ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ    

 

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩΣ

 

Ο ΑΧΙΗΛ (ΟΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ

 

ΑΧΙΗΛ (ΟΖΑΣ, ΧΙΕΛ): Ο Αχιήλ (Οζάς) ήταν Ισραηλίτης από τη Βαιθήλ και καταγόταν από τη φυλή Εφραίμ. Ήταν πατέρας του Αβιρών (Αβιράμ) και του Σεγούβ (Σεγώβ) και θεμελιωτής εκ νέου της Ιεριχώς. Έζησε την εποχή του βασιλιά Αχαάβ (Ιησούς του Ναυή 6,26. Γ' Βασιλέων 16,34).

 

ΑΒΙΡΩΝ (ΑΒΙΡΑΜ): Ο Αβιρών (Αβιράμ) ήταν ο πρωτότοκος γιος του Αχιήλ (Οζά) και καταγόταν από τη Βαιθήλ, της φυλής Εφραίμ. Με το νεκρό του σώμα ο πατέρας του θεμελίωσε την Ιεριχώ (Ιησούς του Ναυή 6,26. Γ' Βασιλέων 16,34).

 

ΣΕΓΟΥΒ (ΣΕΓΩΒ): Ο Σεγούβ (Σεγώβ) ήταν ο νεότερος γιος του Αχιήλ (Οζά) και καταγόταν από τη Βαιθήλ, της φυλής Εφραίμ. Με το νεκρό του σώμα ο πατέρας του θεμελίωσε τις πύλες της Ιεριχώς (Ιησούς του Ναυή 6,26. Γ' Βασιλέων 16,34).

 

 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΩΣ

 

Όταν ο Ιησούς του Ναυή κατέλαβε την Ιεριχώ, έκανε όρκο αναθέματος γι' αυτή την πόλη. Όποιος θα τολμούσε να την ανοικοδομήσει ξανά και να την οχυρώσει, να ήταν καταραμένος και μόνο αν έβαζε το σώμα του νεκρού πρωτότοκου γιου του στα θεμέλια της πόλης και μόνο με το σώμα του νεκρού νεότερου γιου του θα στηνόταν οι πύλες της.

Αυτό έκαμε και αυτό έπαθε ο Αχιήλ (Οζάς) από τη Βαιθήλ. Αυτός την εποχή του βασιλιά Αχαάβ, με τον Αβιρών, τον πρωτότοκο γιο του, θεμελίωσε την πόλη, και με τον νεότερο γιο του, τον Σεγούβ, έστησε τις πύλες της. Κι αυτό έγινε ως θεία τιμωρία για να εκπληρωθεί ο λόγος, που είχε εξαγγείλει ο Κύριος με τον Ιησού του Ναυή (Ιησούς του Ναυή 6,26. Γ' Βασιλέων 16,34).