ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΟΙ ΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 

ΣΕΠΦΩΡΑ ΚΑΙ ΦΟΥΑ (ΠΙΝΑ): Η Σεπφώρα και η Φουά (Πινά) ήταν οι δύο μαίες των Ισραηλιτών, διατάχτηκαν από το Φαραώ να θανατώνουν όσα αρσενικά παιδιά γεννιόντουσαν. Ωστόσο, οι μαίες επειδή φοβόντουσαν τον Θεό άφηναν τα παιδιά να ζουν κι έτσι οι Ισραηλίτες συνέχιζαν να αυξάνονται. Όταν ο Φαραώ τις κάλεσε σε απολογία, αυτές είπαν ότι οι Εβραίες γυναίκες δεν είναι όπως οι γυναίκες των Αιγυπτίων, γιατί γεννούν πριν φτάσουν οι μαίες. Για τη πράξη τους αυτή ο Θεός ευλόγησε τη Σεπφώρα και τη Φουά, όπως και τα σπίτια τους (Έξοδος 1,15-20). Η Φουά στη μετάφραση ΝΜΒ μεταφράζεται ως Πινά.

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Φαραώ.