ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΣΕΙΡΑΧ

Ο Σειράχ

 

Ο ΣΕΙΡΑΧ

 

Ο Σειράχ ήταν ένας λόγιος κι ένας από τους σοφούς της Παλαιάς Διαθήκης. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ (Σοφία Σειράχ 50,27). Η σοφία του Σειράχ αποτυπώνεται στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που ονομάζεται «Σοφία Σειράχ», συγγραφέας του οποίου είναι ο γιος του Σειράχ, Ιησούς (Σοφία Σειράχ 50,27). Εκτός από την πληροφορία αυτή, τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε γι' αυτόν ούτε απ' το φερώνυμο βιβλίο, ούτε από άλλες πηγές. Ο Σειράχ ήξερε πολύ καλά το Νόμο και θα πρέπει να έζησε περίπου τον 3ο αιώνα π.Χ.

 

 

ΙΗΣΟΥΣ, ΥΪΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

 

Ο ΙΗΣΟΥΣ, ΥΪΟΣ ΣΕΙΡΑΧ

 

Ο Σειράχ διδάσκει

Ο Ιησούς ήταν γιος του Σειράχ. Ήταν Ιουδαίος στην καταγωγή και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ (Σοφία Σειράχ 50,27). Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, που ονομάζεται «Σοφία Σειράχ», το οποίο αποτυπώνει τη σοφία του πατέρα του (Σοφία Σειράχ 50,27). Εκτός από την πληροφορία αυτή, τίποτε άλλο δεν γνωρίζουμε γι' αυτόν ούτε απ' το φερώνυμο βιβλίο, ούτε από άλλες πηγές.

Είναι γνωστός και ως Ιησούς Μπέν Σειράχ ή Ιησούς Σειραχίδης. Θα πρέπει να έζησε περίπου τον 3ο με 2ο αιώνα π.Χ. Ο Ιησούς σύμφωνα με τις υπάρχουσες χρονολογικές ενδείξεις έγραψε το βιβλίο του στα εβραϊκά, ενδεχομένως στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου το 180-175 π.Χ. και η ελληνική μετάφρασή του έγινε από τον εγγονό του περίπου το 132 π. Χ.

Σύμφωνα με τον εγγονό του, στον πρόλογο του βιβλίου «Σοφία Σειράχ», ο Ιησούς ήταν γνώστης του Νόμου, των Προφητών και των άλλων πατροπαράδοτων ιερών βιβλίων και είχε αποκτήσει σ' αυτά αρκετή γνώση και πείρα, έτσι ώστε πήρε την απόφαση να συγγράψει κι αυτός ένα βιβλίο σχετικό με τη θεία μόρφωση και σοφία.

Σύμφωνα με το κείμενο της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα (Ο'), ο Ιησούς είχε ταξιδέψει σε πολλά μέρη, είχε αρκετή σύνεση και βρέθηκε πολλές φορές σε κίνδυνο θανάτου, από τον οποίο σώθηκε χάρη στις γνώσεις και στη σύνεσή του (Σοφία Σειράχ 34,11-12). 

 

Σύμφωνα πάλι με τον πρόλογο του βιβλίου, ο εγγονός του Ιησού, του οποίου δεν γνωρίζουμε τ' όνομά του, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο κατά το 38ο έτος της βασιλείας του Πτολεμαίου του Ευεργέτου. Επειδή διαπίστωσε ότι η θρησκευτική μόρφωση των Ιουδαίων, που είχαν εγκατασταθεί στην Αίγυπτο, ήταν μικρή, γι' αυτό θεώρησε επιτακτικό καθήκον να μεταφράσει το βιβλίο του παππού του, έτσι ώστε οι Ιουδαίοι της διασποράς να μελετούν τα ιερά βιβλία και να ζουν σύμφωνα με τον Νόμο του Κυρίου.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ