ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

Ο ΝΑΧΩΝ

 

ΝΑΧΩΝ: Ο Ναχών καταγόταν από την φυλή Ιούδα. Όταν ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό της Διαθήκης από το σπίτι του Αμιναδάβ και την μετέφερε στην Ιερουσαλήμ πάνω σε μια άμαξα, η πομπή πέρασε από το αλώνι του Ναχών. Εκεί ο Οζά, γιος του Αμιναδάβ, ο οποίος οδηγούσε την άμαξα, άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό για να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γείρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του και πέθανε (Β' Βασιλειών 6,6-7. Α' Παραλειπομένων 13,9-10).

 

 

 

Ο ΜΑΧΙΡ, ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΙΗΛ

 

ΑΜΙΗΛ (ΑΜΜΙΗΛ): Ο Αμιήλ (Αμμιήλ) ήταν ο πατέρας του Μαχίρ και ζούσε στη Λαδάβαρ, πόλη ανατολικά του Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 9,4. 17,27).

 

ΜΑΧΙΡ: Ο Μαχίρ ήταν ο γιος του Αμιήλ (Αμμιήλ) και ζούσε στη Λαδάβαρ (Λωδαβάρ), πόλη ανατολικά του Ιορδάνη (Β' Βασιλειών 9,4. 17,27). Ο Μαχίρ ήταν ανάμεσα σ' αυτούς που βοήθησαν τον Δαβίδ, όταν αυτός εγκατέλειψε την Ιερουσαλήμ, μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ (Β' Βασιλειών 17,27).

 

 

Όταν είχε φτάσει η είδηση για το θάνατο του βασιλιά Σαούλ και του Ιωνάθαν, η παραμάνα του Σαούλ άρπαξε βιαστικά το μικρό γιο του Ιωνάθαν, τον Μεμφιβοσθέ κι έφυγε για τη Λαδάβαρ. Εκεί βρήκαν καταφύγιο στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ (Β' Βασιλειών 4,4. 9,4-5).

Όταν ο Δαβίδ έφτασε στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ, ο Ουεσβί από τη Ραββάθ, γιος του Ναάς, πρώην βασιλιά των Αμμωνιτών, ο Μαχίρ, γιος του Αμιήλ, από την Λωδαβάρ και ο Βερζελλί, από την Ρωγελλίμ της Γαλαάδ, έφεραν στο Δαβίδ κρεβάτια, τάπητες, λέβητες, οικιακά σκεύη, σιτάρι, κριθάρι, αλεύρι, κουκιά, φακές, μέλι, βούτυρο, πρόβατα και αγελαδινό τυρί για να φάνε ο Δαβίδ και ο στρατός που τον ακολουθούσε, επειδή ήταν όλοι τους πεινασμένοι, διψασμένοι κι εξαντλημένοι από την πορεία τους στην έρημο (Β' Βασιλειών 17,24-29).

 

 

 

Ο ΧΑΜΑΑΜ

 

ΧΑΜΑΑΜ (ΧΙΜΑΜ): Ο Χαμαάμ (Χιμάμ) ήταν γιος του Βερζελλί (Βαρζιλλαΐ) και καταγόταν από την Ρωγελλίμ της Γαλαάδ (Β' Βασιλειών 9,4. 17,27. 19,31).

 

Ο πατέρας του Χαμαάμ ήταν πολύ πλούσιος και πολύ ηλικιωμένος, 80 χρονών, όταν φρόντιζε για τη διατροφή του βασιλιά Δαβίδ, για όσο διάστημα εκείνος βρισκόταν στη Μαναΐμ (Μαχαναΐμ), μετά την εξέγερση του Αβεσσαλώμ. Ο Δαβίδ, μετά την ήττα του Αβεσσαλώμ, είπε στο Βερζελλί να πάει μαζί του στην Ιερουσαλήμ και θα τον φρόντιζε τώρα που βρισκόταν στα γηρατειά του.

Ο Βερζελλί όμως δεν ακολούθησε το Δαβίδ, επειδή ήταν πολύ γέρος και ήθελε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στην πατρίδα του. Του ζήτησε όμως, αντί γι' αυτόν να πάρει μαζί του στην Ιερουσαλήμ το γιο του τον Χαμαάμ (Χιμάμ). Έτσι ο Δαβίδ ικανοποίησε τα αιτήματα του Βερζελλί και του υποσχέθηκε, πως θα πάρει μαζί του στην Ιερουσαλήμ το γιο του, τον Χαμαάμ, και θα κάνει γι' αυτόν ότι του ζητήσει (Β' Βασιλειών 19,31-38). Όταν ο Δαβίδ πέρασε τον Ιορδάνη, ο Βερζελλί επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ ο Χαμαάμ, ο γιος του, ακολούθησε το Δαβίδ στην Ιερουσαλήμ (Β' Βασιλειών 19,39-40).

 

Ο Δαβίδ πριν πεθάνει, ζήτησε από το Σολομώντα, να συμπεριφερθεί με καλοσύνη στους γιους του Βερζελλί και να τους επιτρέψει να τρώνε στο τραπέζι του, γιατί κι αυτοί, όπως και ο πατέρας τους, τον βοήθησαν όταν έφευγε για να γλιτώσει από την καταδίωξη του Αβεσσαλώμ (Γ' Βασιλειών 2,7).

 

 

 

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΒΟΧΟΡΙ (ΒΙΧΡΙ): Ο Βοχορί (Βιχρί) ήταν ο πατέρας του Σαβεέ (Σεβά) (Β' Βασιλειών 20,1-2. 20,6-7. 20,10. 20,13. 20,21-22). Καταγόταν από τα Γάλγαλα και ανήκε στη φυλή Βενιαμίν (Β' Βασιλειών 20,1).

 

 

 

Ο ΡΗΣΙ

 

ΡΗΣΙ (ΡΕΪ): Ο Ρησί (Ρεΐ) ήταν ένας από τους ισχυρούς άνδρες των Ισραηλιτών την εποχή του Δαβίδ και του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 1,8). Ο Ρησί, ο αρχιερέας Σαδώκ, ο Βαναίας, αξιωματικός του Δαβίδ, ο προφήτης Νάθαν, ο Σεμεΐ και άλλοι ισχυροί άνδρες πήραν το μέρος του Σολομώντα και δεν ακολούθησαν τον Αδωνία, γιο του Δαβίδ, όταν σφετερίστηκε το θρόνο από τον αδερφό του το Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 1,7-8).

 

 

 

Ο ΝΑΔΑΒ, Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΔΑΣ

 

ΝΑΔΑΒ: Ο Ναδάδ ήταν ο πατέρας της Σουλαμίτιδας, η οποία είναι η κεντρική ηρωΐδα, η νύμφη, στο βιβλίο του Σολομώντα Άσμα Ασμάτων (Άσμα Ασμάτων 7,2).

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ Π.Δ.

ΠΡΟΣΩΠΑ Π.Δ.

ΔΙΚΑΙΟΙ Π.Δ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δαβίδ,  Σαβεέ.