ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

 

ΟΙ ΛΕΥΪΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

 

ΣΑΔΩΚ (ΣΑΔΟΥΚ): Ο Σαδώκ ήταν γιος του Αχιτώβ και απόγονος του Ααρών και του Λευΐ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 5,34. 18,16). Μετά το θάνατο του πατέρα του ο Σαδώκ έγινε αρχιερέας του Ισραήλ. Ο Σαδώκ ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ααρών την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 27,17). Γιος του Σαδώκ και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιμάας (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36. 18,19. 18,22. 18,27. Α' Παραλειπομένων 5,34). Γιος του Σαδώκ ήταν και ο Αζαρίας, που ήταν αξιωματούχους του βασιλιά Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 2,46θ). Ο Σαδώκ ήταν αρχιερέας μαζί με τον Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 17,15. 19,11. 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4. Α' Παραλειπομένων 15,11). Μετά την εκδίωξη του Αβιάθαρ από τον Σολομώντα, ο Σαδώκ τοποθετήθηκε ως ο πρώτος αρχιερέας (Γ' Βασιλειών 2,35).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον αρχιερέα Σαδώκ

 

 

ΑΒΙΑΘΑΡ: Ο Αβιάθαρ ήταν γιος του ιερέα Αβιμέλεχ (Αχιμέλεχ) (Α' Βασιλειών 22,20). Όπως ο πατέρας του ήταν κι αυτός ιερέας της Νομβά, επειδή το αξίωμα του ιερέα ήταν κληρονομικό, και ως ιερέας καταγόταν από τη φυλή Λευΐ. Ήταν ο μόνος που γλίτωσε από τη σφαγή των ιερέων και των κατοίκων της Νομβά (Α' Βασιλειών 22,6-23). Μετά τη σφαγή των συγγενών του ο Αβιάθαρ έγινε ο ιερέας του Δαβίδ (Α' Βασιλειών 22,23. Α' Παραλειπομένων 27,34) και αργότερα μαζί με το Σαδώκ (Β' Βασιλειών 20,25. Γ' Βασιλειών 4,4). Γιοι του Αβιάθαρ ήταν ο Αχιμέλεχ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16) και ο Ιωνάθαν (Β' Βασιλειών 15,27. 15,36).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αβιάθαρ

 

 

ΑΧΙΜΕΛΕΧ: Ο Αχιμέλεχ ήταν γιος του Αβιάθαρ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ μαζί με τον Σαδώκ, ήταν οι ιερείς του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 8,17. Α' Παραλειπομένων 18,16). Ο Αχιμέλεχ, όπως και οι πρόγονοί του, κατάγονταν από τη φυλή Λευΐ.

 

 

ΙΡΑΣ: Ο Ιράς ήταν κι αυτός ιερέας του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,26). Ο Ιράς κατάγόνταν από την Ιαρίν και όπως όλοι οι ιερείς από τη φυλή Λευΐ (Β' Βασιλειών 20,26).

 

 

 

Ο ΙΕΧΟΝΙΑΣ

 

ΙΕΧΟΝΙΑΣ: Ο Ιεχονίας καταγόταν από τη Βαιθσαμύς της φυλής Ιούδα (Α' Βασιλειών 6,19). Το σχετικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μας αναφέρει τίποτα περισσότερο για το ποιος ήταν ο Ιεχονίας ή οι γιοι του. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να ήταν ένας από τους Λευίτες, που κατοικούσαν στη Βαιθσαμύς.

 

 

Όταν οι Φιλισταίοι επέστρεψαν την Κιβωτό της Διαθήκης στους Ισραηλίτες, η άμαξα με την Κιβωτό κατευθύνθηκε στη Βαιθσαμύς και μπήκε στο χωράφι του Ωσηέ, όπου σταμάτησε εκεί, κοντά σ' ένα μεγάλο βράχο. Οι Λευίτες της πόλης κατέβασαν την Κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο με τα χρυσά αντικείμενα και τα τοποθέτησαν πάνω στο βράχο. Μετά έσχισαν τα ξύλα της άμαξας και πρόσφεραν τις αγελάδες ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Οι κάτοικοι της Βαιθσαμύς πρόσφεραν κι αυτοί ολοκαυτώματα και άλλες θυσίες στον Κύριο (Α' Βασιλειών 6,13-15).

Εδώ όμως η Παλαιά Διαθήκη μας αναφέρει ότι τα παιδιά του Ιεχονίου δεν έμειναν ικανοποιημένα από τους κατοίκους της Βαιθσαμύς, επειδή ξεσκέπασαν και είδαν την Κιβωτό και γι' αυτό ο Κύριος θανάτωσε 50.070 άντρες (Α' Βασιλειών 6,19-21). Έτσι πιθανόν ο Ιεχονίας και οι γιοι του να ήταν Λευίτες, που κατοικούσαν στη Βαιθσαμύς.

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΣΑΜΑΪΑΣ (ΣΕΜΑΪΑΣ): Ο Σαμαΐας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΝΑΘΑΝΙΑΣ (ΝΕΘΑΝΙΑΣ): Ο Ναθανίας (Νεθανίας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΖΑΒΔΙΑ (ΖΕΒΑΔΙΑ): Ο Ζαβδίας (Ζεβαδίας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΑΣΙΗΛ (ΑΣΑΗΛ): Ο Ασιήλ (Ασαήλ) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΣΕΜΙΡΑΜΩΘ: Ο Σεμιραμώθ ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΙΩΝΑΘΑΝ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΑΔΩΝΙΑΣ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΤΩΒΙΑΣ: Ο Σαμαίας (Σεμαΐας) ήταν ένας από τους οκτώ Λευίτες ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 2 ιερείς και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΕΛΙΣΑΜΑ: Ο Ελισαμά ήταν ένας από τους δύο ιερείς ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 8 Λευίτες και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

ΙΩΡΑΜ: Ο Ελισαμά ήταν ένας από τους δύο ιερείς ' Παραλειπομένων 17,8), τους οποίους έστειλε ο Ιωσαφάτ μαζί με 8 Λευίτες και 4 αξιωματούχους, για να διδάξουν το Νόμο του Θεού στο λαό ' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

Κατά το τρίτο έτος της βασιλείας του έστειλε τους αξιωματούχους του, τους γιους των αρχόντων, τον Αβδία, τον Ζαχαρία, τον Ναθαναήλ και των Μιχαία, μαζί με τους Λευίτες, τον Σαμαΐα, τον Ναθανία, τον Ζαβδία, τον Ασιήλ, τον Σεμιραμώθ, τον Ιωνάθαν, τον Αδωνία και τον Τωβία, καθώς και τους ιερείς Ελισαμά και Ιωράμ, για να διδάξουν στο λαό το Νόμο του Θεού. Αυτοί περιόδευσαν σε όλο το βασίλειο του Ιούδα έχοντας μαζί τους το βιβλίο του Νόμου του Κυρίου και δίδαξαν σε όλο το λαό (Β' Παραλειπομένων 17,7-9).

 

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΣΑΦΑΤ

 

ΑΜΑΡΙΑΣ: Ο Αμαρίας ήταν αρχιερέας και ήταν γιος του αρχιερέα Αζαρία (Α' Παραλειπομένων 5,37). Γιος του Αμαρία και διάδοχός του στο αξίωμα του αρχιερέα ήταν ο γιος του ο Αχιτώβ (Α' Παραλειπομένων 5,37) Ο Αμαρίας ως αρχιερέας διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ, ώστε το δικαστήριο να πορεύεται και να κρίνει με βάση το Νόμο του Θεού ' Παραλειπομένων 19,11).

 

ΖΑΒΔΙΑΣ (ΖΕΒΑΔΙΑΣ): Ο Ζαβδίας (Ζεβαδίας), γιος του Ισμαήλ, ήταν ιερέας και διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως βοηθός του Αμαρία, ο οποίος ήταν αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ, ώστε το δικαστήριο να πορεύεται και να κρίνει με βάση το Νόμο του Θεού ' Παραλειπομένων 19,11).

 

 

Ο βασιλιάς του Ιούδα Ιωσαφάτ δημιούργησε στην Ιερουσαλήμ δικαστήριο που αποτελούνταν από ιερείς, Λευίτες και τους γεροντότερους του λαού, έτσι ώστε να κρίνουν με βάση τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Και όρισε ως αρχηγό του δικαστηρίου τον αρχιερέα Αμαρία και βοηθό του τον Ζαβδία, γιο του Ισμαήλ, ώστε να καθοδηγούν το δικαστήριο μα βάση το Νόμο του Θεού (Β' Παραλειπομένων 19,8-11).

 

 

 

ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΙΕΡΕΩΝ

 

ΙΣΜΑΗΛ: Ο Ισμαήλ ήταν ο πατέρας του Ζαβδία (Ζεβαδία), ο οποίος ήταν ιερέας και διορίστηκε από τον βασιλιά Ιωσαφάτ ως βοηθός του Αμαρία, που ήταν αρχηγός του δικαστηρίου στην Ιερουσαλήμ ' Παραλειπομένων 19,11).