ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΣΑΒΕΕ

 

Ο ΣΑΒΕΕ (ΣΕΒΑ)

 

Ο Σαβεέ (Σεβά) ήταν γιος του Βοχορί (Βιχρί) (Β' Βασιλειών 20,1-2. 20,6-7. 20,10. 20,13. 20,21-22). Καταγόταν από τα Γάλγαλα, από την ορεινή περιοχή της φυλής Εφραίμ, αλλά ανήκε στη φυλή Βενιαμίν (Β' Βασιλειών 20,1. 20,21). Ο Σαβεέ ήταν παράνομος και κακοήθης άνθρωπος, ο οποίος επαναστάτησε κατά του βασιλιά Δαβίδ (Β' Βασιλειών 20,1).

 

 

Στα Γάλγαλα ζούσε κάποιος παράνομος και κακοήθης άνθρωπος από τη φυλή Βενιαμίν, που ονομαζόταν Σαβεέ και ήταν γιος του Βοχορί. Αυτός μετά την επανάσταση του Αβεσσαλώμ κατά του πατέρα του, σάλπισε με τη σάλπιγγα και είπε προς τους Ισραηλίτες, πως δεν έχουν καμία κληρονομική συγγένεια με το Δαβίδ και τους παρακίνησε σε ανταρσία. Έτσι όλες οι Ισραηλιτικές φυλές επαναστάτησαν κατά του Δαβίδ και ακολούθησαν το Σαβεέ. Μόνο οι άνδρες της φυλής Ιούδα, έμειναν πιστοί στο βασιλιά τους (Β' Βασιλειών 20,1-2).

 

Μετά την ανταρσία του Σαβεέ, ο Δαβίδ συγκέντρωσε το στρατό του και τον έθεσε κάτω από την αρχηγία του Αμεσσαΐ (Αμεσσά). Έτσι ο στρατός του αρχιστράτηγου Ιωάβ και όλοι οι ανδρείοι και επίλεκτοι πολεμιστές του Δαβίδ, ακολούθησαν τον Αμεσσαΐ και βγήκαν από την Ιερουσαλήμ για να καταδιώξουν το Σαβεέ (Β' Βασιλειών 20,4-7).

Κοντά στη Γαβαών, ο Ιωάβ δολοφόνησε τον Αμεσσαΐ και μαζί με τον αδερφό του τον Αβεσσά (Αβεσσαΐ) συνέχισαν την καταδίωξη του Σαβεέ (Β' Βασιλειών 20,8-10). Ο Ιωάβ πέρασε από όλες τις φυλές του Ισραήλ ως την πόλη Αβέλ και Βαιθμαχά στο βορρά. Στην πόλη Χαρρί συγκεντρώθηκαν και άλλοι Ισραηλίτες, που ήταν πιστοί στον Ιωάβ και τον ακολούθησαν. Έτσι ο στρατός του Ιωάβ πολιόρκησε τον Σαβεέ στις πόλεις Αβέλ και Βαιθμαχά. Κατασκεύασαν γύρω της ανάχωμα που έφτανε σε ύψος τα τείχη της πόλεως. Μετά ο στρατιώτες του Ιωάβ προσπάθησαν να καταστρέψουν τα τείχη της πόλεως.

Τότε μια γυναίκα από την πόλη ζήτησε από τον Ιωάβ, να μην καταστρέψει την Αβέλ, που ήταν μια από τις πιο ειρηνικές πόλεις του Ισραήλ και πιστή στο Θεό. Ο Ιωάβ της απάντησε, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να καταστρέψει την πόλη και της είπε, ότι θα λύσει την πολιορκία, εάν του παραδώσουν τον Σαβεέ, ο οποίος επαναστάτησε κατά του βασιλιά Δαβίδ. Η γυναίκα είπε στον Ιωάβ, ότι θα του ρίξουν το κεφάλι του Σαβεέ από το τείχος (Β' Βασιλειών 20,14-21).

Η γυναίκα επέστρεψε στην πόλη και μίλησε στους κατοίκους με σύνεση και σοφία. Οι κάτοικοι της πόλης πείστηκαν από τα λόγια της, φόνευσαν το Σαβεέ, του έκοψαν το κεφάλι και το έριξαν στον Ιωάβ. Τότε ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπιγγα και έλυσε την πολιορκία της πόλης (Β' Βασιλειών 20,22-26).