ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΔΙΘΟΥΝ

 

Ο ΙΔΙΘΟΥΝ (ΙΕΔΟΥΘΟΥΝ)

 

Ο Ιδιθούν (Ιεδουθούν) ήταν Λευίτης και ήταν o αρχιμουσικός του Δαβίδ. Γιοι του Ιδιθούν ήταν ο Αβδεδόμ (Ωβήδ Εδώμ), ο οποίος ήταν φύλακας και θυρωρός της Κιβωτού (Α' Παραλειπομένων 16,38), ο Γοδολίας (Γεδαλίας), ο Σουρί (Σερί), ο Ισέας (Ιεσαΐας), ο Σεμεΐ (Σιμεΐ), ο Ασαβίας (Χασαβίας) και ο Ματταθίας (Α' Παραλειπομένων 25,3). Ο Δαβίδ είχε αφιερώσει τον 61ο Ψαλμό στον Ιδιθούν, ενώ ο 38ος Ψαλμός γράφτηκε από το Δαβίδ και μελοποιήθηκε από τον Ιδιθούν. Και ο 76ος Ψαλμός που έχει γραφτεί από τον Ασάφ, είναι αφιερωμένος στον Ιδιθούν.

 

 

Ο Δαβίδ, μετά τη μεταφορά της Κιβωτού στην Ιερουσαλήμ, τοποθέτησε τον Σαδώκ ως αρχιερέα και τους αδελφούς του ως ιερείς, να υπηρετούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, που βρισκόταν στη Βαμά, κοντά στη Γαβαών, και να προσφέρουν ολοκαυτώματα πρωΐ και βράδυ, σύμφωνα με τα γραμμένα στο Νόμο, που έδωσε ο Κύριος στο όρος Σινά. Μαζί με τον Σαδώκ στη Σκηνή του Μαρτυρίου υπηρετούσαν ο Αιμάν και ο Ιδιθούν, οι οποίοι με σάλπιγγες και κύμβαλα και με άλλα μουσικά όργανα συνόδευαν τους ύμνους που ψάλλονταν στον Κύριο. Οι γιοι του Ιδιθούν υπηρετούσαν ως θυρωροί στην πύλη (Α' Παραλειπομένων 16,39-42). Πολλά χρόνια αργότερα οι γιοι του Ασάφ, του Αϊμάν και του Ιδιθούν, διορίστηκαν από το βασιλιά Δαβίδ να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό στο Ναό με τη βοήθεια μουσικών οργάνων, κάτω από τις οδηγίες των πατέρων τους Ασάφ, Ιδιθούν και Αϊμάν (Α' Παραλειπομένων 25,1. 25,6).