ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΘΟΡ (ΡΑΓΟΥΗΛ)

ΡΑΓΟΥΗΛ (ΙΟΘΟΡ)

 

Ο ΡΑΓΟΥΗΛ (ΙΟΘΟΡ)

 

Ο Ραγουήλ ή Ιοθόρ ήταν ιερέας της Μαδιάμ. Ήταν πατέρας του Οβάβ (Ιωβάβ) και της Σεπφώρας και πεθερός του Μωυσή (Έξοδος 3,1. 18,1-2). Το πραγματικό του όνομα ήταν Ραγουήλ (Ρεγουήλ), που σημαίνει "φίλος του Θεού" (Έξοδος 2,18), και το Ιοθόρ (σημαίνει "έξοχος") πρέπει να ήταν τιμητικός τίτλος.

 

Οι Κεναίοι (Κιναίοι), απόγονοι του Ιοθόρ, πεθερού του Μωυσή, έφυγαν από την πόλη των φοινίκων, την Ιεριχώ, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και εγκαταστάθηκαν στην έρημο του Ιούδα, στην κατωφέρεια της Αράδ, ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,16). Ο Χαβέρ ο Κεναίος χωρίστηκε από τους άλλους Κεναίους, τους απογόνους του Ιωβάβ (Χοβάβ), γαμπρού του Μωυσή, που εγκαταστάθηκαν στα όρια της φυλής Ιούδα και πήγε βόρεια, κοντά στην πόλη Κεδές (Κριταί 4,11).

 

 

 

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΟΘΟΡ

 

ΟΒΑΒ Ή ΙΩΒΑΒ (ΧΟΒΑΒ):  Ο Οβάβ ή Ιωβάβ (Χοβάβ) ήταν γιος του Ιοθόρ ή Ραγουήλ, ιερέα της Μαδιάμ, και αδερφός της Σεπφώρας, συζύγου του Μωυσή. Ήταν μητέρα του Γηρσάμ (Γερσώμ) (Έξοδος 2,22) και του Ελιέζερ (Έξοδος 18,1-6). Ήταν μεγαλύτερος από τη Σεπφώρα (Αριθμοί 10,31).

Ο Οβάβ για όσο διάστημα οι Ισραηλίτες ήταν στην έρημο του Σινά, έμεινε μαζί τους. Ο Μωυσής πριν αναχωρήσουν από το Σινά, πρότεινε στον Οβάβ, γιο του Ραγουήλ του πεθερού του, να γίνει ο οδηγός τους στην έρημο, μιας και την γνώριζε καλά. Ο Οβάβ αρχικά αρνήθηκε την πρόταση, αλλά μετά από πίεση του Μωυσή υποχώρησε (Αριθμοί 10,29-32).

 

Οι Κεναίοι (Κιναίοι), απόγονοι του Ιοθόρ και του Ιωβάβ, έφυγαν από την πόλη των φοινίκων, την Ιεριχώ, μαζί με τους άντρες της φυλής Ιούδα και εγκαταστάθηκαν στην έρημο του Ιούδα, στην κατωφέρεια της Αράδ, ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,16). Ένας από αυτούς ο Χαβέρ ο Κεναίος χωρίστηκε από τους άλλους Κεναίους, τους απογόνους του Ιωβάβ (Χοβάβ), γαμπρού του Μωυσή, που εγκαταστάθηκαν στα όρια της φυλής Ιούδα και πήγε βόρεια, κοντά στην πόλη Κεδές (Κριταί 4,11).

 

ΣΕΠΦΩΡΑ: Κόρη του Ιοθόρ ή Ραγουήλ, ιερέα της Μαδιάμ, η οποία έγινε η πρώτη σύζυγος του Μωυσή (Έξοδος 2,21). Ήταν αδερφή του Οβάβ (Ιωβάβ) και μητέρα του Γηρσάμ (Γερσώμ) (Έξοδος 2,22) και του Ελιέζερ (Έξοδος 18,1-6).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σεπφώρα