ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΩΑΘΑΜ (ΙΩΘΑΜ)

 

Ο ΙΩΑΘΑΜ

 

Ο Ιωάθαμ ήταν ο νεώτερος από τους εβδομήντα γιους του Γεδεών (Κριταί 9,5). Γεννήθηκε στη γενέτειρα του πατέρα του την Εφθαθά και απάγγειλε την πρώτη παραβολή της Αγίας Γραφής (Κριταί 9,7-15). 

Μετά το θάνατο του Γεδεών, ο Αβιμέλεχ, γιος του από μια παλλακίδα, έπεισε τους άντρες της Συχέμ για να ανακηρύξει τον εαυτό του βασιλιά του Ισραήλ (Κριταί 9,1-6). Για να πετύχει το σκοπό του σκότωσε όλους τους αδερφούς του εκτός τον Ιωάθαμ, επειδή αυτός κρύφτηκε (Κριταί 9,5).

 

 

Η παραβολή του Ιωάθαμ

 

Όταν ο Ιωάθαμ έμαθε τον θάνατο των αδερφών του, πήγε και στάθηκε στην κορφή του όρους Γαριζίν και φώναξε όσο πιο δυνατά μπορούσε προς τους κατοίκους της Συχέμ:

«Ακούστε με, κάτοικοι της Συχέμ, αν θέλετε και ο Θεός να σας ακούσει!  Κάποτε τα δέντρα πήγαν να διαλέξουν ποιον θα χρίσουν βασιλιά τους. Είπαν στην ελιά: "έλα να γίνεις βασιλιάς μας". 'Άλλά η ελιά τους αποκρίθηκε: "ν' αφήσω εγώ το λάδι που παράγω, που μ' αυτό οι άνθρωποι δοξάζουν το Θεό, για να κυβερνήσω τα δέντρα; Δεν θέλω να γίνω βασίλισσα."

Τότε τα δέντρα είπαν στη συκιά: "έλα εσύ να γίνεις βασιλιάς μας". Μα και η συκιά τους αποκρίθηκε: "ν' αφήσω εγώ τους ωραίους και γλυκούς καρπούς που κάνω, για να κυβερνήσω τα δέντρα; Δεν θέλω να γίνω βασίλισσα."

Τότε τα δέντρα είπαν στο αμπέλι: "έλα εσύ να γίνεις βασιλιάς μας". Μα και το αμπέλι τους αποκρίθηκε: "ν' αφήσω εγώ το κρασί που βγάζω, που το χαίρεται ο Θεός και οι άνθρωποι, για να κυβερνήσω τα δέντρα; Αυτό δεν το δέχομαι."

Τότε τα δέντρα είπαν στην αγκαθιά: "έλα εσύ να γίνεις βασιλιάς μας". Και η αγκαθιά τους αποκρίθηκε: "αν θέλετε στ' αλήθεια να με χρίσετε βασιλιά σας, ελάτε να κρυφτείτε στη σκιά μου αν δεν έρθετε, φωτιά θα βγει από τ' αγκάθια μου και θα κατακάψει τους κέδρους του "Λιβάνου"» (Κριταί 9,7-15).

 

 

Αφού τους είπε την παραβολή του αγκαθιού και των άλλων φυτών, στη συνέχεια ο Ιωάθαμ τόνισε στους κατοίκους της Συχέμ, ότι δεν φέρθηκαν σωστά απέναντι στον Γεδεών που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του και τους ελευθέρωσε από τους Μαδιανίτες, αλλά ούτε και στην οικογένεια του,  αφού ξεσηκώθηκαν ενάντια στην οικογένεια του Γεδεών και σκότωσαν και τους εβδομήντα γιους του, πάνω στην ίδια πέτρα, και στη συνέχεια ανακήρυψαν για βασιλιά τους τοn Αβιμέλεχ, το γιο της δούλης του πατέρα του, επειδή ήταν συγγενής τους.

Στο τέλος ο Ιωάθαμ και καταράστηκε τον Αβιμέλεχ και τους Συχεμίτες, λέγοντάς τους, πως «φωτιά θα βγει από τον Αβιμέλεχ και θα κατακάψει τους κατοίκους της Συχέμ και τον οίκο Βηθμααλών. Αλλά και από τους κατοίκους της Συχέμ και τον οίκο Βηθμααλών θα βγει φωτιά και θα κατακάψει τον Αβιμέλεχ» (Κριταί 9,16-20).

 

Μετά ο Ιωάθαμ κατέφυγε πεζός στη Βαιήρ, όπου εγκαταστάθηκε μακριά από τον Αβιμέλεχ (Κριταί 9,21). Με τα γεγονότα που συνέβησαν μετά από τρία χρόνια, ο Θεός έκανε να πέσει πάνω στον Αβιμέλεχ, το κακό που είχε κάνει στον πατέρα του, όταν σκότωσε τους εβδομήντα αδερφούς του. Κι έκανε επίσης να πέσει πάνω στους κατοίκους της Συχέμ και του οίκου Βηθμααλών όλο το κακό που είχαν κάνει. Έτσι εκπληρώθηκε σ' αυτούς η κατάρα του Ιωάθαμ, γιου του Γεδεών (Κριταί 9,22-57).