ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ι

ΙΑΑΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΑΒΑΝ (ΑΣΑΜ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΙΑΒΑ Ή ΕΛΙΑΣΟΥ)

ΙΑΒΑΣΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΑΒΙΝ (ΙΑΒΕΙΝ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΩΡ)

ΙΑΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΑΔΑΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΑΔΑΪ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΑΔΙΑΣ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΔΙΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΑΔΙΗΛ (ΑΣΒΗΛ, ΑΣΥΒΗΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΖΙΖ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΕΛΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΖΙΗΛ (ΙΕΖΙΗΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΑΘ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΑΘΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΪΡ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΙΑΪΡ (ΑΡΙΩΡΓΙΜ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΑΝΑΝ)

ΙΑΚΑΒΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΑΚΑΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΥΡ)

ΙΑΚΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΚΙΜ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΑΚΩΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ)

ΙΑΚΩΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ- 2ος βίος)

ΙΑΛ (ΑΪΑ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΡΕΣΦΑ)

ΙΑΜΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΑΜΕΙΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΑΜΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΑΜΙΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΗΛ)

ΙΑΜΙΝ (ΙΕΜΝΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΑΜΙΟΥΔ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΑΜΟΥΝ (ΙΕΜΟΥΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ)

ΙΑΜΩΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΙΑΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΝΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΑΟΥΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΟΥΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΙΑΡΑΣΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΡΑΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΙΑΡΕΔ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΛΕΛΕΗΛ)

ΙΑΡΕΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΙΑΡΕΔ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΡΙΒ (ΙΑΧΕΙΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΑΡΙΒΙ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΡΙΜΟΥΘ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΡΙΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΑΡΙΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΑΣΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΙΑΣΙΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΣΙΗΛ (ΑΣΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΑΣΟΥΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΑΣΟΥΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΑΦΕΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ)

ΙΑΦΙΕ (ΙΕΦΙΕΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΑΦΛΗΤ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΑΧΕΙΝ (ΙΑΡΙΒ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΑΧΙΡΑΝ (ΑΑΡΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΧΙΧΩ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΑΩΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΒΑΑΡ (ΙΕΒΑΑΡ, ΕΒΕΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΓΑΒΗΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΔΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΔΙΘΟΥΝ (ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΔΟΥΜΑ (ΔΟΥΜΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΙΕΒΑΑΡ (ΙΒΑΑΡ, ΕΒΕΑΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΙΕΒΑΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΙΕΒΟΣΘΕ (ΙΕΣΣΙΟΥ, ΑΣΑΒΑΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΕΒΟΣΘΕ (ΙΕΣΕΒΑΑΛ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΑΑΝ)

ΙΕΓΛΑΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΓΛΟΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΙΕΒΔΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΕΔΔΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΕΔΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΕΔΙΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΒΑΗΛ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΕΔΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- 1ος)

ΙΕΔΙΑ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ- 2ος)

ΙΕΔΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΕΔΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΕΔΙΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΔΙΟΥ (ΙΕΡΙΑ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΔΔΟΥΡΑΝ (ΑΔΟΥΡΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘ)

ΙΕΖΑΝ (ΙΕΞΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΙΕΖΕΡ (ΑΧΙΕΖΕΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΕΖΙΗΛ (ΙΑΖΙΗΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΖΙΗΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΖΙΗΛ (ΑΣΕΡΙΗΛ, ΕΣΡΙΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΕΖΛΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΖΡΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΕΖΡΑΪΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΕΗΛ (ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΗΛ (ΑΒΙΗΛ, ΓΑΒΑΩΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΙΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΙΕΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΙΕΘΕΒΑΑΛ Α' (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΑΣ, ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΖΑΒΕΛ)

ΙΕΘΑΜΑ Ο ΜΩΑΒΙΤΗΣ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΘΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΕΘΕΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΙ)

ΙΕΘΕΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΙΕΘΕΡ (ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ)

ΙΕΘΕΡ (ΙΟΘΟΡ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΙΕΘΕΡΑΑΜ (ΙΕΘΡΑΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΘΗΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΘΙ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΘΝΟΥΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΕΘΡΑΑΜ (ΙΕΘΕΡΑΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΘΡΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΘΡΑΝ (ΙΘΡΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΙΕΘΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΪΑ (ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΙΕΪΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 1ος)

ΙΕΪΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ- 2ος)

ΙΕΪΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΪΗΛ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ- 1ος)

ΙΕΪΗΛ (ΘΥΡΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ- 2ος)

ΙΕΚΕΜΙΑΣ (ΙΕΚΜΟΑΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΚΛΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΙΕΚΜΟΑΜ (ΙΕΚΕΜΙΑΣ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΚΤΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΡ)

ΙΕΛΔΑΦ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΧΩΡ)

ΙΕΛΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΜΒΛΑ (ΙΕΜΒΛΑΑ) (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΙΧΑΙΑ, ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΙΕΜΕΝΙ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΩΔ)

ΙΕΜΕΝΙ (ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΜΕΪ)

ΙΕΜΝΑ (ΙΑΜΙΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΜΟΛΟΧ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΕΜΟΥΗΛ (ΙΑΜΟΥΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΕΣ)

ΙΕΜΟΥΗΛ (ΝΑΜΟΥΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΕΞΑΝ (ΙΕΖΑΝ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΙΕΟΥΣ (ΙΕΟΥΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΣΑΥ)

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΡΩΜ)

ΙΕΡΑΜΕΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΡΕΑΜ (ΙΕΡΕΜΕΗΛ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΡΕΜΕΗΛ (ΙΕΡΕΑΜ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΡΕΜΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΡΙΑ (ΙΕΔΙΟΥ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΕΡΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΕΡΙΜOYΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΡΙΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΙΕΡΙΜΩΘ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΙΕΡΙΜΩΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΙΕΡΙΜΩΘ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΕΡΜΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΕΡΜΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΙΕΡΜΙΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΙΕΡΟΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΡΟΒΟΑΜ Α' (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΙΕΣΑΪ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΕΣΒΑΑΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΕΣΒΑΣΑΚΑ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΝ)

ΙΕΣΒΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΙΕΣΒΩΚ (ΣΟΒΑΚ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΙΕΣΕΒΑΑΛ (ΙΕΒΟΣΘΕ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΙΕΣΕΜΙΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΕΣΕΡ (ΙΣΣΑΑΡ, ΙΣΣΙΗΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΕΣΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΕΣΙΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΕΣΙΑΣ (ΙΩΣΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΕΣΙΑΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΕΣΜΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΕΣΟΥ (ΙΕΣΣΟΥΑ, ΣΟΥΪΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΣΡΑΕ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΑΜΜΩΘ Ή ΣΑΜΑΩΘ)

ΙΕΣΡΙ (ΣΟΥΡΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΙΕΣΣΑΙ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΣΣΙΒΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΣΣΙΗΛ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΣΣΙΟΥ (ΙΕΒΟΣΘΕ, ΑΣΑΒΑΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΕΣΣΟΥΑ (ΙΕΣΟΥ, ΣΟΥΪΑ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΣΦΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΣΦΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΤΘΙ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ)

ΙΕΤΟΥΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ)

ΙΕΦΑΔΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΕΦΘΑ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΧΙΣ)

ΙΕΦΘΑΕ (ΚΡΙΤΗΣ)

ΙΕΦΙΕΣ (ΙΑΦΙΕ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΕΦΙΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΕΦΟΝΝΗΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ)

ΙΕΧΕΜΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΕΧΟΝΙΑΣ (Ο ΒΑΙΘΣΕΜΙΤΗΣ)

ΙΗΟΥ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΗΟΥΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΗΣΟΥΝΙ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΗΣΟΥΣ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΗΣΟΥΣ, ΓΙΟΣ ΣΕΙΡΑΧ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ- 2ος βίος)

ΙΘΑΜΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΑΡΩΝ)

ΙΘΑΜΑΡ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΘΡΑΝ (ΙΕΘΡΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΙΛΑΑΛ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΜΑΝΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΜΡΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΟΘΟΡ (ΙΕΘΕΡ) (ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΒΙΓΑΙΑΣ)

ΙΟΘΟΡ (ΡΑΓΟΥΗΛ) (ΠΕΘΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΟΥ (ΙΗΟΥ) (Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ)

ΙΟΥ (ΙΗΟΥ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΙΟΥΒΑΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΙΟΥΔΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΙΟΥΚΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΕΙΡ)

ΙΡΑΑΜ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΑΒΑΔΙΑ)

ΙΡΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΡΑΣ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΡΑΣ (ΟΔΟΥΪΑΣ, ΩΡΑ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΙΡΩΑΒ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΖΑΡΙΗΛ)

ΙΣΑΑΚ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΙΣΑΑΚ  (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ- 2ος βίος)

ΙΣΑΑΡ (ΙΣΣΑΑΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΣΑΔΕΚ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΣΑΜΑΡΙ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΣΒΑΚΩΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΪΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΣΒΟΑΖ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ)

ΙΣΕΑΣ (ΙΩΣΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΙΣΕΟΥΛ (ΙΣΟΥΪ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΣΕΡΙΗΛ (ΕΡΑΗΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΙΣΙΑ (ΕΛΙΣΑΦΑΝ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΣΜΑΗΛ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ)

ΙΣΜΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΣΜΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΣΜΑΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΣΜΑΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΖΑΒΔΙΑ, ΒΟΗΘΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

ΙΣΟΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΣΟΥΪ (ΙΣΕΟΥΛ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΗΡ)

ΙΣΣΑΑΡ (ΙΣΑΑΡ) (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΣΣΑΑΡ (ΙΣΣΙΗΡ, ΙΕΣΕΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΣΣΑΧΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΙΣΣΑΧΑΡ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΣΣΙΗΡ (ΙΣΣΑΑΡ, ΙΕΣΕΡ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΘΑΛΕΙΜ)

ΙΩΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ)

ΙΩΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΟΥΪΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΕΖ)

ΙΩΑΘ (ΙΩΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΩΑΘΑΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΒ)

ΙΩΑΘΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΙΩΑΚΙΜ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ)

ΙΩΑΝΑΝ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΙΩΑΝΑΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΙΩΑΝΑΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΙΩΑΝΑΝ (ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΙΩΑΡΙΜ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΕΥΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

ΙΩΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΗΛΩΜ)

ΙΩΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΩΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΩΑΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ)

ΙΩΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΑΣ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟ ΛΑΔΙ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΑΣ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΗΡ, ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ)

ΙΩΑΣ (ΙΩΑΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΩΑΧ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΩΑΧΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΩΒ (Ο ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ)

ΙΩΒ (Ο ΠΟΛΥΠΑΘΟΣ- 2ος βίος)

ΙΩΒΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 1ος)

ΙΩΒΑΒ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ- 2ος)

ΙΩΒΑΒ (ΙΩΒ) (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΩΜΙΤΩΝ, Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΙΩΒ)

ΙΩΒΑΒ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΩΝ)

ΙΩΒΑΒ (ΟΒΑΒ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΘΟΡ)

ΙΩΒΑΒ (ΩΡΑΜ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚΤΑΝ)

ΙΩΒΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΪΝ)

ΙΩΒΗΛ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΓΑΑΛ)

ΙΩΔΑ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ)

ΙΩΔΑΕ (ΛΕΥΪΤΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΔΑΕ (ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΝΑΙΑ)

ΙΩΖΑΒΑΔ (ΧΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 1ος)

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ- 2ος)

ΙΩΖΑΒΑΘ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΔΕΔΟΜ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΩΖΑΕ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΖΑΡΑ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΗΛ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ- 1ος)

ΙΩΗΛ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ- 2ος)

ΙΩΗΛ  (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥΒΗΝ- 3ος)

ΙΩΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΩΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΩΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΩΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΥΪ)

ΙΩΗΛ (ΑΛΛΟΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΗΡΣΩΝ)

ΙΩΗΛ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΗΛ (ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΝΑΣΣΗ)

ΙΩΗΛ (ΓΑΑΛ) (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΗΛ (ΣΑΝΙ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ)

ΙΩΛΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΩΝΑΔΑΒ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΑ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (Ο ΛΕΥΙΤΗΣ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΒΙΑΘΑΡ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΑ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΕΛΛΕΜΙΑ, ΘΥΡΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΝΑΘΑΝ (ΛΕΥΙΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΙΩΡΑΜ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΩΡΑΜ (ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΘΑΜΝΙ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

ΙΩΡΑΜ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΑΑΒ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΟΖΙΑ)

ΙΩΡΑΜ (ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ)

ΙΩΡΕΕ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΑΔ)

ΙΩΡΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΧΕΒΡΩΝ)

ΙΩΣΑΒΑΪΘ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΣΑΔΑΚ (ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ)

ΙΩΣΑΦΑΤ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΣΑΦΑΤ (ΣΑΠΛΠΙΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ)

ΙΩΣΑΦΑΤ (ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΙΩΣΑΦΑΤ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ)

ΙΩΣΑΦΑΤ (ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑ)

ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ)

ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ- 2ος βίος)

ΙΩΣΗΦ (ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΗ ΙΣΣΑΧΑΡ)

ΙΩΣΗΦ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΑΦ)

ΙΩΣΙΑ (ΑΝΔΡΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΣΙΑΣ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ)

ΙΩΣΙΑΣ (ΙΕΣΙΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ)

ΙΩΣΙΑΣ (ΙΣΕΑΣ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΘΟΥΝ)

ΙΩΦΑΛΗΤ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ)

ΙΩΧΑΒΗΔ (ΒΑΡΧΑΒΩΘ) (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙ)

ΙΩΧΗΛ (ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΜΕΗΛ)

ΙΩΥΑΝ (ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΦΕΘ)

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

 

 

ΠΗΓΕΣ

Αγία Γραφή - Εγκυκλοπαίδειες