ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ

 

ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Ο ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Ο Ζαβουλών ήταν ο δέκατος γιος του Ιακώβ και έκτος της Λείας (Γένεση 30,19-20 και 35,23). Γεννήθηκε στη Μεσοποταμία. Το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει "δώρο" και είναι σχετικό με τα λόγια της Λείας "ο Κύριος μου χάρισε κατά τον καιρό αυτό ένα καλό δώρο". Ο Ζαβουλών είχε τρεις γιους, τους Σερέδ ή Σαρέδ, Αλλών (Αιλών) και Αχοήλ ή Αλλήλ (Ιαχσεήλ) (Γένεση 46,14. Αριθμοί 26,22).

 

 

 

 

ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Οι απόγονοι του Ζαβουλών κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο αποτέλεσαν τη φυλή Ζαβουλών, η οποία απαριθμούσε 57.400 άντρες (Αριθμοί 1,28-29). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 60.500 άντρες (Αριθμοί 26,23).

 

ΣΕΡΕΔ ή ΣΑΡΕΔ:  Ο Σερέδ ή Σαρέδ ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ζαβουλών. Ο Σερέδ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,14. Αριθμοί 26,22). Από τον Σαρέδ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Σαρεδί (Αριθμοί 26,22).

 

ΑΛΛΩΝ (ΑΙΛΩΝ): Ο Αλλών (Αιλών) ήταν ο δεύτερος γιος του Ζαβουλών. Ο Αλλών γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,14. Αριθμοί 26,22). Από τον Αλλών προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Αλλωνί (Αριθμοί 26,22).

 

ΑΧΟΗΛ ή ΑΛΛΗΛ (ΙΑΧΣΕΗΛ):  Ο Αχοήλ ή Αλλήλ (Ιαχσεήλ) ήταν ο τρίτος γιος του Ζαβουλών. Ο Αχοήλ γεννήθηκε στη Χαναάν και ήταν ένας από τους 75 άντρες, που μαζί με τον πατέρα του και τ' αδέρφια του, ακολούθησαν τον Ιακώβ στην Αίγυπτο (Γένεση 46,14. Αριθμοί 26,22). Από τον Αχοήλ ή Αλλήλ προήλθε ο δήμος και πατριαρχική οικογένεια Αλληλί (Αριθμοί 26,22).