ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ

 

ΝΑΑΣΩΝ (ΝΑΧΣΩΝ): Ο Ναασών (Ναχσών) ήταν γιος του Αμιναδάβ (Α' Παραλειπομένων 2,10. Αριθμοί 1,7. 2,3. 10,14. Ρουθ 4,20) και ήταν αρχηγός της φυλής Ιούδα και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας, κατά την Έξοδο και κατά την καταμέτρηση των Ισραηλιτών στην έρημο. Ακόμη ήταν χιλίαρχος, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,7. 2,2-3. 10,14. Α' Παραλειπομένων 20,11). Γιος του Ναασών (Ναχσών) ήταν ο Σαλμών (Σαλμά, Σαλμάν) (Α' Παραλειπομένων 2,11. Ρουθ 4,20).

Ο Ναασσών αναφέρεται μεταξύ των προπατόρων του Ιησού (Ματθαίος 1,4 και Λουκάς 3,32). Η Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του την Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως (Κυριακή των Προπατόρων).

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ναασών

 

 

ΕΛΙΣΟΥΡ: Ο Ελισούρ ήταν γιος του Σεδιούρ από τη φυλή Ρουβήν και ήταν απόγονος του Ρουβήν. Ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,5. 2,10-11).

 

ΣΑΛΑΜΙΗΛ (ΣΕΛΟΥΜΙΗΛ): Ο Σαλαμιήλ (Σελουμιήλ) ήταν γιος του Σουρισαδαΐ από τη φυλή Συμεών και ήταν απόγονος του Συμεών. Ήταν αρχηγός της φυλής Συμεών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,6. 2,12-13).

 

ΝΑΘΑΝΑΗΛ: Ο Ναθαναήλ ήταν γιος του Σωγάρ (Σουάρ) από τη φυλή Ισσάχαρ και ήταν απόγονος του Ισσάχαρ. Ήταν αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,8. 2,5-6).

 

ΕΛΙΑΒ: Ο Ελιάβ ήταν γιος του Χαιλών από τη φυλή Ζαβουλών και ήταν απόγονος του Ζαβουλών. Ήταν αρχηγός της φυλής Ζαβουλών και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,9. 2,7-8).

 

ΕΛΙΣΑΜΑΪ ή ΕΛΙΣΑΜΑ: Ο Ελισαμαΐ ή Ελισαμά ήταν γιος του Αμιούδ ή Εμιούδ και απόγονος του Εφραίμ. Γιος του Ελισαμαΐ ήταν ο  Νουμ (Νουν) και εγγονός του ο Ιησούς του Ναυή. Ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Α' Παραλειπομένων 7,26-27. Αριθμοί 1,10. 2,18-19).

 

ΓΑΜΑΛΙΗΛ: Ο Γαμαλιήλ ήταν γιος του Φαδασούρ (Πεδασούρ) από τη φυλή Μανασσή και ήταν απόγονος του Μανασσή. Ήταν αρχηγός της φυλής Μανασσή και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,10. 2,20-21).

 

ΑΒΙΔΑΝ: Ο Αβιδάν ήταν γιος του Γαδεωνί (Γιδεωνί) από τη φυλή Βενιαμίν και ήταν απόγονος του Βενιαμίν. Ήταν αρχηγός της φυλής Βενιαμίν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,11. 2,22-23).

 

ΑΧΙΕΖΕΡ (ΙΕΖΕΡ): Ο Αχιέζερ (Ιέζερ) ήταν γιος του Αμισαδαΐ από τη φυλή Δαν και ήταν απόγονος του Δαν. Ήταν αρχηγός της φυλής Δαν και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,12. 2,25-26).

 

ΦΑΓΑΪΗΛ ή ΦΑΓΕΗΛ (ΦΑΓΕΪΗΛ):  Ο Φαγαϊήλ ή Φαγεήλ (Φαγεϊήλ) ήταν γιος του Εχράν (Οχράν) από τη φυλή Ασήρ και ήταν απόγονος του Ασήρ. Ήταν αρχηγός της φυλής Ασήρ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,13. 2,27-28).

 

ΕΛΙΣΑΦ (ΕΛΙΑΣΑΦ): Ο Ελισάφ (Ελιασάφ) ήταν γιος του Ραγουήλ (Δεουήλ) από τη φυλή Γαδ και ήταν απόγονος του Γαδ. Ήταν αρχηγός της φυλής Γαδ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,14. 2,14-15).

 

ΑΧΙΡΕ (ΑΧΙΡΑ): Ο Αχιρέ (Αχιρά) ήταν γιος του Αϊνάν από τη φυλή Νεφθαλείμ και ήταν απόγονος του Νεφθαλείμ. Ήταν αρχηγός της φυλής Νεφθαλείμ και αρχηγός πατριαρχικής οικογένειας. Ακόμη ήταν χιλίαρχος την εποχή του Μωυσή, δηλαδή αρχηγός χιλίων ισραηλιτικών οικογενειών (Αριθμοί 1,15. 2,29-30).

 

 

 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ 12 ΦΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

 

Το δεύτερο χρόνο μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ο Μωυσής και ο Ααρών απέγραψαν το λαό στην έρημο Σινά, όπως τους είχε διατάξει ο Κύριος. Για το σκοπό αυτό, ο Μωυσής και ο Ααρών, είχαν ως βοηθούς έναν από κάθε φυλή, οι οποίοι κλήθηκαν ονομαστικά από τον Θεό, για να βοηθήσουν στην απογραφή του λαού στην έρημο Σινά. Αυτοί ήταν οι αρχηγοί των 12 φυλών και αρχηγοί πατριαρχικών οικογενειών.

Η απογραφή έγινε την πρώτη του δεύτερου μήνα, του δεύτερου έτους μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Απογράφηκαν όλοι οι άντρες από 20 ετών και πάνω και που μπορούσαν να φέρουν όπλα. Το σύνολο των Ισραηλιτών που απογράφηκαν κατά φυλές και στρατιωτικές μονάδες ήταν 603.550 άντρες. Η φυλή Ρουβήν απαριθμούσε 46.500 άντρες,  η φυλή Συμεών 59.300 άντρες, η φυλή Γαδ 45.650 άντρες, η φυλή Ιούδα 74.600 άντρες, η φυλή Ισσάχαρ 54.400 άντρες, η φυλή Ζαβουλών 57.400 άντρες, η φυλή Εφραίμ 40.500 άντρες, η φυλή Μανασσή 32.200 άντρες, η φυλή Βενιαμίν 35.400 άντρες, η φυλή Δαν 62.700 άντρες, η φυλή Ασήρ 41.500 άντρες και η φυλή Νεφθαλείμ απαριθμούσε 53.400 άντρες (Αριθμοί 1,1-46).

 

Κατά την πορεία των Ισραηλιτών προς τη Γη της Επαγγελίας, πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος, πρώτες ξεκινούσαν οι φυλές Ιούδα, Ισσάχαρ και Ζαβουλών, ακολουθούσαν δεύτερες οι φυλές Ρουβήν, Συμεών και Γαδ, μετά ακολουθούσε η φυλή Λευΐ  με τη Σκηνή του Μαρτυρίου. Κατόπιν ακολουθούσαν τρίτες οι φυλές Εφραίμ, Μανασσή και Βενιαμίν. Τέταρτες και τελευταίες ακολουθούσαν οι φυλές Δαν, Ασήρ και Νεφθαλείμ. Κατά τη σειρά που στρατοπέδευαν έτσι και βάδιζαν κατά την πορεία τους προς τη Γη της Επαγγελίας (Αριθμοί 2,17).

Ο Ναασσών (Ναχσών), γιος του Αμιναδάβ, ήταν αρχηγός της φυλής Ιούδα και επικεφαλής του στρατοπέδου των φυλών Ιούδα, Ισσάχαρ και Ζαβουλών, που στρατοπέδευε ανατολικά της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της φυλής Ισσάχαρ ήταν ο Ναθαναήλ, γιος του Σωγάρ (Σουάρ) και της φυλής Ζαβουλών ο Ελιάβ, γιος του Χαιλών. Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν πρώτες και βέβαια ήταν οι πρώτες που αναχώρησαν από το Σινά (Αριθμοί 2,3-9. 10,14).

Ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ, ήταν αρχηγός της φυλής Ρουβήν και επικεφαλής του στρατοπέδου των φυλών Ρουβήν, Συμεών και Γαδ, που στρατοπέδευε νότια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της φυλής Συμεών ήταν ο Σαλαμιήλ (Σελουμιήλ), γιος του Σουρισαδαΐ και της φυλής Γαδ ο Ελισάφ (Ελιασάφ), γιος του Ραγουήλ (Δεουήλ). Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν δεύτερες (Αριθμοί 2,10-16. 10,18).

Ο Ελισαμαΐ (Ελισαμά), γιος του Αμιούδ (Εμιούδ), ήταν αρχηγός της φυλής Εφραίμ και επικεφαλής του στρατοπέδου των φυλών Εφραίμ, Μανασσή και Βενιαμίν, που στρατοπέδευε δυτικά της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της φυλής Μανασσή ήταν ο Γαμαλιήλ, γιος του Φαδασούρ (Πεδασούρ) και της φυλής Βενιαμίν ο Αβιδάν, γιος του Γαδεωνί (Γιδεωνί). Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν τρίτες (Αριθμοί 2,18-24. 10,22).

Ο Αχιέζερ (Ιέζερ), γιος του Αμισαδαΐ, ήταν αρχηγός της φυλής Δαν και επικεφαλής του στρατοπέδου των φυλών Δαν, Ασήρ και Νεφθαλείμ, που στρατοπέδευε βόρεια της Σκηνής του Μαρτυρίου. Αρχηγός της φυλής Ασήρ ήταν ο Φαγαϊήλ (Φαγεήλ, Φαγεϊήλ), γιος του Εχράν (Οχράν) και της φυλής Νεφθαλείμ ο Αχιρέ (Αχιρά), γιος του Αϊνάν, από τη φυλή Νεφθαλείμ. Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν τέταρτες και τελευταίες και αποτελούσαν την οπισθοφυλακή των Ισραηλιτών (Αριθμοί 2,25-31. 10,25).

 

Όταν ο Μωυσής τελείωσε το στήσιμο της Σκηνής του Μαρτυρίου και τον καθαγιασμό της, τότε οι αρχηγοί των φυλών του Ισραήλ, έφεραν τις προσφορές τους ενώπιον του Κυρίου, τα οποία ήταν έξι σκεπαστές άμαξες και δώδεκα βόδια, μία άμαξα ανά δύο αρχηγούς και ένα βόδι από τον καθένα τους. Ο Μωυσής πήρε τις άμαξες και τα βόδια και τα παρέδωσε, σύμφωνα με εντολή του Κυρίου, στους Λευίτες για την υπηρεσία τους (Αριθμοί 7,1-6).

Την ημέρα της χρίσεως του θυσιαστηρίου, οι αρχηγοί των φυλών έφεραν επίσης προσφορές για την καθιέρωσή του. Οι αρχηγοί των φυλών τα έφερναν ένας ένας σε διαφορετικές μέρες. Την πρώτη μέρα πήγε ο Ναασών (Ναχσών), γιος του Αμιναδάβ, από τη φυλή Ιούδα. Την δεύτερη μέρα πήγε ο Ναθαναήλ, γιος του Σωγάρ (Σουάρ), από τη φυλή Ισσάχαρ. Την τρίτη μέρα πήγε ο Ελιάβ, γιος του Χαιλών, από τη φυλή Ζαβουλών. Την τέταρτη μέρα πήγε ο Ελισούρ, γιος του Σεδιούρ, από τη φυλή Ρουβήν. Την πέμπτη μέρα πήγε ο Σαλαμιήλ (Σελουμιήλ), γιος του Σουρισαδαΐ, από τη φυλή Συμεών. Την έκτη μέρα πήγε ο Ελισάφ (Ελιασάφ), γιος του Ραγουήλ (Δεουήλ), από τη φυλή Γαδ. Την έβδομη μέρα πήγε ο Ελισαμαΐ (Ελισαμά), γιος του Αμιούδ (Εμιούδ), από τη φυλή Εφραίμ. Την όγδοη μέρα πήγε ο Γαμαλιήλ, γιος του Φαδασούρ (Πεδασούρ), από τη φυλή Μανασσή. Την ένατη μέρα πήγε ο Αβιδάν, γιος του Γαδεωνί (Γιδεωνί), από τη φυλή Βενιαμίν. Την δέκατη μέρα πήγε ο Αχιέζερ (Ιέζερ), γιος του Αμισαδαΐ από τη φυλή Δαν. Την ενδέκατη μέρα πήγε ο Φαγαϊήλ (Φαγεήλ, Φαγεϊήλ), γιος του Εχράν (Οχράν), από τη φυλή Ασήρ. Και την δωδέκατη μέρα πήγε ο Αχιρέ (Αχιρά), γιος του Αϊνάν, από τη φυλή Νεφθαλείμ.

Οι αρχηγοί των φυλών προσέφεραν μια ασημένια γαβάθα βάρους 130 σίκλων (1466 γραμμάρια), μια ασημένια λεκάνη βάρους 70 σίκλων (789 γραμμάρια), με βάση τον ιερό σίκλο, και τις δυο γεμάτες σιμιγδάλι ζυμωμένο με λάδι για την αναίμακτη προσφορά. Ακόμη προσέφερε μια χρυσή λιβανοθήκη βάρους 10 σίκλων (113 γραμμάρια), γεμάτη με θυμίαμα. Ακόμη προσέφερε ένα μοσχάρι, ένα κριάρι κι ένα αρνί ενός χρόνου για τη θυσία του ολοκαυτώματος, έναν τράγο για τη θυσία εξιλέωσης και δύο βόδια, πέντε κριάρια, πέντε τράγους και πέντε αρνιά ενός χρόνου για την ευχαριστήρια θυσία (Αριθμοί 7,30-35).

 

Μετά την ανταρσία του Κορέ, του Δαθάν και του Αβειρών, αλλά και όλης της κοινότητας κατά του Μωυσή και του Ααρών, ο Μωυσής, με εντολή του Κυρίου, πήρε τα ραβδιά των δώδεκα αρχηγών, πήρε και το ραβδί του Ααρών, ως αρχηγού της φυλής Λευΐ, και τα έστησε ενώπιον του Κυρίου, στη Σκηνή του Μαρτυρίου μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης. Όποιο ραβδί θα βλάστιζε αυτός θα ήταν ο εκλεκτός του Κυρίου για τη θέση του αρχιερέα.

Την άλλη μέρα, όταν ο Μωυσής μπήκε στη Σκηνή, το ραβδί του Ααρών, της φυλής Λευΐ, είχε βλαστήσει. Τότε ο Μωυσής έβγαλε όλα τα ραβδιά και τα έδειξε στους Ισραηλίτες. Αυτοί είδαν τι είχε συμβεί και οι αρχηγοί πήραν ο καθένας το ραβδί του πίσω. Έτσι ο λαός πείστηκε ότι ο Μωυσής και ο Ααρών είναι οι μόνοι αποδεκτοί εκπρόσωποι του Κυρίου και ότι όποιος άλλος πλησιάζει στη Σκηνή του Μαρτυρίου θανατώνεται από τον Κύριο (Αριθμοί 17,16-28).