιος του Ναχώρ και της Μελχά (Γένεση 22,22).

 

ΒΑΘΟΥΗΛ (ΒΕΘΟΥΗΛ):  Ο όγδοος γιος του Ναχώρ και της Μελχά. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως Αραμαίος (Γένεση 25,20. 28,5). Ο Βαθουήλ απέκτησε το Λάβαν και τη Ρεβέκκα (Γένεση 22,22-23).

 

ΡΕΗΜΑ (ΡΕΟΥΜΑ): Παλλακίδα του Ναχώρ. Η Ρεημά απέκτησε με το Ναχώρ 4 γιους, τον Ταβέκ, τον Ταάμ, τον Τοχός και τον Μοχά (Γένεση 22,22-24).

 

ΤΑΒΕΚ (ΤΕΒΑΧ): Γιος του Ναχώρ και της Ρεημά (Γένεση 22,24).

 

ΤΑΑΜ (ΓΑΧΑΜ): Γιος του Ναχώρ και της Ρεημά (Γένεση 22,24).

 

ΤΟΧΟΣ (ΤΑΧΑΣ): Γιος του Ναχώρ και της Ρεημά (Γένεση 22,24).

 

ΜΟΧΑ (ΜΑΑΧΑ): Γιος του Ναχώρ και της Ρεημά (Γένεση 22,24).

 

 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΗΛ

 

ΛΑΒΑΝ: Ο Λάβαν ήταν γιος του Βαθουήλ (Βεθουήλ) (Γένεση 28,5), εγγονός του Ναχώρ, αδερφού του Αβραάμ, και αδερφός της Ρεβέκκας (Γένεση 24,15. 24,29). Το όνομά του σημαίνει "λευκός". Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ως Αραμαίος (Γένεση 25,20. 31,20-22). Κατοικούσε με την οικογένειά του στη Χαρράν της Μεσοποταμίας, κοντά σε έναν παραπόταμο του Ευφράτη (Γένεση 11,31).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Λάβαν

 

 

ΡΕΒΕΚΚΑ: Η Ρεβέκκα ήταν κόρη του Βαθουήλ (Βεθουήλ) (Γένεση 22,23). Το όνομα της μητέρας της δεν αναφέρεται. Παππούς της ήταν ο Ναχώρ και γιαγιά της η Μελχά. Ήταν αδερφή του Λάβαν, γυναίκα του Ισαάκ (Γένεση 25,20) και μητέρα του Ιακώβ και του Ησαύ.

Η Ρεβέκκα αναφέρεται για πρώτη φορά στη γενεαλογία του Ναχώρ, αδερφού του Αβραάμ (Γένεση 22,20-24). Η αγαπημένη τροφός της Ρεβέκκας ήταν η Δεβώρα, η οποία την συνόδευσε στην Χαναάν (Γένεση 35,8).

Όταν ο Ιακώβ επέστρεψε στη Χαναάν, βρήκε τη μητέρα του νεκρή στον οικογενειακό τάφο, που ήταν μέσα σε σπηλιά στον αγρό Μαχπελά (Γένεση 49,31). Η Ρεβέκκα εορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Αγία την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Ρεβέκκα

 

 

 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΝ

 

ΛΩΤ: Ο Λωτ ήταν γιος του Αρράν (Αράν) και ανιψιός του Αβραάμ (Γέν. 11,27). Εκτός από την περιγραφή της ζωής του, το όνομά του δεν αναφέρεται πουθενά αλλού στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός μόνο στους απογόνους του (Δευτερονόμιο 2,9-19). Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται από τον Ιησού (Λουκάς 17,28-32), όπου προβάλλει το αρνητικό παράδειγμα της συζύγου του Λωτ. Για τον ίδιο λόγο αναφέρεται και στην Β' επιστολή Πέτρου, τον οποίο αποκαλεί "δίκαιο" (Β' Πέτρ. 2,7). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του στις 9 Οκτωβρίου, όπου εορτάζει μαζί με τον θείο του Αβραάμ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Λωτ

 

 

ΜΕΛΧΑ: Κόρη του Αρράν και ανηψιά του Αβραάμ. Η Μελχά μετά το θάνατο του πατέρα της, παντρεύτηκε το θείο της το Ναχώρ. Η Μελχά απέκτησε με το Ναχώρ 8 γιους, τουν Ουζ, τον Βαυξ, τον Καμουήλ, τον Χαζλαδ, τον Αζαύ, τον Φαλδές, τον Ιελδάφ και τον Βαθουήλ.

Όταν ο Θάρα έφυγε από την Ουρ, μαζί με τον Αβραάμ, τη Σάρα και το Λωτ, και πήγαν στη Χαρράν, η Μελχά μαζί με το Ναχώρ, αν και δεν αναφέρονται τα ονόματά τους, φαίνεται ότι μετανάστευσαν κι αυτοί στη Χαρράν  (Γένεση 10,29).

 

ΙΕΣΧΑ (ΙΕΣΚΑ): Κόρη του Αρράν και ανηψιά του Αβραάμ. Για την Ιεσχά δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι μετά τη φυγή του Θάρα από την Ουρ, θα πρέπει να μετανάστευσε κι αυτή στη Χαρράν (Γένεση 10,29).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΛΩΤ

 

Ο Λωτ μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων, κατοίκησε στα βουνά σε μια σπηλιά μαζί με τις δύο κόρες του. Εκεί, μια μέρα οι κόρες του αφού τον μέθυσαν, κοιμήθηκαν μαζί του και απέκτησαν παιδιά.

Η μεγαλύτερη γέννησε γιο και τον ονόμασε Μωάβ, ο οποίος υπήρξε ο γενάρχης των Μωαβιτών. Γέννησε και η μικρότερη γιο και τον ονόμασε Αμμών (Αμμάν), ο οποίος είναι ο γενάρχης των Αμμωνιτών (Γέν. 19,30-38).

 

 

ΜΩΑΒ: Γιος του Λωτ και της μεγαλύτερης κόρης του. Ο Μωάβ ήταν ο γενάρχης των Μωαβιτών (Γένεση 19,36-37).

 

ΑΜΜΩΝ (ΑΜΜΑΝ): Γιος του Λωτ και της μικρότερης κόρης του. Ο Αμμών ήταν ο γενάρχης των Αμμωνιτών (Γένεση 19,36-38).

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΘΑΡΡΑ

 

Γεν. 11,26                 Ο Θάρα εις ηλικίαν εβδομήκοντα ετών απέκτησεν υιόν τον Άβραμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν.

Γεν. 11,27                  Οι απόγονοι του Θάρα είναι οι εξής. Ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχώρ και τον Αρράν· ο Αρράν απέκτησεν υιόν τον Λωτ.

Γεν. 11,28                 Ο Αρράν απέθανεν εις την χώραν των Χαλδαίων, όπου είχε γεννηθή, ενώ ακόμη έζη ο πατήρ αυτού ο Θάρα.

Γεν. 11,29                 Οι δύο άλλοι υιοί του Θάρα, ο Άβραμ και ο Ναχώρ έλαβον συζύγους. Το όνομα της γυναικός του Άβραμ ήτο Σάρα και το όνομα της γυναικός του Ναχώρ ήτο Μελχά. Η δε Μελχά ήτο θυγάτηρ του Αρράν, ο οποίος ήτο πατήρ της Μελχά και της Ιεσχά.

Γεν. 11,30                  Η δε Σάρα ήτο στείρα και δεν ετεκνοποιούσε.

Γεν. 11,31                  Έλαβε δε ο Θάρα τον υιόν αυτού τον Άβραμ και τον έγγονόν του Λωτ, υιόν του υιού του Αρράν, την νύμφην αυτού την Σάραν, σύζυγον του παιδιού του Άβραμ, και έβγαλεν αυτούς από την χώραν των Χαλδαίων με τον σκοπόν να μεταβούν και κατοικήσουν εις την γην Χαναάν. Έφθασαν εις την Χαρράν και εγκατεστάθησαν εκεί.

Γεν. 11,32                  Ο Θαρα έφθασεν εις την ηλικίαν των διακοσίων πέντε ετών και απέθανεν εις την Χαρράν.

 

 

 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ

 

Γεν. 22,20                Επειτα από αυτά ανήγγειλαν στον Αβραάμ και ένα άλλο γεγονός ευχάριστον· “ιδού, του είπαν, η νύμφη σου η Μελχά εγέννησε και αυτή υιούς στον αδελφόν σου τον Ναχώρ,

Γεν. 22,21                 τον πρωτότοκον Ουζ, τους αδελφούς του Βαυξ και Καμουήλ, γενάρχην των Συρων,

Γεν. 22,22                και τους Χαζάδ, Αζαύ, Φαλδές, Ιελδάφ και Βαθουήλ.

Γεν. 22,23                Ο δε Βαθουήλ απέκτησε κόρην την Ρεβέκκαν. Οι οκτώ αυτοί είναι υιοί του Ναχώρ, του αδελφού του Αβραάμ, τους οποίους απέκτησεν από την Μελχά.

Γεν. 22,24                Από δε την παλλακήν αυτού, την δευτέρας σειράς σύζυγόν του, η οποία ωνομάζετο Ρεημά, απέκτησεν υιούς τον Ταβέκ, τον Ταάμ, τον Τοχός και τον Μοχά.