ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΟΥ (ΙΗΟΥ)

 

Ο ΙΟΥ (ΙΗΟΥ)

 

Ο Ιού (Ιηού) ήταν βασιλιάς του Ισραήλ (Γ' Βασιλέων 0,00. Β' Παραλειπομένων 0,00) και ήταν γιος του Ναμεσσί  (Νιμσί) (Γ' Βασιλέων 19,16).

 

 

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΡΑΗΛ

 

Όταν ο προφήτης Ηλίας κατέφυγε στο όρος Χωρήβ για να γλιτώσει από την οργή της βασίλισσας Ιεζάβελ, ο Κύριος τον έστειλε να πάει στη Δαμασκό κι όταν φτάσει εκεί, να χρίσει ως βασιλιά της Συρίας, τον Αζαήλ. Μετά να χρίσει τον Ιού, γιο του Ναμεσσί, ως βασιλιά στον Ισραήλ και τον Ελισαίο, γιο του Σαφάτ, να τον χρίσει προφήτη για να τον διαδεχτεί. Του είπε ακόμη πως όποιος σωθεί από το ξίφος του Αζαήλ, θα τον σκοτώσει ο Ιού κι όποιος γλιτώσει από τον Ιού θα τον σκοτώσει ο Ελισαίος. Αλλά θ' αφήσει ζωντανούς 7000 Ισραηλίτες, όλους εκείνους που δε γονάτισαν να προσκυνήσουν, ούτε ασπάστηκαν με το στόμα τους το άγαλμα του Βάαλ (Γ' Βασιλέων 19,8-18).

 

Μετά τον θάνατο του Αχαάβ, βασιλιάς του Ισραήλ έγινε ο γιος του από την Ιεζάβελ, ο Ιωράμ. Ο Ιηού ήταν στρατηγός. Ο προφήτης Ελισσαίος ήξερε πως ο Ιηού θα γινόταν κάποια μέρα βασιλιάς. Έτσι έστειλε κρυφά έναν από τους προφήτες του στον Ιηού. Με ένα βέλος του, σκότωσε τον Ιωράμ και έβαλε τους υπηρέτες της Ιεζάβελ να την πετάξουν από το παράθυρο. Μάλιστα το άλογο του Ιηού την ποδοπάτησε. Έτσι, ο Ιηού έγινε βασιλιάς του Ισραήλ.