ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΜΒΡΙ

 

Ο ΑΜΒΡΙ (AΜΡΙ)

 

Ο Αμβρί
el.wikipedia.org

Ο Aμβρί ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος διαδέχτηκε στο θρόνο τον Ζαμβρί (Γ' Βασιλειών 16,22-23). Ο Αμβρί πριν γίνει βασιλιάς ήταν ο αρχιστράτηγος του βασιλιά του Ισραήλ, Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,16). Ο Αμβρί βασίλευσε για 13 χρόνια, από το 885-873 π.Χ. περίπου, έχοντας ως πρωτεύουσα την Σαμάρεια (Γ' Βασιλειών 16,24). Γιος και διάδοχος του Αμβρί ήταν ο Αχαάβ (Γ' Βασιλειών 16,28-29).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΙ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Ο Ζαμβρί ήταν ο αρχηγός του μισού ιππικού του βασιλιά του Ισραήλ, Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,9). Ο Ζαμβρί συνωμότησε εναντίον του Ηλά και τον βρήκε να πίνει και να μεθοκοπάει στο σπίτι του Ωσά, του αρχιοικονόμου του βασιλικού οίκου. Ο Ζαμβρί μπήκε στο σπίτι, σκότωσε τον Ηλά και βασίλευσε αυτός στη θέση του, σκοτώνοντας όλους τους απογόνους του Βαασά και του Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,9-11).

Ο στρατός των Ισραηλιτών είχε στρατοπεδεύσει για να επιτεθεί στη Γαβαθών, που ανήκε στους Φιλισταίους. Όταν οι στρατιώτες έμαθαν την είδηση, ότι ο Ζαμβρί συνωμότησε και σκότωσε το βασιλιά, τότε την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν όλοι ομόφωνα βασιλιά τον Αμβρί, που ήταν ο αρχιστράτηγος των Ισραηλιτών. Τότε ο Αμβρί και όλος ο στρατός που ήταν μαζί του, έφυγαν από τη Γαβαθών και πήγαν να πολιορκήσουν την Θερσά, την πρωτεύουσα του Ζαμβρί. Όταν είδε ο Ζαμβρί ότι κυριεύθηκε η πόλη από τον Αμβρί, κλείστηκε στον πύργο του βασιλικού ανακτόρου, έβαλε φωτιά και πέθανε μέσα στις φλόγες (Γ' Βασιλειών 16,15-18).

 

Μετά το θάνατο του Ζαμβρί ο ισραηλιτικός λαός διχάστηκε. Οι μισοί ακολούθησαν τον Θαμνί, γιο του Γωνάθ, και ανέδειξαν αυτόν βασιλιά και το άλλο μισό ακολούθησε τον Αμβρί. Ο λαός, όμως, που ακολούθησε τον Αμβρί, επικράτησε εκείνων που ακολούθησαν τον Θαμνί. Ο Θαμνί φονεύθηκε, καθώς κι ο αδελφός του ο Ιωράμ, κι έτσι έγινε βασιλιάς ο Αμβρί (Γ' Βασιλειών 16,21-22).

Ο Αμβρί έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το 31ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, και βασίλεψε 12 χρόνια. Τα πρώτα έξι χρόνια βασίλεψε στην Θερσά. Αγόρασε από τον Σεμήρ το όρος Σεμερών, στον οποίο ανήκε, πληρώνοντας δύο ασημένια τάλαντα, και πάνω του έχτισε μια πόλη που την ονόμασε Σαμάρεια, από το όνομα του Σεμήρ, ιδιοκτήτη του βουνού (Γ' Βασιλειών 16,23-24).

Αλλά και ο Αμβρί έπραξε ό,τι δυσαρεστούσε τον Κύριο. Διέπραξε ασέβειες πολύ χειρότερες απ' όλους τους προκατόχους του. Ακολούθησε κι αυτός το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρε στην ειδωλολατρία το λαό, εξοργίζοντας τον Κύριο με τις πράξεις τους (Γ' Βασιλειών 16,25-26). Η υπόλοιπη ιστορία του Αμβρί και όλα όσα έκαμε, ήταν όλα γραμμένα στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ». Όταν πέθανε τον έθαψαν στη Σαμάρεια, και στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του ο Αχαάβ (Γ' Βασιλειών 16,27-29).