ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΒΟΑΜ Α'

 

ΝΑΒΑΤ: Ο Ναβάτ κατάγονταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ. Ήταν ο πατέρας του Ιεροβοάμ Α' (Γ' Βασιλειών 11,26. 11,43. 12,2. 12,15. 12,24β. 15,1. 15,34. 16,3. 16,19. 16,26. 16,31. 20,22. 22,53. Δ' Βασιλειών 3,3. Β' Παραλειπομένων 9,29. 10,2. 10,15. 13,6), ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ, το οποίο χωρίστηκε μετά τον θάνατο του Σολομώντα το 976 π.Χ.. Τον Ιεροβοάμ ο Ναβάτ τον έκανε με μια πόρνη και δούλη του Σολομώντα, η οποία φαίνεται ότι, όταν απέκτησε τον Ιεροβοάμ έμεινε χήρα (Γ' Βασιλειών 11,26. 12,24β).

 

ΣΑΡΙΡΑ: Η Σαριρά ήταν σύζυγος του Ναβάτ (Γ' Βασιλειών 12,24β) και μητέρα του Ιεροβοάμ Α' (Γ' Βασιλειών 12,24β), ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του βόρειου βασιλείου του Ισραήλ. Η Σαριρά ήταν πόρνη και δούλη του Σολομώντα, η οποία φαίνεται ότι, όταν απέκτησε τον Ιεροβοάμ έμεινε χήρα (Γ' Βασιλειών 11,26. 12,24β). Κατάγονταν από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, όπου ο Ιεροβοάμ έχτισε και πόλη, στην οποία έδωσε τ' όνομα της μητέρας του (Γ' Βασιλειών 12,24β).

 

ΑΒΙΑ: Ο Αβιά ήταν το πρώτο παιδί του Ιεροβοάμ Α' από την Ανώ και γεννήθηκε στην Αίγυπτο (Γ' Βασιλειών 12,24ε). Η μητέρα του ήταν μεγαλύτερη αδερφή της βασίλισσας Θεκεμίνας (Ταχπενές), συζύγου του Φαραώ της Αιγύπτου Σόσενγκ Α', που είναι γνωστός στην Παλαιά Διαθήκη και ως Σισάκ ή Σουσακίμ (Γ' Βασιλειών 12,24ε).

Όταν ο πατέρας του επέστρεψε στην πατρίδα του εγκαταστάθηκε στη Σαριρά. Εκείνη την εποχή, μετά την προσχώρηση του πατέρα του στην ειδωλολατρία, ο Αβιά ήταν ακόμη μικρός σε ηλικία και αρρώστησε βαριά. Ο πατέρας του αποφάσισε να ρωτήσει τον Κύριο για την υγεία του παιδιού και γι' αυτό έστειλε τη γυναίκα του την Ανώ να πάει στη Σηλώ, όπου ζούσε ο προφήτης Αχιά. Εκεί ο Αχιά προφήτευσε το θάνατο του παιδιού, καθώς  και όλων των αρσενικών παιδιών από την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Πράγματι, όταν η μητέρα του έμπαινε στη Σαριρά, έμαθε από τις δούλες της ότι το παιδί της πέθανε, όπως ακριβώς της είχε πει ο προφήτης. Όλοι οι Ισραηλίτες συμμετείχαν στον επικήδειο θρήνο και τον ενταφίασαν. Μόνο αυτός, από την οικογένεια του Ιεροβοάμ μπήκε σε τάφο, γιατί μόνο σ' αυτόν απ' όλη την οικογένεια βρήκε κάποιο καλό ο Κύριος και επέτρεψε τον ενταφιασμό του (Γ' Βασιλειών 12,24η-ν. 14,1-18).

 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

ΑΧΙΑ: Ο Αχιά ήταν ο πατέρας του Βαασά, βασιλιά του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 15,27. 15,33. 20,22), από τη φυλή Ισσάχαρ.

 

ΝΑΜΕΣΣΙ (ΝΙΜΣΙ): Ο Ναμεσσί (Νιμσί) ήταν ο πατέρας του Ιού (Ιηού), βασιλιά του Ισραήλ (Γ' Βασιλειών 19,16).