ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΥΡΟΥ

 

ΧΙΡΑΜ (ΧΕΙΡΑΜ):  Ο Χειράμ (Χιράμ) ήταν βασιλιάς της Τύρου την εποχή του Δαβίδ (Β' Βασιλειών 5,11. Γ' Βασιλέων 5,15. 9,11. Α' Παραλειπομένων 14,1. Β' Παραλειπομένων 2,3. 2,11).

 

 

Ο Χειράμ, ως βασιλιάς της Τύρου, όταν ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς όλου του Ισραήλ και κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, του έστειλε διπλωματική αντιπροσωπεία. Επίσης του έστειλε ξύλα κέδρων, ξυλουργούς και χτίστες, για να χτίσουν το ανάκτορο του Δαβίδ στη νέα του πρωτεύουσα (Β' Βασιλειών 5,11). Α' Παραλειπομένων 14,1).

 

Ο Χιράμ, όταν έμαθε, ότι στη θέση του Δαβίδ χρίστηκε βασιλιάς ο γιος του ο Σολομών, έστειλε αντιπροσωπεία για να τον συγχαρεί. Απ' τη μεριά του ο Σολομών έστειλε στο Χιράμ αντιπροσωπεία για να του ζητήσει ξυλεία από τους κέδρους, τα πεύκα και τα αγριοκυπάρισσα του όρος Λιβάνου. Ζήτησε μάλιστα από τον Χιράμ να του στείλει ένα τεχνίτη σοφό και συνετό, που να γνωρίζει πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, καθώς και από την επεξεργασία των υφασμάτων και ο οποίος θα συνεργαστεί με τους τεχνίτες του Σολομώντα. Του ζήτησε ακόμη να του στείλει ένα τεχνίτη, που να γνωρίζει πολύ καλά τη τέχνη του γλυπτού, ο οποίος θα συνεργαστεί με τεχνίτες από την Ιερουσαλήμ και την Ιουδαία, για να κατεργαστούν τα γλυπτά του Ναού. Ακόμη ο Σολομώντας ζήτησε από τον Χιράμ να διαθέσει ο ίδιος τους ξυλοκόπους, επειδή διαθέτει ικανότατους ξυλοκόπους, όπως είναι οι Σιδώνιοι, οι οποίοι θα συνεργαστούν με εργάτες που θα προέρχονται από τους Ισραηλίτες. Ο Σολομώντας ζήτησε να καταβάλει ο ίδιος τους μισθούς των εργατών, αναλαμβάνοντας τη διατροφή τους, η οποία θ' ανέρχεται σε 20.000 κόρους σιτάρι (πάνω από 4 εκατομμύρια κιλά), 20.000 κόρους κριθάρι (πάνω από 4 εκατομμύρια κιλά), 134.000 κιλά οίνου και 134.000 κιλά ελαίου για τις ανάγκες τους (Γ' Βασιλέων 5,15-20. Β' Παραλειπομένων 2,3-10).

Όταν ο Χιράμ άκουσε το μήνυμα του Σολομώντα, χάρηκε πολύ και δόξασε τον Κύριο, που έδωσε στο Δαβίδ γιο σοφό και συνετό για να βασιλέψει στο λαό του Ισραήλ. Στη συνέχεια απάντησε στο Σολομώντα με επιστολή, ότι θα εκπληρώσει όλα όσα του ζήτησε. Του έστειλε τεχνίτη σοφό και συνετό, τον Χιράμ, που ο βασιλιάς της Τύρου τον είχε ως πατέρα του και του οποίου η μητέρα κατάγονταν από τη φυλή Δαν και ο πατέρας του ήταν πολίτης της Τύρου. Αυτός γνώριζε πολύ καλά την κατεργασία του χρυσού, του άργυρου, του χαλκού, του σιδήρου, του λίθου και του ξύλου, καθώς και την επεξεργασία των υφασμάτων. Οι δούλοι του θα κατεβάσουν τους κορμούς των δέντρων από το Λίβανο στη θάλασσα, θα τα φορτώνουν σε σχεδίες και θα τα μεταφέρουν δια θαλάσσης στην Ιόππη. Από εκεί θα μπορέσει ο Σολομώντας να τα παραλάβει και να τα μεταφέρει στην Ιερουσαλήμ. Σε αντάλλαγμα ζήτησε από το Σολομώντα, να του προμηθεύσει τρόφιμα για το βασιλικό του παλάτι, καθώς και τα τρόφιμα που θα προορίζονταν για τους εργάτες (Γ' Βασιλέων 5,21-23. Β' Παραλειπομένων 2,11-16).

 

Πράγματι ο Χιράμ χορήγησε στο Σολομώντα ξυλεία από κέδρο και πεύκο και ότι άλλο ζήτησε. Ο Σολομών έδιδε κάθε χρόνο στο Χιράμ 20.000 κόρου σιτάρι (πάνω από 4 εκατομμύρια κιλά) και 420.000 κιλά ελαίου για τις ανάγκες του. Έτσι επικράτησε ειρήνη μεταξύ του Χιράμ και του Σολομώντα, την οποία και επικύρωσαν με συμφωνία μεταξύ τους (Γ' Βασιλέων 5,24-26).

 

Ακόμη ο Σολομών έδωσε στον Χιράμ 20 πόλεις στη Γαλιλαία. Ο Σολομών οχύρωσε αυτές τις πόλεις, οι οποίες κατοικούνταν από Ισραηλίτες. Όταν ο Χιράμ είδε τις πόλεις που του έδωσε ο Σολομών δεν του άρεσαν. Ο Χιράμ παραπονέθηκε στο Σολομώντα γι' αυτό και ονόμασε τις πόλεις "Όριον". Ο Χιράμ έδωσε στο Σολομώντα 120 τάλαντα χρυσού. Του έδωσε ακόμη ναυτικό και ο Σολομώντας κατασκεύασε ναύσταθμο στην Αϊλάθ, στη βόρεια ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. προς την Εδώμ. Οι άνδρες του Χιράμ ήταν ικανότατοι ναυτικοί κι αυτοί ενώθηκαν με τους άνδρες του Σολομώντα. Το ναυτικό του Σολομώντα έπλευσε από την Αϊλάθ προς τη Σωφηρά και παρέλαβε τα 120 τάλαντα χρυσού που έστειλε ο Χιράμ στο Σολομώντα (Γ' Βασιλέων 9,11-28. Β' Παραλειπομένων 8,2).

 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΙΔΩΝΑΣ

 

ΙΕΘΕΒΑΑΛ Α' (ΕΘΒΑΑΛ): Ο Ιεθεβαάλ Α' (Εθβαάλ) ήταν βασιλιάς της Σιδώνας και πατέρας της Ιεζάβελ, συζύγου του Αχαάβ, βασιλιά του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 16,31). Ο ίδιος, όπως και η κόρη του, ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν στο Βάαλ και την Αστάρτη (Γ' Βασιλέων 16,31).