ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

Ο ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ

 

Ο ΑΜΙΝΑΔΑΒ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ

 

ΑΜΙΝΑΔΑΒ (ΑΒΙΝΑΔΑΒ) : Ο Αμιναδάβ (Αβιναδάβ) καταγόταν από την Καριαθιαρίμ (Κιριάθ-Ιαρίμ) της φυλής Ιούδα. Γιος του Αμιναδάβ ήταν ο Ελεάζαρ (Α' Βασιλειών 7,1). Στο σπίτι του έμεινε η Κιβωτός της Διαθήκης για 20 χρόνια (Α' Βασιλειών 7,1).

 

ΕΛΕΑΖΑΡ : Ο Ελεάζαρ καταγόταν από την Καριαθιαρίμ (Κιριάθ-Ιαρίμ) της φυλής Ιούδα. Ήταν γιος του Αμιναδάβ (Αβιναδάβ) (Α' Βασιλειών 7,1). Στο σπίτι του πατέρα του έμεινε η Κιβωτός της Διαθήκης για 20 χρόνια και ο Ελεάζαρ ανέλαβε να την προσέχει (Α' Βασιλειών 7,1).

 

ΟΖΑ (ΟΥΖΖΑ) : Ο Οζά (Ουζζά) καταγόταν από την Καριαθιαρίμ (Κιριάθ-Ιαρίμ) της φυλής Ιούδα. Ήταν γιος του Αμιναδάβ (Αβιναδάβ) (Β' Βασιλειών 6,3). Η Κιβωτός της Διαθήκης έμεινε στο σπίτι του πατέρα του έμεινε  για 20 χρόνια (Α' Βασιλειών 7,1). Ο Οζά θανατώθηκε από τον Κύριο, όταν προσπάθησε κατά τη μεταφορά της Κιβωτού να τη συγκρατήσει για να μην πέσει, επειδή τα βόδια είχαν γείρει την άμαξα (Β' Βασιλειών 6,6).

 

 

Ο Δαβίδ μεταφέρει την Κιβωτό, ενώ ο Οζά βρίσκεται στο έδαφος

Όταν οι Φιλισταίοι επέστρεψαν την Κιβωτό της Διαθήκης στους Ισραηλίτες, η άμαξα με την Κιβωτό κατευθύνθηκε στη Βαιθσαμύς, όπου σταμάτησε στο χωράφι του Ωσηέ (Α' Βασιλειών 6,13-15). Η οργή όμως του Κυρίου έπεσε βαριά πάνω στους κατοίκους της Βαιθσαμύς, επειδή ξεσκέπασαν και είδαν την Κιβωτό και γι' αυτό ο Κύριος θανάτωσε 50.070 άντρες. Έτσι έστειλαν αγγελιοφόρους στους κατοίκους της Καριαθιαρίμ και τους ζήτησαν να μεταφέρουν την Κιβωτό στον τόπο τους (Α' Βασιλειών 6,19-21).

Έτσι ήρθαν οι άντρες της Καριαθιαρίμ και μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης στο σπίτι του Αμιναδάβ, το οποίο βρισκόταν πάνω σ' ένα λόφο. Μετά όρισαν το γιο του τον Ελεάζαρ να φυλάει την Κιβωτό. Η Κιβωτός της Διαθήκης έμεινε στην Καριαθιαρίμ είκοσι χρόνια και όλοι οι Ισραηλίτες έστρεψαν τα βλέμματά τους με μετάνοια προς τον Κύριο (Α' Βασιλειών 7,1-2).

 

Από το σπίτι του Αμιναδάβ ο Δαβίδ πήρε την Κιβωτό και την ανέβασε σε μια καινούρια άμαξα, την οποία οδηγούσε ο Οζά και οι αδελφοί του, γιοι του Αμιναδάβ. Όταν όμως έφτασαν στο αλώνι του Ναχών, ο Οζά άπλωσε το χέρι του στην Κιβωτό για να τη συγκρατήσει, γιατί τα βόδια την είχαν γείρει. Τότε οργίστηκε ο Κύριος εναντίον του και τον χτύπησε επί τόπου για την ανευλάβειά του και πέθανε. O τόπος εκείνος ονομάστηκε «Διακοπή Οζά». Ο Δαβίδ, όταν είδε ότι ο Κύριος θανάτωσε τον Οζά, λυπήθηκε και δεν ήθελε να πάρει την Κιβωτό στην Ιερουσαλήμ, αλλά την οδήγησε στο σπίτι του Αβεδδαρά, του Γεθθαίου (Β' Βασιλειών 6,3-10. Α' Παραλειπομένων 13,7-13).