ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

 

ΑΓΟΥΡ: Ο Αγούρ ήταν γιος του Ιακαί (Παροιμίαι 30,1). Ήταν ο συντάκτης μιας συλλογής παροιμιών στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Παροιμίαι. Η συλλογή παροιμιών του Αγούρ  είναι γνωστή και ως «Βιβλίο του Αγούρ» ή «Ρήσεις Αγούρ». Υπάρχει και η υπόθεση, ότι ο Αγούρ θεωρείται φανταστικό πρόσωπο, δημιούργημα της φαντασίας του Σολομώντα ή αποτελεί συμβολικό όνομα του Σολομώντα.

Στο εβραϊκό κείμενο η συλλογή παροιμιών του Αγούρ αποτελούν το κεφάλαιο 30 του βιβλίου των Παροιμιών. Στην κανονική διάταξη του κειμένου των Εβδομήκοντα (Ο') το κεφάλαιο 30 παρεμβάλλεται στο κεφάλαιο 24 του βιβλίου. Οι στίχοι 1-14 μετά τον στίχο 22ε του κεφαλαίου 24 και οι υπόλοιποι στίχοι στο τέλος του κεφαλαίου 24.

 

 

 

ΙΑΚΑΙ: Ο Ιακαί ήταν ο πατέρας του Αγούρ, ο οποίος ήταν ο συντάκτης μιας συλλογής παροιμιών στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Παροιμίαι (Παροιμίαι 30,1)

 

 

 

ΛΕΜΟΥΗΛ: Ο Λεμουήλ ήταν βιβλικός βασιλιάς, που αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών (Παροιμίαι 31,1. 31,4). Ήταν ο συντάκτης μιας συλλογής παροιμιών στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης Παροιμίαι. Υπάρχει και η υπόθεση, ότι ο Λεμουήλ θεωρείται φανταστικό πρόσωπο, όπως και ο Αγούρ, δημιούργημα της φαντασίας του Σολομώντα ή αποτελεί συμβολικό όνομα του Σολομώντα. Σύμφωνα με άλλους μελετητές ο Λεμουήλ ήταν βασιλιάς της Ασσυρίας.

Στο εβραϊκό κείμενο η συλλογή παροιμιών του Λεμουήλ αποτελούν το κεφάλαιο 31 του βιβλίου των Παροιμιών. Στην κανονική διάταξη του κειμένου των Εβδομήκοντα (Ο') οι στίχοι 1-9 παρεμβάλλονται στο τέλος του κεφαλαίου 24, μετά του Αγούρ, και οι υπόλοιποι στίχοι στο τέλος του κεφαλαίου 29.