ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

Ο ΚΑΑΘ

 

ΚΑΑΘ: Ο Καάθ ήταν ο δεύτερος γιος του Λευΐ. Ο Καάθ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,11. Έξοδος 6,16. Αριθμοί 3,17. Α' Παραλειπομένων 5,27. 6,1. 23,6). Ήταν γενάρχης της ομώνυμης πατριάς των Κααθιτών (Έξοδος 6,16. Αριθμοί 26,57). Γιοι του Καάθ ήταν ο Αμβράμ (Αμράμ), ο Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ), ο Χεβρών και ο Οζιήλ (Ουζζιήλ) (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12). Ως γιος του Καάθ αναφέρεται και ο Αμιναδάβ (Α' Παραλειπομένων 6,7), αν και πρόκειται μάλλον για μεταγενέστερο απόγονο, μιας και το "γιοι" στην Παλαιά Διαθήκη έχει τη σημασία του γιου αλλά και του απόγονου. Ο Καάθ πέθανε σε ηλικία 133 ετών (Έξοδος 6,18).

Η οικογένεια του Καάθ κατά την απογραφή στην έρημο του Σινά είχε 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31).

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

ΑΜΒΡΑΜ (ΑΜΡΑΜ): Ο Αμβράμ ή Άμβραμ (Αμράμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. 3,58. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12). Η γυναίκα του Αμβράμ ήταν η Ιωχαβέδ, η οποία ήταν ξαδέρφη του, δηλαδή κόρη του αδερφού του πατέρα του (Έξοδος 6,20. Αριθμοί 3,59). Και οι δύο ανήκαν στη φυλή Λευΐ (Έξοδος 2,1). Ο Αμβράμ και η Ιωχαβέδ είχαν δύο γιους τον Ααρών και τον Μωυσή και μία κόρη τη Μαριάμ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ο Αμβράμ πέθανε σε ηλικία 132 ετών (Έξοδος 6,20). Από τον Αμβράμ (Αμράμ) κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Αμραμιτών (Αριθμοί 3,27).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Αμβράμ

 

 

ΙΣΣΑΑΡ ή ΙΣΑΑΡ (ΙΣΑΡ): Ο Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) ήταν ο δεύτερος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12). Γιοι του Ισσαάρ ήταν ο Κορέ, ο Ναφέκ (Νέφεγ), ο Ζεχρεί (Ζιχρί) (Έξοδος 6,21. Αριθμοί 16,1) και ο Σαλωμώθ (Σελωμείθ) (Α' Παραλειπομένων 23,18. 24,22). Από τον Ισαάρ κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Ισαριτών (Αριθμοί 3,27).

 

ΧΕΒΡΩΝ: Ο Χεβρών ήταν ο τρίτος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12). Γιοι του Χεβρών ήταν ο Ιεριά ή Ιεδιού (Ιερίας), ο Αμαδία (Αμαδιά, Αμαρίας), ο Ιεζιήλ ή Ιαζιήλ (Ουζζιήλ) και ο Ιεκεμίας ή Ιεκμοάμ (Ιεκαμεάμ) (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23). Από τον Χεβρών κατάγεται ο δήμος Χεβρωνί και η πατριαρχική οικογένεια των Χεβρωνιτών (Αριθμοί 3,27. 26,58).

 

ΟΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ): Ο Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) ήταν ο τέταρτος γιος του Καάθ και εγγονός του Λευΐ (Έξοδος 6,18. Αριθμοί 3,19. Α' Παραλειπομένων 5,28. 6,3. 23,12). Γιοι του Οζιήλ ήταν ο Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη), ο Ελισαφάν ή Ισιά και ο Σεγρεί (Σιθρί) (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24) Από τον Οζιήλ κατάγεται η πατριαρχική οικογένεια και ο δήμος των Οζιηλιτών (Αριθμοί 3,27).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΜ: ΑΑΡΩΝ, ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΜ

 

ΑΑΡΩΝ: Υπήρξε ο πρώτος Αρχιερέας του Ισραήλ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ανήκε σε μια από τις 3 οικογένειες της φυλής Λευί, τους Κααθίτες. Ήταν γιος του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος του αδερφού του Μωυσή (Έξοδος 7,7) και κατά τρία μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ. Σύζυγός του ήταν η Ελισάβετ, κόρη του Αμιναδάβ (Έξοδος 6,23. 26,59), με την οποία απέκτησε τέσσερις γιους, τον Ναδάβ, τον Αβιούδ (Αβιού), τον Ελεάζαρ και τον Ιθάμαρ (Έξοδος 6,23. Αριθμοί 3,2. 26,60. Α' Παραλειπομένων 5,29).

Ο Ααρών και οι απόγονοί του είχαν οριστεί από τον Κύριο να προσφέρουν θυσίες στη Σκηνή του Μαρτυρίου, στα Άγια των Αγίων, να προσφέρουν θυμίαμα ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργούν στη Σκηνή του Μαρτυρίου και να εύχονται στ' όνομα του Κυρίου (Α' Παραλειπομένων 23,13).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ααρών

 

 

ΜΩΥΣΗΣ: Ο Μωυσής υπήρξε από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Βίβλου. Υπήρξε ηγέτης του έθνους Ισραήλ, σπουδαίος νομοθέτης και μεσίτης της διαθήκης του Νόμου, προφήτης, κριτής, διοικητής, ιστορικός και συγγραφέας. Πάνω απ' όλα όμως ήταν άνθρωπος του Θεού (Α' Παραλειπομένων 23,14).

Ο Μωυσής γεννήθηκε στην Αίγυπτο στις 7 Αδάρ του έτους 1393 π.Χ και απεβίωσε στις 7 Αδάρ του έτους 1273 π.Χ. Ήταν γιος του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ, από τη φυλή Λευΐ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3. 23,13). Ήταν αδερφός του Ααρών και της Μαριάμ. Ήταν κατά τρία χρόνια μικρότερος του αδερφού του Ααρών (Έξοδος 7,7) και κατά έξι μικρότερος της αδερφής του Μαριάμ.

Ο Μωυσής παντρεύτηκε την Σεπφώρα, κόρη του ιερέα της Μαδιάμ Ιοθόρ ή Ραγουήλ, (Έξοδος 2,21) και απέκτησε δύο γιους, τον Γηρσάμ (Γερσώμ), (Έξοδος 2,22. Α' Παραλειπομένων 23,15) και τον Ελιέζερ (Έξοδος 18,1-6. Α' Παραλειπομένων 23,15).

Ήταν όμορφος αλλά βραδύγλωσσος. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Μωυσής ήταν ο πιο πράος και ο πιο ταπεινός από όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν πάνω στην επιφάνεια της γης (Αριθμοί 12,3).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μωυσή

 

 

 

ΜΑΡΙΑΜ: Κόρη του Αμβράμ και της Ιωχαβέδ (Έξοδος 2,1. 6.20. Αριθμοί 26,59. Α' Παραλειπομένων 5,29. 6,3). Ήταν κατά τρία χρόνια μεγαλύτερη του αδερφού της Ααρών και κατά έξι μεγαλύτερη του Μωυσή.  Αναφέρεται και ως προφήτισσα (Έξοδος 15,20).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Μαριάμ

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΣΣΑΑΡ

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Έξοδος 6,21. Αριθμοί 16,1). Γιοι του Κορέ ήταν ο Ασείρ (Ασσείρ), ο Ελκανά και ο Αβιάσαφ (Έξοδος 6,24). Από τον Κορέ κατάγεται ο ομώνυμος δήμος και πατριαρχική οικογένεια (Αριθμοί 26,58).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Κορέ

 

 

ΝΑΦΕΚ (ΝΕΦΕΓ): Ο Ναφέκ (Νέφεγ) ήταν ο δεύτερος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,21).

 

ΖΕΧΡΕΙ (ΖΙΧΡΙ): Ο Ζεχρεί (Ζιχρί) ήταν ο τρίτος γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,21).

 

ΣΑΛΩΜΩΘ (ΣΕΛΩΜΕΙΘ): Ο Σαλωμώθ (Σελωμείθ) ήταν γιος του Ισσάαρ ή Ισαάρ (Ισάρ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Σαλωμώθ ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Α' Παραλειπομένων 23,18. 24,22). Γιος του Σαλωμώθ ήταν ο Ιάθ (Ιαάθ) (Α' Παραλειπομένων 24,22).

 

 

 

ΙΑΘ (ΙΑΑΘ): Ο Ιάθ (Ιαάθ) ήταν γιος του Σαλωμώθ (Σελωμείθ). Ήταν Λευίτης στην καταγωγή και ήταν αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Σαλωμώθ, γιου του Ισαάρ και απογόνου του Καάθ, την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 24,22).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΧΕΒΡΩΝ

 

ΙΕΡΙΑ Ή ΙΕΔΙΟΥ (ΙΕΡΙΑΣ):  Ο Ιεριά ή Ιεδιού (Ιερίας) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΑΜΑΔΙΑ (ΑΜΑΡΙΑΣ): Ο Αμαδία (Αμαδιά, Αμαρίας) ήταν ο δεύτερος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΙΕΖΙΗΛ 'Η ΙΑΖΙΗΛ (ΟΥΖΖΙΗΛ):  Ο Ιεζιήλ ή Ιαζιήλ (Ουζζιήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

ΙΕΚΕΜΙΑΣ Ή ΙΕΚΜΟΑΜ (ΙΕΚΑΜΕΑΜ):  Ο Ιεκεμίας ή Ιεκμοάμ (Ιεκαμεάμ) ήταν ο τέταρτος γιος του Χεβρών και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 23,19. 24,23).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΟΖΙΗΛ

 

ΜΙΣΑΗΛ Ή ΜΙΧΑ (ΜΙΣΑΔΑΗ):  Ο Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ. Ο Μισαήλ ή Μιχά ήταν αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24). Γιος του Μισαήλ ή Μιχά ήταν ο Σαμήρ (Α' Παραλειπομένων 24,24).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

 

 

ΕΛΙΣΑΦΑΝ Ή ΙΣΙΑ:  Ο Ελισαφάν ή Ισιά ήταν ο δεύτερος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,22. Λευιτικόν 10,4. Α' Παραλειπομένων 23,20. 24,24). Γιος του Ελισαφάν ή Ισιά ήταν ο Ζαχαρία (Α' Παραλειπομένων 24,25).

Μετά τη βεβήλωση και τη θανάτωση των δύο γιων του Ααρών, του Ναδάβ και  του Αβιούδ, επειδή χρησιμοποίησαν στο θυμιατήρι τους, φωτιά από κοσμική προέλευση και όχι από τη φωτιά του θυσιαστηρίου, όπως είχε θεσπίσει ο Κύριος, τότε ο Μωυσής κάλεσε το Μισαήλ (Μισαδάη) και τον Ελισαφάν, τους γιους του Οζιήλ, ο οποίος ήταν θείος του Ααρών, και τους έδωσε εντολή να πάρουν τους συγγενείς τους μακριά από το αγιαστήριο, και να τους πάνε έξω από το στρατόπεδο. Τότε αυτοί τους πήραν, όπως ήταν με τις στολές τους, και τους έθαψαν έξω από το στρατόπεδο (Λευιτικόν 10,1-5).

Όταν οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά και απογράφηκαν, η οικογένεια του Καάθ είχε, κατά την απογραφή, 8.600 άνδρες, ηλικίας ενός μηνός και πάνω. Οι Κααθίτες στρατοπέδευαν νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας των δήμων του Καάθ ήταν ο Ελισαφάν, γιος του Οζιήλ (Ουζζιήλ). Οι Κααθίτες ανέλαβαν την υποχρέωση να φρουρούν τα ιερά αντικείμενα της Σκηνής του Μαρτυρίου. Είχαν ως καθήκον να φροντίζουν την Κιβωτό της Διαθήκης, την Τράπεζα της Προθέσεως, την Επτάφωτη λυχνία, τα θυσιαστήρια και όλα τα ιερά σκεύη του αγιαστηρίου (Αριθμοί 3,27-31).

 

 

ΣΕΓΡΕΙ (ΣΙΘΡΙ): Ο Σεγρεί (Σιθρί) ήταν ο τρίτος γιος του Οζιήλ (Οζειήλ, Ουζζιήλ) και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,22).

 

 

 

ΣΑΜΗΡ: Ο Σαμήρ ήταν γιος του Μισαήλ ή Μιχά (Μισαδάη) και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,24).

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ο Ζαχαρίας ήταν γιος του Ελισαφάν ή Ισιά και απόγονος του Καάθ και του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 24,25).

 

ΣΕΜΕΪ Ή ΣΑΜΑΪΑ (ΣΕΜΑΪΑΣ):  Ο Σεμεΐ ή Σαμαΐα (Σεμαΐας) ήταν απόγονος του Ελισαφάν και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Ελισαφάν την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,8).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Ελισαφάν κάλεσε τον αρχηγό τους τον Σεμεΐ με τους συγγενείς του, περίπου 200 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,8. 15,11).

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν απόγονος του Οζιήλ και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Οζιήλ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,10).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Οζιήλ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Αμιναδάβ με τους συγγενείς του, περίπου 112 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,10-11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΟΡΕ

 

Στο βιβλίο της Εξόδου ο Ασείρ, ο Ελκανά και ο Αβιάσαφ ήταν γιοι του Κορέ, ενώ ακριβώς από κάτω στους απογόνους του Καάθ, στο βιβλίο των Παραλειπομένων, αναφέρεται ως γιος του Καάθ, ο Αμιναδάβ και γιος αυτού ο Κορέ, και γιος αυτού ο Ασήρ, και γιος αυτού ο Ελκανά, και γιος αυτού ο Αβισάφ.

Βλέπουμε ότι υπάρχει ταύτιση προσώπων. Εμείς εδώ θα τους εκλάβουμε ως διαφορετικά πρόσωπα, αν και είναι προφανές πως πρόκειται για τα ίδια.

 

ΑΣΕΙΡ (ΑΣΣΕΙΡ): Ο Ασείρ (Ασσείρ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν ο δεύτερος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

ΑΒΙΑΣΑΦ: Ο Αβιάσαφ ήταν ο τρίτος γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ (Έξοδος 6,24).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ: Ο Αμιναδάβ ήταν γιος του Καάθ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Κορέ (Α' Παραλειπομένων 6,7).

 

ΚΟΡΕ: Ο Κορέ ήταν γιος του Αμιναδάβ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Κορέ ήταν ο Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 6,7).

 

ΑΣΗΡ: Ο Ασήρ ήταν γιος του Κορέ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ασήρ ήταν ο Ελκανά (Α' Παραλειπομένων 6,7-8).

 

ΕΛΚΑΝΑ: Ο Ελκανά ήταν γιος του Ασήρ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ελκανά ήταν ο Αβισάφ (Αβιασάφ) (Α' Παραλειπομένων 6,8).

 

ΑΒΙΣΑΦ (ΑΒΙΑΣΑΦ): Ο Αβισάφ (Αβιασάφ) ήταν γιος του Ελκανά και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Αβισάφ ήταν ο Ασήρ (Α' Παραλειπομένων 6,8).

 

ΑΣΗΡ: Ο Ασήρ ήταν γιος του Αβισάφ (Αβιασάφ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ασήρ ήταν ο Θαάθ (Ταχάθ) (Α' Παραλειπομένων 6,8-9).

 

ΘΑΑΘ (ΤΑΧΑΘ): Ο Θαάθ (Ταχάθ) ήταν γιος του Ασήρ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Θαάθ ήταν ο Ουριήλ (Α' Παραλειπομένων 6,9).

 

ΟΥΡΙΗΛ: Ο Ουριήλ ήταν γιος του Θαάθ (Ταχάθ) και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Ουριήλ ήταν ο Οζίας (Α' Παραλειπομένων 6,9). Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Καάθ την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,5).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Καάθ κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ουριήλ με τους συγγενείς του, περίπου 120 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-5. 15,11).

 

ΟΖΙΑΣ: Ο Οζίας ήταν γιος του Ουριήλ και απόγονος του Λευΐ. Γιος του Οζία ήταν ο Σαούλ (Α' Παραλειπομένων 6,9). Ο Οζίας ήταν ένας από τους βοηθούς θυρωρούς στην Κιβωτό της Διαθήκης την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,18). Ο Ματταθία, ο Ελιφαλία, ο Μακενία, ο Αβδεδόμ, ο Ιεϊήλ και ο Οζίας είχαν κινύρες (λύρες) σε χαμηλούς τόνους για να συνοδεύουν τ' άλλα μουσικά όργανα (Α' Παραλειπομένων 15,21).

 

ΣΑΟΥΛ: Ο Σαούλ ήταν γιος του Οζία και απόγονος του Λευΐ (Α' Παραλειπομένων 6,9).

 

ΕΛΙΗΛ: Ο Ελιήλ ήταν απόγονος του Χεβρών και του Λευΐ. Ήταν ο αρχηγός της πατριαρχικής οικογένειας του Χεβρών (Χεβρωνί) την εποχή του Δαβίδ (Α' Παραλειπομένων 15,9).

Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αβεδδαρά (Αβδεδόμ) για να την πάει στην Ιερουσαλήμ, κάλεσε όλους τους απογόνους του Ααρών, τους ιερείς και τους Λευίτες, να καθαριστούν και να προετοιμαστούν για να μεταφέρουν την Κιβωτό. Από τους απογόνους του Χεβρών κάλεσε τον αρχηγό τους τον Ελιήλ με τους συγγενείς του, περίπου 80 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 15,2-4. 15,9. 15,11).

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

 

Κατά τη βασιλεία του Ιωσαφάτ, οι Μωαβίτες, οι Αμμωνίτες, οι Εδωμίτες και οι Μιναίοι εξεστράτευσαν να πολεμήσουν εναντίον του Ιωσαφάτ, βασιλιά του Ιούδα. Ο στρατός τους έφτασε μέχρι την Ασασάν Θαμάρ (Εγγαδί), δυτικά της Νεκράς Θάλασσας.

Ο Ιωσαφάτ φοβήθηκε και ζήτησε την βοήθεια του Θεού. Συγκέντρωσε το λαό στην αυλή του Ναού στην Ιερουσαλήμ και προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Θεός τους απάντησε μέσω του Λευίτη Οζιήλ, να μην φοβηθούν γιατί θα είναι μαζί τους (Β' Παραλειπομένων 20,1-19). Ο Ιωσαφάτ έσκυψε το πρόσωπό του και προσκύνησε τον Κύριο. Κι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα έπεσαν κατά γης και προσκύνησαν κι αυτοί. Οι Λευίτες που προέρχονταν από τους απογόνους του Καάθ και του Κορέ σηκώθηκαν και ύμνησαν τον κύριο με δυνατή φωνή (Β' Παραλειπομένων 20,18-19).

 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΚΑΑΘ

 

Α Παραλ. 6,1            Οι υιοί του Λευί ήσαν ο Γεδσών, ο Καάθ και ο Μεραρί.

Α Παραλ. 6,3           Υιοί του Καάθ ήσαν· ο Αμβραμ και ο Ισσάαρ, ο Χεβρών και ο Οζιήλ.

Α Παραλ. 6,7           Οι απόγονοι δε του Καάθ ήσαν οι εξής· Αμιναδάβ ο υιός του, ο Κορέ ο υιός του Αμιναδάδ, ο Ασήρ ο υιός του Κορέ,

Α Παραλ. 6,8           ο Ελκανά ο υιός του Ασήρ, ο Αβισάφ ο υιός του Ελκανά, ο Ασήρ ο υιός του Αβισάφ,

Α Παραλ. 6,9           ο Θαάθ ο υιός του Ασήρ, ο Ουριήλ ο υιός του Θαάθ, ο Οζία ο υιός του Ουριήλ, ο Σαούλ ο υιός του Οζία.

Α Παραλ. 6,10         Οι υιοί του Ελκανά ήσαν ο Αμασί και ο Αχιμώθ,

Α Παραλ. 6,11          ο Ελκανά, οι υιοί του Ελκανά τούτου είναι ο Σουφί, ο Ναάθ ο υιός του Σουφί.

Α Παραλ. 6,12         Ο Ελιάβ ο υιός του Ναάθ, ο Ιερεάμ ο υιός του Ελιάβ, ο Ελκανά ο υιός του Ιερεάμ.

Α Παραλ. 6,13         Υιοί του Σαμουήλ είναι· ο πρωτότοκος αυτού ο Σανί και ο Αβιά.