ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΡΒΟΚ (ΑΡΒΑ)

 

ΑΡΒΟΚ (ΑΡΒΑ), Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΧΕΒΡΩΝ

 

Ο Αρβόκ (Αρβά) ήταν ένας από τους βασιλιάδες των Γιγάντων της Παλαιστίνης που κατοικούσαν στη Χεβρών. Ο Αρβόκ (Αρβά) ήταν ο πιο μεγαλόσωμος άνθρωπος ανάμεσα στους Γίγαντες. Ο Αρβόκ (Αρβά) θα πρέπει να έζησε και να βασίλεψε στη Χεβρών, πριν από τη βασιλεία του Ενάκ (Ανάκ). Η Χεβρών αρχικά ονομαζόταν Αρβόκ ή Κιριάθ-Αρβά ή Καριαθαρβοκσεφέρ, δηλαδή πόλη του Αρβόκ (Αρβά) (Ιησούς του Ναυή 14,15. 15,54. 20,7. 21,11. Κριτές 1,10).

 

 

ΑΝΑΚ (ΕΝΑΚ)  

 

ΑΝΑΚ (ΕΝΑΚ), Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΙΤΩΝ

 

Ο Ανάκ (Ενάκ) ήταν ένας από τους βασιλιάδες των Γιγάντων της Παλαιστίνης που κατοικούσαν στη Χεβρών και ο γενάρχης των Ανακιτών, μία από τις φυλές των Γιγάντων. Ο Ανάκ θα πρέπει να έζησε και να βασίλεψε στη Χεβρών, πολύ πιο πριν από την εμφάνιση του Μωυσή και των Ισραηλιτών στην Παλαιστίνη, δηλαδή πιο πριν από τον 14ο με 13ο αιώνα, που οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη. Μάλιστα η Χεβρών αναφέρεται ως η μητρόπολη των Ενάκ (Ιησούς του Ναυή 21,11).

 

 

Οι Ανακίτες ήταν "ισχυροί και πανύψηλοι» (Αριθμοί 13,22-23. 13,33. Δευτερονόμιο 9,1-2). Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη Γη της Επαγγελίας, κατοικούσαν στη Χεβρών οι γιγαντόσωμοι απόγονοι του Ανάκ (Ενάκ) και οι γιοι του ο Αχιμά (Αχιμάν), ο Σουσί (Σεσσί) και ο Θολαμί (Θελαμί) (Αριθμοί 13,22-23. 13,33. Δευτερονόμιο 1,28. 9,1-2. Ιησούς του Ναυή 15,14. Κριτές 1,10). Ο Μωυσής, όταν έδινε τις τελευταίες οδηγίες στους Ισραηλίτες, έκανε λόγο για τους απογόνους του Ανάκ (Ενάκ), οι οποίοι ήταν άνθρωποι μεγάλου αναστήματος, κατοικούσαν σε πόλεις με υψηλά τείχη και ήταν ισχυροί στρατιωτικά (Δευτερονόμιο 9,1-2).

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, κατέλαβε και τη Χεβρών. Την πόλη πολιόρκησε και κατέλαβε ο Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 14,6-14). Τη Χεβρών την εποχή εκείνη την κατοικούσαν την εποχή εκείνη οι γίγαντες Ενακίτες. Η πόλη λεγόταν τότε Αρβόκ ή Κιριάθ-Αρβά ή Καριαθαρβοκσεφέρ (πόλη του Αρβά, ο Αρβά ήταν ο πιο μεγαλόσωμος άνθρωπος ανάμεσα στους Ενακίτες) (Ιησούς του Ναυή 14,15. Κριτές 1,10).

Ο Χάλεβ, σύμφωνα με εντολή του Ιησού του Ναυή,  κατέλαβε τη Χεβρών, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Ενακιτών και εξολόθρευσε τους τρεις γιούς του Ενάκ, τον Αχιμά (Αχιμάν), τον Σουσί (Σεσσί) και τον Θολαμί (Θελαμί) (Ιησούς του Ναυή 10,36-37. 15,13-14. Κριτές 1,10). Έτσι ο Ιησούς του Ναυή εξολόθρευσε τους γίγαντες Ενακίμ (Ανακίμ), που ζούσαν στη Χεβρών, στη Δαβίρ, στην Αναβώθ και σ' ολόκληρη την ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους. Δεν απόμεινε πια απόγονος του γίγαντα Ενάκ (Ανάκ) στη χώρα, παρά μόνο μερικοί στη Γάζα, στη Γεθ και στην Ασεδώθ (Ιησούς του Ναυή 11,21-22).

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν εξολόθρευσε τους γίγαντες Ενακίμ (Ανακίμ), που ζούσαν στη Χεβρών, στη Δαβίρ, στην Αναβώθ και σ' ολόκληρη την ορεινή περιοχή της φυλής Ιούδα και του Ισραήλ. Τους αφάνισε και κατέστρεψε τις πόλεις τους. Δεν απόμεινε πια απόγονος του γίγαντα Ενάκ (Ανάκ) στη Χαναάν, παρά μόνο μερικοί στη Γάζα, στη Γεθ και στην Ασεδώθ (Ιησούς του Ναυή 11,21-22).

 

 

AXIMAΝ (AXIMA, ΑΧΙΝΑΑΝ)  

 

Ο ΑΧΙΜΑΝ (ΑΧΙΜΑ, ΑΧΙΝΑΑΝ)

 

Ο Αχιμάν (Αχιμά, Αχιναάν) ήταν ένας από τους 3 γιους του Γίγαντα Ενάκ (Ανάκ) που βασίλευε στη Χεβρών. Ήταν κι αυτός μεγάλου αναστήματος, όπως και ο πατέρας του (Αριθμοί 13,22-23. Ιησούς του Ναυή 15,14. Κριτές 1,10).

 

Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη Γη της Επαγγελίας, ο Αχιμά (Αχιμάν) μαζί με τ' αδέρφια του Σουσί (Σεσσί) και Θολαμί (Θελαμί), κατοικούσαν κι αυτοί στη Χεβρών την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή (Αριθμοί 13,22-23. 13,33. Δευτερονόμιο 1,28. Ιησούς του Ναυή 15,14).

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, κατέλαβε και τη Χεβρών. Την πόλη πολιόρκησε ο Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 14,6-14). Ο Χάλεβ, σύμφωνα με εντολή του Ιησού του Ναυή,  κατέλαβε τη Χεβρών, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Ενακιτών και εξολόθρευσε τους τρεις γιούς του Ενάκ (Ανάκ), τον Αχιμά (Αχιμάν), τον Σουσί (Σεσσί) και τον Θολαμί (Θελαμί) (Ιησούς του Ναυή 10,36-37. 15,13-14. Κριτές 1,10).

 

 

ΣΟΥΣΙ (ΣΕΣΣΙ)  

 

Ο ΣΟΥΣΙ (ΣΕΣΣΙ)

 

Ο Σουσί (Σεσσί) ήταν ένας από τους 3 γιους του Γίγαντα Ενάκ (Ανάκ) που βασίλευε στη Χεβρών. Ήταν κι αυτός μεγάλου αναστήματος, όπως και ο πατέρας του (Αριθμοί 13,22-23. Ιησούς του Ναυή 15,14. Κριτές 1,10).

 

Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη Γη της Επαγγελίας, ο Σουσί (Σεσσί) μαζί με τ' αδέρφια του Αχιμά (Αχιμάν) και Θολαμί (Θελαμί), κατοικούσαν κι αυτοί στη Χεβρών την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή (Αριθμοί 13,22-23. 13,33. Δευτερονόμιο 1,28. Ιησούς του Ναυή 15,14).

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, κατέλαβε και τη Χεβρών. Την πόλη πολιόρκησε ο Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 14,6-14). Ο Χάλεβ, σύμφωνα με εντολή του Ιησού του Ναυή,  κατέλαβε τη Χεβρών, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Ενακιτών και εξολόθρευσε τους τρεις γιούς του Ενάκ (Ανάκ), τον Αχιμά (Αχιμάν), τον Σουσί (Σεσσί) και τον Θολαμί (Θελαμί) (Ιησούς του Ναυή 10,36-37. 15,13-14. Κριτές 1,10).

 

 

ΘΟΛΑΜΙ (ΘΕΛΑΜΙ, ΘΟΛΜΙ)  

 

Ο ΘΟΛΑΜΙ (ΘΕΛΑΜΙ, ΘΟΛΜΙ)

 

Ο Θολαμί (Θελαμί) ήταν ένας από τους 3 γιους του Γίγαντα Ενάκ (Ανάκ) που βασίλευε στη Χεβρών. Ήταν κι αυτός μεγάλου αναστήματος, όπως και ο πατέρας του (Αριθμοί 13,22-23. Ιησούς του Ναυή 15,14. Κριτές 1,10).

 

Τον καιρό που ο Μωυσής έστειλε τους 12 κατασκόπους στη Γη της Επαγγελίας, ο Θολαμί (Θελαμί) μαζί με τ' αδέρφια του Αχιμά (Αχιμάν) και Σουσί (Σεσσί), κατοικούσαν κι αυτοί στη Χεβρών την εποχή του Μωυσή και του Ιησού του Ναυή (Αριθμοί 13,22-23. 13,33. Δευτερονόμιο 1,28. Ιησούς του Ναυή 15,14).

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε τις πόλεις της νότιας Χαναάν, κατέλαβε και τη Χεβρών. Την πόλη πολιόρκησε ο Χάλεβ (Ιησούς του Ναυή 14,6-14). Ο Χάλεβ, σύμφωνα με εντολή του Ιησού του Ναυή,  κατέλαβε τη Χεβρών, η οποία ήταν η πρωτεύουσα των Ενακιτών και εξολόθρευσε τους τρεις γιούς του Ενάκ (Ανάκ), τον Αχιμά (Αχιμάν), τον Σουσί (Σεσσί) και τον Θολαμί (Θελαμί) (Ιησούς του Ναυή 10,36-37. 15,13-14. Κριτές 1,10).

 

 

ΩΓ

 

ΩΓ, Ο ΑΜΟΡΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΒΑΣΑΝ

 

Ο Ωγ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Αμορραίων, που κατοικούσαν στη Βασάν (Αριθμοί 21,33. 32,33. Δευτερονόμιο 1,4. 3,1. 3,3-4. 3,10-11. 3,13. 4,47. 29,6. 31,4. Ιησούς του Ναυή 2,10. 9,10. 12,4. 13,12. 13,30-31. Γ' Βασιλειών 4,18. Ψαλμοί 134,11. 135,20). Ο Ωγ ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τη γενιά των Γιγάντων (Δευτερονόμιο 3,11. 29,6. Ιησούς του Ναυή 12,4. 13,12. 13,30-31).

 

 

Το κρεβάτι του Ωγ

Ο Σηών, ο βασιλιάς των Αμορραίων, και ο Ωγ, ο βασιλιάς της Βασάν, αναφέρονται ως δύο Αμορραίοι βασιλείς που κατοικούσαν στα ανατολικά μέρη του Ιορδάνη, από την  Αροήρ και τον ποταμό Αρνών ως το όρος Αερμών, όλη την κοιλάδα ανατολικά του Ιορδάνη έως την Ασηδώθ στο όρος Νεβώ (Δευτερονόμιο 3,8. 4,47-49). Ο Ωγ κατοικούσε στις πόλεις Ασταρώθ και η Εδραΐν (Δευτερονόμιο 1,4. Ιησούς του Ναυή 9,10. 12,4. 13,12). Η κυριαρχία του εκτείνονταν από το όρος Αερμών και από τη Σελχούς σε όλη την περιοχή της Βασάν, μέχρι τα όρια των χωρών Γεσουρί και Μαχί και η μισή χώρα της Γαλαάδ, που ήταν το βασίλειο του Σηών (Ιησούς του Ναυή 12,4-5).

Οι Ισραηλίτες πριν μπουν στη Χαναάν, έφτασαν στη περιοχή της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ωγ, βγήκε με το στρατό του να τους πολεμήσει. Οι Ισραηλίτες, με τη βοήθεια του Θεού, χτύπησαν τη Βασάν και το στρατό της στην Εδραείν. Θανάτωσαν τον Ωγ και τους γιους του, όπως και όλο το λαό και κυρίεψαν τη χώρα (Αριθμοί 21,33-35. Δευτερονόμιο 3,1-11. 29,6-7. Ιησούς του Ναυή 12,4-6. 13,12). Τη χώρα του Ωγ, την οποία αποτελούσαν 60 πόλεις, μετά τη κατάληψή τους ο Μωυσής τις παραχώρησε στη μισή φυλή του Μανασσή (Ιησούς του Ναυή 13,29-32). Στο βιβλίο των Ψαλμών αναφέρεται ότι ο Θεός επάταξε το βασιλιά των Αμορραίων, τον Σηών, και τον βασιλιά της Βασάν, τον Ωγ, και όλους τους βασιλείς της Χαναάν (Ψαλμοί 134,11. 135,18-20).

Ο Ωγ ήταν ένας από τους ελάχιστους Γίγαντες που είχαν απομείνει. Το κρεβάτι του ήταν σιδερένιο και φυλάχτηκε στην ακρόπολη των Αμμωνιτών. Το μήκος του κρεβατιού του ήταν 9 πήχεις (4,5 περίπου μέτρα) και το πλάτος του 4 πήχεις (2,20 περίπου μέτρα) (Δευτερονόμιο 3,11).

 

 

ΓΟΛΙΑΘ

 

Ο ΓΟΛΙΑΘ

 

Δαβίδ και Γολιάθ

Φιλισταίος γίγαντας από τη Γεθ (Α' Βασιλειών 17,4. 17,23). Το ύψος του ήταν περίπου 2,5 μέτρα. Φορούσε περικεφαλαία στο κεφάλι του και αλυσιδωτό θώρακα, από χαλκό και σίδηρο, που το βάρος του ήταν περίπου 50 κιλά. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινη ασπίδα στους ώμους του. Το δόρυ του ήταν χοντρό και μεγάλο, σαν το αντί του αργαλειού και η σιδερένια λόγχη του ζύγιζε περίπου 6,5 κιλά (Α' Βασιλειών 17,4-7). Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστή η μονομαχία του Δαβίδ με το Γολιάθ (Α' Βασιλειών 17,48-51).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Γολιάθ

 

 

 

Ο ΔΑΝ

 

ΔΑΝ: Ο Δαν ήταν γιος του Ιωά και καταγόταν από τη γενιά των Γιγάντων (Β' Βασιλειών 21,11). Μετά τη θανάτωση των εφτά απογόνων του Σαούλ από τους Γαβαωνίτες, ο Δαβίδ έδωσε διαταγή στον Δαν, γιο του Ιωά, που ήταν απόγονος των γιγάντων να κατεβάσει και να παραλάβει τα κρεμασμένα πτώματα, τα οποία ο Δαβίδ τα έθαψε μαζί με τα οστά του Σαούλ και του Ιωνάθαν, στον τάφο του Κις, πατέρα του Σαούλ (Β' Βασιλειών 21,11-14).

 

ΙΩΑ: Ο Ιωά ήταν ο πατέρας του Δαν και καταγόταν από τη γενιά των Γιγάντων (Β' Βασιλειών 21,11).

 

 

 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΘ

 

ΙΕΣΒΙ (ΙΣΒΙ-ΒΕΝΩΒ): Ο Ιεσβί (Ισβί-Βενώβ) ήταν ένας από τους τέσσερις τελευταίους απογόνους των γιγάντων, από τον οίκο του Ραφά στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,16. 21,22).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, υπήρχε μεταξύ των Φιλισταίων και ο γίγαντας Ιεσβί, ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ. Το ακόντιο του ζύγιζε πάνω από 300 σίκλους χαλκού (3500 γραμμάρια περίπου). Ήταν ζωσμένος μ' ένα ρόπαλο και μ' αυτό όρμησε αποφασισμένος να σκοτώσει το Δαβίδ. Αλλά ο Αβεσσά έσπευσε και βοήθησε το Δαβίδ. Χτύπησε τον Ιεσβί και τον σκότωσε (Β' Βασιλειών 21,15-17).

 

ΣΕΦ ή ΣΑΦΟΥ (ΣΑΦ, ΣΙΦΦΑΪ):  Ο Σεφ (Σαφού, Σαφ, Σιφφαΐ) ήταν ένας από τους τέσσερις τελευταίους απογόνους των γιγάντων, από τον οίκο του Ραφά στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,18. 21,22. Α' Παραλειπομένων 20,4. 20,8).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γαζέρ, ο Σεβοχά (Σοβοχαΐ) από την Αστατώθ (Ουσά), σκότωσε το γίγαντα Σεφ (Σαφού, Σαφ, Σιφφαΐ), που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,18. Α' Παραλειπομένων 20,4).

 

ΛΑΧΜΙ: Ο Λαχμί ήταν αδερφός του γίγαντα Γολιάθ και ήταν ένας από τους τέσσερις τελευταίους απογόνους των γιγάντων, από τον οίκο του Ραφά στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,19. 21,22. Α' Παραλειπομένων 20,5. 20,8).

Στις τελευταίες νικηφόρες επιχειρήσεις του Δαβίδ κατά των Φιλισταίων, στην περιοχή της Γοβ, ο Ελεανάν (Ελλανάν), γιος του Αριωργίμ (Ιαΐρ, Ιαρέ-Ορεγίμ) από την Βηθλεέμ, σκότωσε το Λαχμί, αδερφό του γίγαντα Γολιάθ από τη Γεθ, που το ξύλο της λόγχης του ήταν σαν το αντί του αργαλειού, που ήταν ένας από τους τελευταίους απογόνους των γιγάντων στη Γεθ (Β' Βασιλειών 21,19. Α' Παραλειπομένων 20,5).