ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΟΥ (ΙΗΟΥ)

 

Ο προφήτης Ιού (Ιηού) ήταν προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ήταν γιος του προφήτη Ανανί (Γ' Βασιλέων 16,1. 16,7. Β' Παραλειπομένων 19,2. 20,34). Έζησε την εποχή των βασιλιάδων Ασά και Ιωσαφάτ του Ιούδα. Ο προφήτης Ιού έχει γράψει Βιβλίο Χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ (Β' Παραλειπομένων 20,34).

 

 

Όταν ο Βαασά, βασιλιάς του Ισραήλ, παρασύρθηκε στην ειδωλολατρία, ο Κύριος έστειλε στο Βαασά, τον προφήτη Ιού με το ακόλουθο μήνυμα: «Εγώ σ' έβγαλα από την αφάνεια και σ' έκανα βασιλιά του ισραηλιτικού λαού. Εσύ, όμως, ακολούθησες το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρες το λαό στην αμαρτία, για να με παροργίσουν με τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό κι εγώ θα εξαφανίσω εσένα και τους απογόνους σου, όπως έκανα με τους απογόνους του Ιεροβοάμ. Όποιος από την οικογένεια του Βαασά πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά κι όποιος πεθάνει στα χωράφια θα τον φάνε τα όρνεα» (Γ' Βασιλέων 16,1-4).

Έτσι ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βαασά, με τον προφήτη Ιού, επειδή αυτός είχε πράξει ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και τον είχε εξοργίσει με τις πράξεις του, όπως και ο Ιεροβοάμ, του οποίου την οικογένεια είχε εξολοθρεύσει (Γ' Βασιλέων 16,7).

 

Όταν ο Ιωσαφάτ επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, μετά τον πόλεμο με τους Σύριους στη Ραμώθ της Γαλαάδ και τον θάνατο του Αχαάβ, ο προφήτης Ιού, γιος του Ανανί, βγήκε να προϋπαντήσει το βασιλιά και του είπε: «Για ποιο λόγο βοηθάς έναν αμαρτωλό, ο οποίος είναι μισητός από τον Κύριο; Για την πράξη σου αυτή ο Κύριος έχει οργιστεί εναντίον σου. Επειδή όμως έχεις κάνει αγαθές πράξεις και κατέστρεψες τα είδωλα από τη χώρα, κι έχεις λατρέψει τον Κύριο, γι' αυτό και θα μετριασθεί η οργή του Κυρίου»  (Β' Παραλειπομένων 19,1-3).