ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΟΙ ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΣΗΩΝ (ΣΙΧΟΝ): Ο Σηών (Σιχόν) ήταν βασιλιάς των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 4,46. Ιησούς του Ναυή 9,10. 12,2. 13,10. 13,21. Ψαλμοί 134,11. 135,19).

 

Οι Αμορραίοι παλιότερα, με βασιλιά το Σηών, πριν οι Ισραηλίτες μπουν στη Χαναάν, σ' ένα πόλεμο με τους Μωαβίτες, κατέλαβαν όλη την περιοχή των Μωαβιτών, από την Αροήρ έως τον ποταμό Αρνών. Οι Αμορραίοι κατέστρεψαν τους ναούς και τα είδωλα του θεού των Μωαβιτών Χαμώς. Κατέστρεψαν την Εσεβών και όλες τις πόλεις των Μωαβιτών στην περιοχή αυτή και έβαλαν φωτιά σ' αυτές. Ως και οι γυναίκες των Αμορραίων πήραν μέρος στους εμπρησμούς αυτούς. Όλοι οι Μωαβίτες, άντρες και γυναίκες, που ζούσαν στην περιοχή αυτή έγιναν αιχμάλωτοι των Αμορραίων (Αριθμοί 21,26-30).  Μετά τον πόλεμο αυτό η Εσεβών έγινε πρωτεύουσα του Σηών και των Αμοραίων (Αριθμοί 21,26. Δευτερονόμιο 1,4. 2,24. 2,26. 4,46. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,2. 13,10. 13,27. Γ' Βασιλειών 4,18).

Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, και ο Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν, αναφέρονται ως δύο Αμορραίοι βασιλείς που κατοικούσαν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 3,8. 4,47-49). Το βασίλειο του Σηών περιλάμβανε τη μισή χώρα της Γαλαάδ και όλη την περιοχή της Μισώρ. Εκτείνονταν από την Αροήρ έως τον ποταμό Ιαβόκ και τα σύνορα των Αμμωνιτών, από την Άραβα έως τη λίμνη Χενερέθ (Γεννησαρέτ) και έως τη Νεκρά θάλασσα, που περνά ο δρόμος προς την Ασειμώθ και από τη Θαϊμάν προς την Ασηδώθ, η οποία βρίσκεται κοντά στο όρος Φασγά (Ιησούς του Ναυή 12,2-3. 13,21).

 

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν έξω από τα σύνορα των Αμοραίων, από την έρημο Κεδαμώθ, έστειλαν αγγελιοφόρους στο Σηών, βασιλιά των Αμορραίων, και του ζήτησαν να τους επιτρέψει να περάσουν ειρηνικά μέσα από τη χώρα του.  Ο Σηών όμως δεν τους επέτρεψε να περάσουν από το έδαφος του και συγκέντρωσε όλο το στρατό του εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες όμως πέρασαν τον ποταμό Αρνών, που ήταν στα σύνορα με τη Μωάβ, νίκησαν τον Σηών στη μάχη που έγινε στην Ιασσά και κυρίεψαν τη χώρα του. Κυρίεψαν την πρωτεύουσα Εσεβών και όλες τις πόλεις των Αμορραίων με τα περίχωρα τους κι εγκαταστάθηκαν σ' αυτές. Θανάτωσαν τον Σηών, τους γιους του και όλο το λαό του, χωρίς ν' αφήσουν αιχμαλώτους. Πήραν τα ζώα των Αμορραίων κι άλλα λάφυρα από τις πόλεις τους. Κατόπιν οι Ισραηλίτες κυρίεψαν την Ιαζήρ και όλες τις πόλεις γύρω από αυτή, και έδιωξαν τους Αμορραίους που κατοικούσαν σ' αυτές (Αριθμοί 21,21-26. 21,31-32. Δευτερονόμιο 2,24-36. 4,46. Ιησούς του Ναυή 12,2-3. 13,21. 24,8. Κριταί 11,19-22). Στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρεται ότι ο Θεός επάταξε το βασιλιά των Αμορραίων, τον Σηών, και τον βασιλιά της Βασάν, τον Ωγ, και όλους τους βασιλείς της Χαναάν (Ψαλμοί 134,11. 135,18-20).

 

 

ΟΙ 5 ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΙ (ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ) ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΟΙ 5 ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΙ (ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ) ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΑΔΩΝΙΒΕΖΕΚ (ΑΔΩΝΙΣΕΔΕΚ): Ο Αδωνιβεζέκ (Αδωνισέδεκ) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Ιερουσαλήμ την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,1).

 

ΕΛΑΜ (ΩΑΜ): Ο Ελάμ (Ωάμ) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Χεβρών την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,3).

 

ΦΙΔΩΝ (ΠΙΡΑΜ): Ο Φιδών (Πιράμ) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Ιεριμούθ την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,3).

 

ΙΕΦΘΑ (ΙΑΦΙΑ): Ο Ιεφθά (Ιαφιά) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Λαχίς την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,3).

 

ΔΑΒΙΝ (ΔΕΒΕΙΡ): Ο Δαβίν (Δεβείρ) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Οδολλάμ την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,3).

 

 

Ο Αδωνιβεζέκ, βασιλιάς της Ιερουσαλήμ, όταν έμαθε τι έκαναν οι Ισραηλίτες στην Ιεριχώ και στη Γαΐ, και την παράδοση της Γαβαών, έστειλε αγγελιαφόρους στον Ελάμ, βασιλιά της Χεβρών, στον Φιδών, βασιλιά της Ιεριμούθ, στον Ιεφθά, βασιλιά της Λαχίς, και στον Δαβίν, βασιλιά της Οδολλάμ, για να πολεμήσουν εναντίον των Γαβαωνιτών, διότι συμμάχησαν με τους Ισραηλίτες. Έτσι οι πέντε Ιεβουσαίοι (Αμορραίοι) βασιλιάδες, που κατοικούσαν στην ορεινή περιοχή της Χαναάν, συμμάχησαν, επιτέθηκαν και πολιόρκησαν τη Γαβαών με όλα τους τα στρατεύματα (Ιησούς του Ναυή 10,1-5).

 

Οι Γαβαωνίτες έστειλαν μήνυμα στον Ιησού, στο στρατόπεδο στα Γάλγαλα και του ζητούσαν βοήθεια. Αμέσως ο Ιησούς, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, έφυγε από τα Γάλγαλα, μαζί με όλο το στρατό του και τους επίλεκτους πολεμιστές. Μετά από ολονύκτια πορεία επιτέθηκε αιφνιδιαστικά εναντίον των πέντε Ιεβουσαίων βασιλιάδων.

Οι Ιεβουσαίοι μόλις αντίκρυσαν τους Ισραηλίτες πανικοβλήθηκαν και οι Ισραηλίτες, με τη δύναμη του Κυρίου, τους συνέτριψαν. Τους καταδίωκαν και τους σκότωναν σε όλο το δρόμο από την Ωρωνίν έως την Αζηκά και τη Μακηδά. Και καθώς έτρεχαν πανικόβλητοι, ο Κύριος έριξε εναντίον τους χαλάζι, σαν πέτρες από τον ουρανό, ως την Αζηκά. Μάλιστα πιο πολλοί σκοτώθηκαν από το χαλάζι παρά από τους Ισραηλίτες στη μάχη.  

Και επειδή η μάχη κράτησε ως το βράδυ χωρίς να νικήσουν ολοκληρωτικά, τότε ο Ιησούς του Ναυή παρακάλεσε τον Κύριο να σταματήσει τον ήλιο πάνω από τη Γαβαών και τη σελήνη πάνω από την κοιλάδα Αιλών, ώσπου να τελειώσουν τη μάχη. Πράγματι, ο ήλιος στάθηκε, καταμεσής του ουρανού και δεν πήγαινε να δύσει κι αυτό κράτησε σχεδόν μια μέρα. Ποτέ μέχρι τότε δεν υπήρξε τόση μεγάλη μέρα (Ιησούς του Ναυή 10,6-15).

 

Οι πέντε βασιλιάδες πανικόβλητοι, τράπηκαν σε φυγή και κρύφτηκαν σε μια σπηλιά στη Μακηδά. Κάποιοι τους είδαν και το ανάγγειλαν στον Ιησού, ο οποίος διέταξε να κλείσουν την είσοδο με μεγάλες πέτρες και να εγκαταστήσουν φρουρά. Κατόπιν χτύπησαν τους Ιεβουσαίους, την ώρα που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν. Όσοι απ' αυτούς μπόρεσαν να ξεφύγουν, κατέφυγαν στις οχυρωμένες πόλεις τους. Στο τέλος ο Ιησούς διέταξε να βγάλουν τους πέντε βασιλιάδες από τη σπηλιά και έδωσε εντολή στους αρχηγούς του στρατού να βάλουν τα πόδια τους πάνω στον τράχηλο των βασιλιάδων αυτών, ως ένδειξη εξουσίας και δύναμης. Έπειτα τους θανάτωσε και τους κρέμασε σε πέντε ξύλα, όπου έμειναν κρεμασμένοι ως το βράδυ. Πριν νυχτώσει τους κατέβασαν και τους έριξαν στην ίδια σπηλιά, όπου είχαν κρυφτεί και έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς με μεγάλες πέτρες (Ιησούς του Ναυή 10,16-27).

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΙ (ΑΜΟΡΡΑΙΟΙ) ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ

 

ΕΛΑΜ (ΩΡΑΜ): Ο Ελάμ (Ωράμ) ήταν Ιεβουσαίος (Αμορραίος) βασιλιάς της Γαζέρ την εποχή του Μωυσή (Ιησούς του Ναυή 10,33).

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, αφού κατέλαβε την πόλη Λαχίς, ο Ελάμ, βασιλιάς της Γαζέρ, βγήκε στον πόλεμο για να βοηθήσει τη Λαχίς, αλλά ο Ιησούς τον χτύπησε, αυτόν και το στρατό του, και κανένα δεν άφησε να ξεφύγει (Ιησούς του Ναυή 10,33).