ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΑΔΩΝΙΡΑΜ

 

Ο ΑΔΩΝΙΡΑΜ (ΑΔΩΡΑΜ)

 

Ο Αδωνιράμ (Αδωράμ) ήταν γιος του Εφρά (Αβδά) (Γ' Βασιλειών 4,6). Ο Αδωνιράμ ήταν αξιωματούχος και άρχοντας του Δαβίδ και ήταν ο υπεύθυνος επί των φόρων (Β' Βασιλειών 20,24. Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18). Αυτή τη θέση κράτησε και στα χρόνια της βασιλείας του Σολομώντα (Γ' Βασιλειών 4,6), καθώς και του Ροβοάμ (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).

 

 

Υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ ήταν και οι εργάτες που έστειλε ο Σολομώντας στο όρος Λίβανος, προκειμένου να προμηθεύσουν με ξύλα και πέτρες για την κατασκευή του Ναού των Ιεροσολύμων. Ο Σολομώντας έστειλε 30.000 Ισραηλίτες ως εργάτες, για να δουλέψουν στο όρος Λίβανος, με 10.000 αμοιβή το μήνα. Αυτοί εναλάσσονταν, ώστε ένα μήνα δούλευαν στο όρος Λίβανος και δύο μήνες βρίσκονταν στα σπίτια τους. Όλοι αυτοί ήταν υπό την εποπτεία του Αδωνιράμ (Γ' Βασιλέων 5,27-28).

Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά, πριν την απόσχισή τους, διέκοψαν τις σχέσεις τους με τους απογόνους του Δαβίδ, ο Ροβοάμ έστειλε για συμβιβασμό προς τις βόρειες φυλές τον Αδωνιράμ, που ήταν ο επόπτης των φόρων, τον οποίο οι Ισραηλίτες του βορρά τον λιθοβόλησαν και τον σκότωσαν (Γ' Βασιλέων 12,18. Β' Παραλειπομένων 10,18).