ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΩΣΑ (ΑΡΣΑ): Ο Ωσά (Αρσά) ήταν ο αρχιοικονόμος του βασιλικού οίκου του Ηλά, γιο του Βαασά και βασιλιά του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 16,9). Στο σπίτι του Ωσά βρισκόταν ο Ηλά, πίνοντας και μεθοκοπώντας, όταν ο Ζαμβρί, ο αρχηγός του μισού ιππικού, συνωμότησε εναντίον του Ηλά. Ο Ζαμβρί μπήκε στο σπίτι, σκότωσε τον Ηλά και βασίλευσε αυτός στη θέση του (Γ' Βασιλειών 16,9-10).

 

 

 

Ο ΘΑΜΝΙ

 

ΘΑΜΝΙ (ΤΙΒΝΙ): Ο Θαμνί (Τιβνί) ήταν διεκδικητής του βασιλικού θρόνου στο βόρειο βασίλειο, την εποχή του βασιλιά Αμβρί (Γ' Βασιλειών 16,21). Ήταν γιος του Γωνάθ (Γινάθ) και είχε ένα αδελφό τον Ιωράμ (Γ' Βασιλειών 16,21-22).

Μετά το θάνατο του βασιλιά Ζαμβρί ο ισραηλιτικός λαός διχάστηκε. Οι μισοί ακολούθησαν τον Θαμνί, γιο του Γωνάθ, και ανέδειξαν αυτόν βασιλιά και το άλλο μισό ακολούθησε τον Αμβρί, που ήταν ο αρχιστράτηγος του στρατού. Ο λαός, όμως, που ακολούθησε τον Αμβρί, επικράτησε εκείνων που ακολούθησαν τον Θαμνί. Ο Θαμνί φονεύθηκε, καθώς κι ο αδελφός του ο Ιωράμ, κι έτσι έγινε βασιλιάς ο Αμβρί (Γ' Βασιλειών 16,21-22).

 

ΓΩΝΑΘ (ΓΙΝΑΘ): Ο Γωνάθ (Γινάθ) ήταν ο πατέρας του Θαμνί (Τιβνί), διεκδικητή του βασιλικού θρόνου στο βόρειο βασίλειο, την εποχή του βασιλιά Αμβρί. Είχε κι άλλο γιο τον Ιωράμ (Γ' Βασιλειών 16,21-22).

 

ΙΩΡΑΜ: Ο Ιωράμ ήταν ο αδερφός του Θαμνί (Τιβνί), διεκδικητή του βασιλικού θρόνου στο βόρειο βασίλειο, την εποχή του βασιλιά Αμβρί. Ήταν γιος του Γωνάθ (Γινάθ). Φονεύθηκε μαζί με τον αδερφό του μετά την επικράτηση του βασιλιά Αμβρί (Γ' Βασιλειών 16,21-22).

 

 

 

Ο ΣΕΜΗΡ, Ο ΦΡΟΥΡΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ

 

ΣΕΜΗΡ (ΕΜΗΡ, ΣΕΜΕΡ, ΑΜΩΝ):  Ο Σεμήρ (Εμήρ, Σέμερ, Αμών) ήταν ο ιδιοκτήτης του όρους Σεμερών, πάνω στο οποίο ο Αμβρί οικοδόμησε τη Σαμάρεια (Γ' Βασιλειών 16,24). Μετά την οικοδόμηση της Σαμάρειας υπήρξε φρούραρχος της πόλης (Γ' Βασιλειών 22,26. Β' Παραλειπομένων 18,25). Ο Σεμήρ είχε γιο τον Ιωάς (Γ' Βασιλειών 22,26. Β' Παραλειπομένων 18,25).

 

ΙΩΑΣ: Ο Ιωάς ήταν γιος του Σεμήρ (Εμήρ, Σέμερ, Αμών) (Γ' Βασιλειών 22,26. Β' Παραλειπομένων 18,25), ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του όρους Σεμερών, πάνω στο οποίο ο Αμβρί οικοδόμησε τη Σαμάρεια (Γ' Βασιλειών 16,24) και ο φρούραρχος της πόλης (Γ' Βασιλειών 22,26. Β' Παραλειπομένων 18,25).

 

 

Ο Αμβρί βασίλεψε πρώτα για 6 χρόνια στην Θερσά και μετά αγόρασε από τον Σεμήρ το όρος Σεμερών (Σομέρ), στον οποίο ανήκε, πληρώνοντας δύο ασημένια τάλαντα, και πάνω του έχτισε μια πόλη που την ονόμασε Σαμάρεια, από το όνομα του Σεμήρ, ιδιοκτήτη του βουνού (Γ' Βασιλειών 16,24).

Όταν ο προφήτης Μιχαίας προφήτευσε το θάνατο του βασιλιά Αχαάβ στη Ρεμμάθ (Ραμμώθ), τότε ο Αχαάβ διέταξε να συλλάβουν το Μιχαία και να τον παραδώσουν στον Σεμήρ (Εμήρ), το φρούραρχο της πόλης, και στον Ιωάς τον γιο του. Διέταξε να τον βάλουν στη φυλακή και να του δίνουν μόνο λίγο ψωμί και λίγο νερό, ωσότου επέστρεφε σώος και αβλαβής (Γ' Βασιλειών 22,26-27. Β' Παραλειπομένων 18,25-26).