ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΖΑΜΒΡΙ

 

Ο ΖΑΜΒΡΙ (ΖΙΜΡΙ)

 

Ο Ζαμβρί ήταν βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος σφετερίστηκε το θρόνο από το νόμιμο διάδοχο Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,10-11). Ο Ζαμβρί πριν γίνει βασιλιάς ήταν ο αρχηγός του μισού ιππικού του βασιλιά του Ισραήλ, Ηλά (Γ' Βασιλειών 16,9). Ο Ζαμβρί βασίλευσε για 7 ημέρες, το 28ο με 29ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, το 885 π.Χ. περίπου, έχοντας ως πρωτεύουσα την πόλη Θερσά (Γ' Βασιλειών 16,15).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΖΑΜΒΡΙ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ηλά στον Ισραήλ, ο Ζαμβρί συνωμότησε εναντίον του. Ο Ζαμβρί τον βρήκε να πίνει και να μεθοκοπάει στο σπίτι του Ωσά, του αρχιοικονόμου του βασιλικού οίκου. Ο Ζαμβρί μπήκε στο σπίτι, σκότωσε τον Ηλά και βασίλευσε αυτός στη θέση του (Γ' Βασιλειών 16,9-10).

Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε όλους τους απογόνους του Βαασά, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με τον προφήτη Ιού. Αυτό έγινε επειδή ο Βαασά και ο Ηλά είχαν εξοργίσει τον Κύριο με τις αμαρτίες τους και είχαν παρασύρει το λαό στην ειδωλολατρία (Γ' Βασιλειών 16,11-13).

 

Ο Ζαμβρί βασίλεψε για εφτά ημέρες στην Θερσά. Ο στρατός των Ισραηλιτών είχε στρατοπεδεύσει για να επιτεθεί στη Γαβαθών, που ανήκε στους Φιλισταίους. Όταν οι στρατιώτες έμαθαν την είδηση, ότι ο Ζαμβρί συνωμότησε και σκότωσε το βασιλιά, τότε την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν όλοι ομόφωνα βασιλιά τον Αμβρί, που ήταν ο αρχιστράτηγος των Ισραηλιτών. Τότε ο Αμβρί και όλος ο στρατός που ήταν μαζί του, έφυγαν από τη Γαβαθών και πήγαν να πολιορκήσουν την Θερσά. Όταν είδε ο Ζαμβρί ότι κυριεύθηκε η πόλη από τον Αμβρί, κλείστηκε στον πύργο του βασιλικού ανακτόρου, έβαλε φωτιά και πέθανε μέσα στις φλόγες (Γ' Βασιλειών 16,15-18).

Αυτό έγινε για τις αμαρτίες του, γιατί έπραξε κι αυτός ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και ακολούθησε το παράδειγμα του Ιεροβοάμ και παρέσυρε το λαό στην ειδωλολατρία. Η υπόλοιπη ιστορία του Ζαμβρί και η συνωμοσία που οργάνωσε, ήταν όλα γραμμένα στο βιβλίο των «Χρονικών των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ» (Γ' Βασιλειών 16,19-20).