ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΡΝΑ

 

ΟΡΝΑ Ο ΙΕΒΟΥΣΑΙΟΣ

 

Ο Ορνά ήταν Ιεβουσαίος στην καταγωγή και έμενε στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 24,16. 24,18. Α' Παραλειπομένων 21,15. 21,18). Ο Ορνά είχε τέσσερις γιους (Α' Παραλειπομένων 21,20). Είναι γνωστός στην Παλαιά Διαθήκη από το αλώνι που είχε λίγο έξω από την Ιερουσαλήμ και πάνω στο οποίο στάθηκε ο άγγελος Κυρίου όταν έσπερνε το θανατικό στους Ισραηλίτες. Αυτό το αλώνι το αγόρασε ο Δαβίδ και έχτισε εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο (Β' Βασιλειών 24,20-25. Α' Παραλειπομένων 21,20-28). Αργότερα ο Δαβίδ διάλεξε αυτό το αλώνι, ως τον τόπο που θα χτιζόταν ο Ναός του Κυρίου (Α' Παραλειπομένων 22,1. Β' Παραλειπομένων 3,1).

 

 

Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ μαζί με άλλους αξιωματούχους, απέγραψαν το λαό, όπως ζήτησε ο Δαβίδ. Έτσι αφού περιόδευσαν όλη τη χώρα, μετά από εννέα μήνες και είκοσι μέρες, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 24,5-8). Όμως ο Κύριος τιμώρησε το Δαβίδ γι' αυτή την απερισκεψία. Έτσι έστειλε τον άγγελο Κυρίου να εξολοθρεύσει τους Ισραηλίτες, κατά την εποχή του θερισμού των σιτηρών. Πέθαναν τότε 70.000 άνδρες σε όλη τη χώρα. Όταν όμως ο άγγελος του Κυρίου έφτασε πάνω από την Ιερουσαλήμ και σκόρπιζε τον όλεθρο, ο Κύριος ανακάλεσε την απόφασή του και είπε στον άγγελο να σταματήσει το θανατικό. Εκείνη τη στιγμή ο άγγελος του Κυρίου στεκόταν στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου (Β' Βασιλειών 24,10-16. Α' Παραλειπομένων 21,7-15).

Ο Δαβίδ, όταν είδε τον άγγελο να βρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης, να έχει τη ρομφαία του στραμένη προς την Ιερουσαλήμ και να στέλνει το θανατικό στο λαό, τότε μαζί με τους πρεσβυτέρους του λαού, φόρεσαν σάκκους ως ένδειξη μετάνοιας και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη, ζητώντας συγχώρεση από τον Κύριο.

Ο άγγελος Κυρίου πήγε στον προφήτη Γαδ και του είπε να πει στο Δαβίδ, να πάει στο αλώνι του Ορνά του Ιεβουσαίου και να χτίσει εκεί ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο. Πήγε, λοιπόν, ο Δαβίδ στο αλώνι του Ορνά για να πράξει ότι του ζήτησε ο Κύριος (Β' Βασιλειών 24,17-19. Α' Παραλειπομένων 21,16-19).

Ο Ορνά κατά την ημέρα εκείνη, ήταν στο αλώνι του και αλώνιζε σιτάρι. Είδε το βασιλιά να έρχεται από μακριά με τους αξιωματούχους του. Οι τέσσερις γιοι του όταν είδαν το βασιλιά, φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Όταν ο Δαβίδ έφτασε στο αλώνι του, ο Ορνά προσκύνησε το βασιλιά και του είπε για ποιο λόγο ήρθε. Ο Δαβίδ του απάντησε, ότι θέλει ν' αγοράσει το αλώνι του για να χτίσει ένα θυσιαστήριο στον Κύριο και να σταματήσει το θανατικό που είχε ξεσπάσει στο λαό.

Ο Ορνά πρόσφερε στο βασιλιά Δαβίδ το αλώνι του, καθώς και τα βόδια του για το ολοκαύτωμα, το άροτρο ως ξύλα για την πυρά και το σιτάρι του ως αναίμακτη θυσία για τον Κύριο. Ακόμη ευχήθηκε ο Κύριος να κάνει δεκτή αυτή την προσφορά. Αλλά ο Δαβίδ αρνήθηκε την προσφορά του Ορνά και του ζήτησε οπωσδήποτε να αγοράσει αυτό το αλώνι με χρήματα. Έτσι αγόρασε ο Δαβίδ το αλώνι και τα βόδια του Ορνά για 50 ασημένιους σίκλους ή για 600 χρυσούς σίκλους κατά το βιβλίο των Παραλειπομένων. Έχτισε εκεί θυσιαστήριο για τον Κύριο και πρόσφερε πάνω σ' αυτό ολοκαυτώματα.

Ο Κύριος άκουσε την προσευχή του Δαβίδ και έστειλε από τον ουρανό φωτιά και έκαψε τα ολοκαυτώματα. Αμέσως μετά έδωσε εντολή στον άγγελο και σταμάτησε το θανατικό που είχε ξεσπάσει στο λαό. Όταν ο Δαβίδ είδε ότι ο Κύριος άκουσε την προσευχή του, πρόσφερε και άλλες θυσίες ειρηνικές. Αργότερα ο Σολομώντας, όταν έγινε βασιλιάς, μεγάλωσε αυτό το θυσιαστήριο γιατί ήταν μικρό (Β' Βασιλειών 24,20-25. Α' Παραλειπομένων 21,20-28).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δαβίδ.