ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΣΤΗ ΧΑΝΑΑΝ

 

ΟΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

 

ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ: Ο Ιησούς ήταν γιος του Ναυή ή Νουμ (Αριθμοί 13,9. Α' Παραλειπομένων 7,27) και εγγονός του Ελισαμαΐ, αρχηγού της φυλής Εφραίμ (Αριθμοί 1,10). Το αρχικό του όνομα ήταν Αυσή ή Οσέας, (Αριθμοί 13,9), ονομάστηκε όμως Ιησούς (Ιησουέ) από το Μωυσή όταν τον έστειλε να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν (Αριθμοί 13,17). Γεννήθηκε προφανώς στην Αίγυπτο γύρω στο 1500 π.Χ. και καταγόταν από τη φυλή Εφραίμ. Ο Ιησούς του Ναυή ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,8) και διάδοχος του Μωυσή (Αριθμοί 27,12-23. Δευτερονόμιο 31,1-8). Ήταν γεμάτος με πνεύμα σοφίας, ήταν γενναίος άντρας και είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό.

 

Ο Ιησούς του Ναυή υπήρξε αρχηγός του Ισραήλ για 25 χρόνια. Στη θρησκευτική ιστορία και τη συνείδηση των Ισραηλιτών κατέλαβε μια θέση δίπλα στο Μωυσή. Ήταν μεταξύ των ελάχιστων ανδρών (αυτός κι ο Χάλεβ), που βγήκαν από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου και εισήλθαν στην Γη της Επαγγελίας, και μάλιστα ήταν ο ηγέτης του πολυάριθμου πλήθους που κατέλαβε εκείνη τη γη.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ του Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων) μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Στην Καινή Διαθήκη, και στην προς Εβραίους επιστολή, αναφέρεται μεταξύ των ηρώων της πίστεως (προς Εβραίους 11,30).

Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση, ο ίδιος ο Ιησούς του Ναυή υπήρξε ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Το ομώνυμο βιβλίο είναι το έκτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και εξιστορεί την κατάκτηση της Χαναάν από τους Ισραηλίτες υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναυή.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ιησού του Ναυή

 

 

ΧΑΛΕΒ: Ο Χάλεβ (Χάλεφ, Χαλέβ) ήταν γιος του Ιεφοννή (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14. 21,12) και απόγονος του Κενέζ, γι' αυτό ονομαζόταν και Κενεζίτης. Ήταν ένας από τους αρχηγούς της φυλής Ιούδα (Αριθμοί 13,6). Γιοι του Χάλεβ ήταν ο Ηρά (Ιερού), ο Αδά (Ελά) και ο Νοόμ (Νάαμ) (Α' Παραλειπομένων 4,15). Ο Χάλεβ είχε και μία κόρη την Ασχάν (Ασχά) (Ιησούς του Ναυή 15,16. Κριταί 1,12). Νεότερος ανιψιός του Χάλεβ ήταν ο Γοθονιήλ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Κριτής των Ισραηλιτών (Ιησούς του Ναυή 15,17. 3,9). Ο Χάλεβ ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,6).

Ο Χάλεβ ήταν στην επιτροπή που όρισε ο Κύριος στο Μωυσή, για να κάνει τη διανομή της Χαναάν (Αριθμοί 34,16-29. Ιησούς του Ναυή 14,1-2). Μετά τη διανομή της Χαναάν, οι αγροί της Χεβρών και οι κωμοπόλεις γύρω από αυτή ανήκαν στον Χάλεβ, γιο του Ιεφοννή και συνεργάτη του Ιησού του Ναυή (Ιησούς του Ναυή 21,10-12).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Χάλεβ

 

 

ΣΑΜΟΥΗΛ (ΣΑΜΜΟΥΑ): Ο Σαμουήλ (Σαμμουά) ήταν γιος του Ζαχούρ (Ζακκούρ) από τη φυλή Ρουβήν και ήταν απόγονος του Ρουβήν. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,5).

 

ΣΑΦΑΤ: Ο Σαφάτ ήταν γιος του Σουρί (Χορί) από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,6).

 

ΙΛΑΑΛ (ΙΓΑΛ): Ο Ιλαάλ (Ιγάλ) ήταν γιος του Ιωσήφ από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,8).

 

ΦΑΛΤΙ: Ο Φαλτί ήταν γιος του Ραφού από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,10).

 

ΓΟΥΔΙΗΛ (ΓΑΔΔΙΗΛ): Ο Γουδιήλ (Γαδδιήλ) ήταν γιος του Σουδί (Σοδί) από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,11).

 

ΓΑΔΙ (ΓΑΔΔΙ): Ο Γαδί (Γαδδί) ήταν γιος του Σουσί από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,12).

 

ΑΜΙΗΛ: Ο Αμιήλ ήταν γιος του Γαμαλί (Γεμαλλί) από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,13).

 

ΣΑΘΟΥΡ (ΣΕΘΟΥΡ): Ο Σαθούρ (Σεθούρ) ήταν γιος του Μιχαήλ από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,14).

 

ΝΑΒΙ (ΝΑΧΒΙ): Ο Ναβί (Ναχβί) ήταν γιος του Σαβί (Βαφσί) από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,15).

 

ΓΟΥΔΙΗΛ: Ο Γουδιήλ ήταν γιος του Μακχί (Μαχί) από τη φυλή Γαδ και ήταν απόγονος του Γαδ. Ήταν ένας από τους 12 κατασκόπους, που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν (Αριθμοί 13,16).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ 12 ΚΑΤΑΣΚΟΠΩΝ

 

ΝΟΥΜ Ή ΝΑΥΗ (ΝΟΥΝ): Ο Νουμ ή Ναυή (Νουν) ήταν γιος του Ελισαμαΐ (Ελισαμά) και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Νουμ ή Ναυή ήταν ο  Ιησουέ (Ιησούς του Ναυή) (Α' Παραλειπομένων 7,27).

 

ΙΕΦΟΝΝΗΣ: Ο Ιεφοννής ήταν γιος του Κενέζ (Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13) και απόγονος του Ιούδα του πατριάρχη. Γιος του Ιεφοννή ήταν ο Χάλέβ (Αριθμοί 13,7. Α' Παραλειπομένων 4,15. Ιησούς του Ναυή 14,6. 14,13. 15,13-14. 21,12).

 

ΖΑΧΟΥΡ (ΖΑΚΚΟΥΡ): Ο Ζαχούρ (Ζακκούρ) καταγόταν από τη φυλή Ρουβήν και ήταν απόγονος του Ρουβήν. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Ζαχούρ ήταν ο Σαμουήλ (Σαμμουά) (Αριθμοί 13,5).

 

ΣΟΥΡΙ (ΧΟΡΙ): Ο Σουρί (Χορί) καταγόταν από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σουρί (Χορί) ήταν ο Σαφάτ (Αριθμοί 13,6).

 

ΙΩΣΗΦ: Ο Ιωσήφ καταγόταν από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Ιωσήφ ήταν ο Ιλαάλ (Ιγάλ) (Αριθμοί 13,8).

 

ΡΑΦΟΥ: Ο Ραφού καταγόταν από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Ραφού ήταν ο Φαλτί (Αριθμοί 13,10).

 

ΣΟΥΔΙ (ΣΟΔΙ): Ο Σουδί (Σοδί) καταγόταν από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σουδί ήταν ο Γουδιήλ (Γαδδιήλ) (Αριθμοί 13,11).

 

ΣΟΥΣΙ: Ο Σουσί καταγόταν από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σουσί ήταν ο Γαδί (Γαδδί) (Αριθμοί 13,12).

 

ΓΑΜΑΛΙ (ΓΕΜΑΛΛΙ): Ο Γαμαλί (Γεμαλλί) καταγόταν από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Γαμαλί ήταν ο Αμιήλ (Αριθμοί 13,13).

 

ΜΙΧΑΗΛ: Ο Μιχαήλ καταγόταν από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Μιχαήλ ήταν ο Σαθούρ (Σεθούρ) (Αριθμοί 13,14).

 

ΣΑΒΙ (ΒΑΦΣΙ): Ο Σαβί (Βαφσί) καταγόταν από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Σαβί ήταν ο Ναβί (Ναχβί) (Αριθμοί 13,15).

 

ΜΑΚΧΙ (ΜΑΧΙ): Ο Μακχί (Μαχί) καταγόταν από τη φυλή Γαδ και ήταν απόγονος του Γαδ. Ζούσε την εποχή του Μωυσή. Γιος του Μακχί ήταν ο Γουδιήλ (Αριθμοί 13,16).

 

 

 

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗ ΧΑΝΑΑΝ

 

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από τη Χαναάν, ο Μωυσής έστειλε 12 κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν τη χώρα. Ο Γουδιήλ ήταν ένας από τους κατασκόπους, ως εκπρόσωπος της φυλής Ζαβουλών. Αυτός μαζί με τον Ιησού του Ναυή της φυλής Εφραίμ, τον Χάλεβ της φυλής Ιούδα, τον Σαμουήλ της φυλής Ρουβήν, τον Σαφάτ της φυλής Συμεών, τον Ιλαάλ της φυλής Ισσάχαρ, τον Φαλτί της φυλής Βενιαμίν, τον Γαδί της φυλής Μανασσή, τον Αμιήλ της φυλής Δαν, τον Σαθούρ της φυλής Ασήρ, τον Ναβί της φυλής Νεφθαλίμ και τον Γουδιήλ της φυλής Γαδ μπήκαν στη Χαναάν από τα νότια της χώρας (Αριθμοί 13,3-16).

Όταν μπήκαν στη Χαναάν, ήταν τελευταίες μέρες της Άνοιξης και αρχές Καλοκαιριού.  Οι κατάσκοποι έλεγξαν όλη τη χώρα και έφτασαν έως τη Χεβρών, όπου κατοικούσαν οι Αχιμάν, οι Σεσσί (Σεσαΐ) και οι Θελαμί (Ταλμαΐ), απόγονοι του γίγαντα Ανάκ (Ενάχ). Από το σημείο που παρακολουθούσαν την πόλη έκοψαν μια κληματόβεργα με ένα τσαμπί σταφύλι που το σήκωναν δύο, περασμένο σ' ένα ξύλο. Πήραν μαζί τους κάποια από τα προϊόντα του τόπου και αφού εξερεύνησαν τη χώρα για σαράντα μέρες, γύρισαν στο Μωυσή, και σ' ολόκληρη την ισραηλιτική κοινότητα που είχαν στρατοπεδεύσει στην έρημο Φαράν, στην Κάδης (Αριθμοί 13,17-27. Δευτερονόμιο 1,22-25).

 

Τους έδωσαν την αναφορά τους και τους έδειξαν τους καρπούς της χώρας. Είπαν λοιπόν στο Μωυσή: «Πήγαμε στη χώρα που μας έστειλες. Είναι πράγματι μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Να και οι καρποί της. Αλλά ο λαός που κατοικεί εκεί είναι δυνατός. Οι πόλεις είναι οχυρωμένες και πολύ μεγάλες. Είδαμε εκεί και τους απογόνους του Ανάκ, τους γίγαντες. Οι Αμαληκίτες κατοικούν στο νότιο τμήμα της χώρας, οι Χετταίοι, οι Ευαίοι, οι Ιεβουσαίοι και οι Αμορραίοι κατοικούν στα βουνά, ενώ οι Χαναναίοι κατοικούν στην περιοχή, από παραθαλάσσια μέχρι τον Ιορδάνη» (Αριθμοί 13,27-30. Δευτερονόμιο 1,25-28).

Ο λαός όταν τ' άκουσε, έμεινε σκεπτικός και σιωπηλός. Επειδή όμως είχαν αρχίσει να δυσανασχετούν εναντίον του Μωυσή, ο Χάλεβ και ο Ιησούς του Ναυή προσπάθησαν να τους καθησυχάσουν. Οι υπόλοιποι όμως δέκα, άρχισαν να διαδίδουν στους Ισραηλίτες φοβερά πράγματα σχετικά με τη χώρα που είχαν εξερευνήσει. Έλεγαν: «Είδαμε εκεί άντρες μεγαλόσωμους.  Είδαμε ακόμα εκεί γίγαντες, τους απογόνους του Ανάκ, από τη γενιά των γιγάντων! Εμείς νιώθαμε σαν ακρίδες μπροστά τους, αλλά και στα δικά τους μάτια έτσι φαινόμασταν» (Αριθμοί 13,30-33). Τότε ολόκληρη η κοινότητα άρχισε να φωνάζει και να παραπονιέται ενάντια στο Μωυσή και στον Ααρών (Αριθμοί 14,1-4).

Κι ενώ ολόκληρη η κοινότητα σκεφτόταν να τους λιθοβολήσει, φάνηκε η δόξα του Κυρίου πάνω από τη Σκηνή του Μαρτυρίου μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών και τους αναχαίτισε από το έγκλημα. Ο Κύριος αρχικά απείλησε με θάνατο και καταστροφή τους Ισραηλίτες, αλλά στη συνέχεια είπε στους Ισραηλίτες ότι κανείς από αυτούς που ήταν από είκοσι ετών και πάνω δε θα δει τη χώρα της Χαναάν και τα κορμιά τους θα μείνουν σ' ετούτη εδώ την έρημο. Όλοι εκτός από το Χάλεβ και τον Ιησού του Ναυή. Θα περιπλανιούνται όλοι για σαράντα χρόνια, ώσπου όλοι να πεθάνουν στην έρημο. Μόνο τα παιδιά τους θα γνωρίσουν τη χώρα που αυτοί περιφρόνησαν (Αριθμοί 14,10-35).

Τους άντρες που είχε στείλει ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη χώρα, επειδή διέδιδαν συκοφαντίες γι' αυτήν και τη δυσφημούσαν, κι έτσι έκαναν όλη την κοινότητα να παραπονιέται εναντίον του Θεού, ο Κύριος τους χτύπησε με θανατικό και πέθαναν. Από τους κατασκόπους εκείνους, οι μόνοι που επέζησαν ήταν ο Ιησούς του Ναυή και ο Χάλεβ (Αριθμοί 14,36-38).