ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΧΑΝΑΝΑΙΩΝ

ΙΑΒΙΝ (ΙΑΒΕΙΝ)  

 

Ο ΙΑΒΙΝ (ΙΑΒΕΙΝ)

 

Ο Ιαβίν (Ιαβείν) ήταν Χαναναίος βασιλιάς της Ασώρ, πόλης στη βόρεια Χαναάν, την εποχή του Ιησού του Ναυή και των Κριτών (Ιησούς του Ναυή 11,1).

 

Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών στα βόρεια της Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους, που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που κατοικούσαν κοντά στο όρος Αερμών, στη χώρα Μασσηφά.

Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα και ως τη λίμνη Μασερών και στις πεδιάδες Μασσώχ. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας. Ο Ιησούς έκοψε τα νεύρα από τα πόδια των αλόγων τους και έκαψε τις άμαξες τους, όπως είχε πει ο Κύριος για να τα αχρηστεύσει (Ιησούς του Ναυή 11,6-9).

 

Την εποχή των Κριτών, επειδή οι Ισραηλίτες δυσαρέστησαν με τις πράξεις τους τον Κύριο, ο Κύριος τους παρέδωσε στον Ιαβίν, το Χαναναίο βασιλιά της Ασώρ. Αρχηγός του στρατού των Χαναναίων ήταν ο Σισάρα (Σίσερα), που κατοικούσε στην Αρισώθ, που βρισκόταν στην περιοχή που ονομαζόταν Χώρα των Εθνών. Αυτός είχε εννιακόσιες σιδερένιες άμαξες και καταπίεζε σκληρά τους Ισραηλίτες είκοσι ολόκληρα χρόνια (Κριταί 4,1-2. Α' Βασιλειών 12,9).

Όταν οι στρατιώτες του ανάγγειλαν στον Σισάρα, ότι ο Βαράκ, Κριτής των Ισραηλιτών, ανέβαινε στο όρος Θαβώρ, με δέκα χιλιάδες άντρες, αυτός συγκέντρωσε τις εννιακόσιες σιδερένιες άμαξες του, και όλο το στρατό του, και αναχώρησε από την Αρισώθ στρατοπεδεύοντας στον ποταμό Κισών.

Ο Βαράκ κατέβηκε από το όρος Θαβώρ με τις δέκα χιλιάδες άντρες πίσω του. Στο μεταξύ ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στο στρατό του Σισάρα, όταν αντίκρυσε το στρατό του Βαράκ. Ο Σισάρα είχε τρομάξει τόσο, ώστε κατέβηκε από το αμάξι του κι έφυγε πεζός. Αλλά ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό των εχθρών ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του Σισάρα. Δεν έμεινε ούτε ένας ζωντανός.

Ο Σισάρα κατέφυγε τρέχοντας στη σκηνή της Ιαήλ, της γυναίκας του Χαβέρ του Κιναίου, ενός Ισραηλίτη που εκείνο τον καιρό είχε φιλικές σχέσεις με τον Ιαβίν, βασιλιά της Ασώρ. Η Ιαήλ έκρυψε το Σισάρα στη σκηνή της και καθώς ήταν αποκαμωμένος κοιμήθηκε βαθιά. Τότε η Ιαήλ σκότωσε το Σισάρα στον ύπνο του. Από την ημέρα εκείνη οι Ισραηλίτες εξαπέλυαν όλο και πιο ορμητικές επιθέσεις εναντίον του Ιαβίν, ωσότου τον εξουδετέρωσαν (Κριταί 4,3-24).

 

Στο βιβλίο των Ψαλμών ο ποιητής απευθύνεται στον Θεό και του ζητάει να πράξει εναντίον των εχθρών των Ισραηλιτών, όπως έπραξε ενάντια στους Μαδιανίτες και στους αρχηγούς τους Ωρήβ και Ζηβ και στους βασιλιάδες τους Ζεβεέ και Σαλμανά, καθώς και ενάντια στο Χαναναίο στρατηγό Σισάρα και το βασιλιά Ιαβείν στην Αενδώρ, κοντά στο χείμαρρο Κεισών  (Ψαλμοί 82,10-12).

 

 

ΧΑΝΑΝΑΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΟΙ ΧΑΝΑΝΑΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΝΑΑΝ

 

ΙΩΒΑΒ: Ο Ιωβάβ ήταν Χαναναίος βασιλιάς της Μαρών, πόλης στη βόρεια Χαναάν, την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 11,1).

 

ΣΥΜΟΩΝ (ΣΙΜΡΩΝ): Ο Συμοών (Σιμρών) ήταν βασιλιάς της Αζίφ, πόλης στη βόρεια Χαναάν, την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 11,1).

 

 

Όταν έμαθε ο Ιαβίν, βασιλιάς της Ασώρ, ότι ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε όλη τη νότια Χαναάν, έστειλε αγγελιαφόρους και συμμάχησε με τον Ιωβάβ, βασιλιά της Μαρών, τον Συμοών, βασιλιά της Αζίφ, το βασιλιά της Σιδώνας, καθώς και με άλλους βασιλιάδες των ορεινών περιοχών στα βόρεια της Χαναάν, όπως στην Άραβα, απέναντι από τη από τη λίμνη Κενερώθ (Γεννησαρέτ), και στην Φεναεδδώρ, καθώς και στους λαούς που κατοικούσαν στις περιοχές δυτικά και ανατολικά της Χαναάν, όπως στους Χαναναίους, στους Αμορραίους, που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου, στους Χετταίους, στους Φερεζαίους, στους Ιεβουσαίους, που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή, και στους Ευαίους, που κατοικούσαν κοντά στο όρος Αερμών, στη χώρα Μασσηφά.

Όλοι αυτοί οι βασιλιάδες ένωσαν τις δυνάμεις τους για πόλεμο κατά των Ισραηλιτών και ξεκίνησαν με αναρίθμητο στρατό, με πάρα πολλά άλογα και άμαξες, και στρατοπέδευσαν κοντά στη λίμνη Μαρών (Σαμαχωνίτιδα λίμνη) (Ιησούς του Ναυή 11,1-5).

Ο Ιησούς του Ναυή και οι πολεμιστές του, με τη βοήθεια του Κυρίου, τους επιτέθηκαν με ορμή αιφνιδιαστικά στη λίμνη Μαρών, τους χτύπησαν και τους καταδίωξαν ως τη Σιδώνα και ως τη λίμνη Μασερών και στις πεδιάδες Μασσώχ. Τους κατατρόπωσαν και τους σκότωσαν όλους και δεν ξέφυγε κανένας. Ο Ιησούς έκοψε τα νεύρα από τα πόδια των αλόγων τους και έκαψε τις άμαξες τους, όπως είχε πει ο Κύριος για να τα αχρηστεύσει (Ιησούς του Ναυή 11,6-9).

 

 

ΑΔΩΝΙΒΕΖΕΚ

 

Μετά το θάνατο του Ιησού του Ναυή, οι φυλές του Ιούδα και του Συμεών, με τη βοήθεια του Κυρίου, εκστράτευσαν εναντίον των Χαναναίων και των Φερεζαίων, που είχαν απομείνει στα εδάφη τους.

Στη μάχη που έγινε στην πόλη Βεζέκ, οι Ισραηλίτες των φυλών Ιούδα και Συμεών, κατατρόπωσαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Σκότωσαν 10.000 από αυτούς και αιχμαλώτισαν το βασιλιά Αδωνιβεζέκ, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, αλλά τον καταδίωξαν οι Ισραηλίτες και τον συνέλαβαν. Έπειτα του έκοψαν τα μεγάλα δάχτυλα χεριών και των ποδιών του. Είπε τότε ο Αδωνιβεζέκ: «Εγώ έκοψα τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών εβδομήντα βασιλέων, οι οποίοι και μάζευαν τα ψίχουλα που έπεφταν κάτω από το τραπέζι μου. Ότι έκανα εναντίον εκείνων, ο Θεός μου το ανταπέδωσε». Οι Ισραηλίτες τον οδήγησαν στην Ιερουσαλήμ, όπου και πέθανε εκεί (Κριταί 1,1-7).