ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

 

Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

Α) Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ

 

Οι 12 φυλές του Ισραήλ

Οι απόγονοι του Ζαβουλών, μετά την Έξοδο, κατά την πορεία τους στην έρημο Σινά απαριθμούσαν 57.400 άτομα (Αριθμοί 1,28-29). Λίγο πριν την είσοδο των Ισραηλιτών στη γη Χαναάν, στην πεδιάδα Μωάβ, η φυλή απαριθμούσε 60.500 άντρες (Αριθμοί 26,23). Χάρτης C3,4.

 

Σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, η φυλή Ζαβουλών στρατοπέδευε κοντά στις φυλές Ιούδα και Ισσάχαρ, ανατολικά της Σκηνής του Μαρτυρίου, γύρω από τη σημαία και τα εμβλήματα της φυλής τους. Αρχηγός της φυλής Ζαβουλών την εποχή του Μωυσή, ήταν ο Ελιάβ, γιος του Χαιλών (Αριθμοί 2,7-8). Οι φυλές Ισσάχαρ και Ζαβουλών ήταν κάτω από την αρχηγία της φυλής Ιούδα, με συνολικό αριθμό 186.400 πολεμιστές. Πάντα κατά την αναχώρηση από κάποιο μέρος αυτές οι τρεις φυλές ξεκινούσαν πρώτες (Αριθμοί 2,9).

Ο Μωυσής είχε δώσει ευλογίες και κατάρες στους Ισραηλίτες, για την πιστή τήρηση των εντολών του Κυρίου. Έτσι ο Μωυσής προέτρεψε τους Ισραηλίτες, όταν θα μπουν στη Χαναάν, οι φυλές Ρουβήν, Γαδ, Ασήρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλείμ, θα περάσουν τελευταίες τον Ιορδάνη και θα σταθούν στο όρος Εβάλ (Γαιβάλ) για να απαγγείλουν, μέσω των Λευιτών, τις κατάρες για την ανυπακοή στο νόμο (Δευτερονόμιο 11,26-32. 27,11-14).

 

 

Β) ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΑΝΑΑΝ

 

Όταν έγινε η διανομή της Χαναάν, ο τρίτος κλήρος έπεσε στη φυλή Ζαβουλών (Ιησούς του Ναυή 19,10). Στη γη της Επαγγελίας κατέλαβαν την παράλια περιοχή από τη Μεσόγειο θάλασσα προς τον Κάρμηλο, μέχρι τη λίμνη Γενησαρέτ. Τα όριά της άρχιζαν από την Εσεδκγωλά και μετά πήγαιναν δυτικά προς τη Μαραγγιλά, η οποία συνόρευε με τη Βαιθάραβα στο φαράγγι, γνωστή ως Ιεκμάν. Από κει τα όρια πήγαιναν στη Σεδδούκ, ανατολικά από την Βαιθσαμύς, στα όρια της Χασελωθαΐθ. Μετά περνούσαν από τη Δαβιρώθ και ανέβαιναν στη Φαγγαί. Από κει πήγαιναν ανατολικά στη Γεβερέ και στην Κατασέμ. Μετά περνούσαν από τη Ρεμμωνά, Αμαθάρ, Αοζά και μετά πήγαιναν βόρεια στην Αμώθ για να καταλήξουν στην Γαιφαήλ, στην Κατανάθ, στη Ναβαάλ, στην Συμοών, στην Ιεριχώ και την Βαιθμάν (Ιησούς του Ναυή 19,10-16). Μεγάλες πόλεις της φυλής Ζαβουλών ήταν η Ιοκνεάμ, η Συμοών κ.α.

Η φυλή του Ζαβουλών κατά την εγκατάστασή της στη γη Χαναάν, αρχικά δεν εξολόθρευσε τους Χαναναίους που κατοικούσαν στις πόλεις Κέδρων και Δωμανά, οι οποίοι ζούσαν ως φόρου υποτελείς ανάμεσα στους Ισραηλίτες (Κριταί 1,30).

 

ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΒΟΥΛΩΝ

 

 

Γ) Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

 

Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΒΒΩΡΑΣ

 

Ο Ιακώβ όταν ευλόγησε τον Ζαβουλών, λίγο πριν το θάνατό του, προφήτευσε ότι οι απόγονοί του θα κατοικήσουν τα παραλιακά μέρη κοντά στη Σιδώνα (Γένεση 49,13). Ο Μωυσής λίγο πριν πεθάνει, είπε προφητικά για τη φυλή Ζαβουλών, ότι θα ευφραίνεται τα ταξίδια του και τις συναλλαγές του με τους άλλους λαούς, και ότι μαζί με τη φυλή Ζαβουλών θα νικήσουν και θα καταστρέψουν πολλούς εχθρικούς λαούς και ότι στα μέρη τους θα προσφέρουν θυσίες δικαιοσύνης στον Κύριο και θα απολαμβάνουν τον πλούτο της θάλασσας και το εμπόριο (Δευτερονόμιο 33,18-19).

 

Όταν η Δεββώρα και ο Βαράκ, εκστράτευσαν εναντίον του Σισάρα, αρχιστράτηγου του Ιαβίν, βασιλιά των Χαναναίων, πήραν μαζί τους δέκα χιλιάδες άντρες από τις φυλές Νεφθαλί και Ζαβουλών και στρατοπέδευσαν στο όρος Θαβώρ. Ο Σισάρα και ο στρατός του, όταν αντίκρυσαν το στρατό του Βαράκ, είχαν τρομάξει τόσο, ώστε το έβαλαν στα πόδια. Αλλά ο Βαράκ καταδίωξε τις άμαξες και το στρατό του ως την Αρισώθ και κατέσφαξε όλους τους στρατιώτες του Σισάρα (Κριτές 4,4-16). Στον ύμνο της Δεββώρας και του Βαράκ αναφέρεται, ότι εκτός από τις φυλές Ζαβουλών και Νεφθαλί, ακολούθησαν κι άλλοι το Βαράκ, όπως οι Ισραηλίτες από τις φυλές Εφραίμ και Βενιαμίν, καθώς επίσης και η πατριά του Μαχίρ από τη φυλή Μανασσή. Από τη φυλή Ζαβουλών ακολούθησαν όσοι μπορούσαν να γράψουν, για να ιστορήσουν τα γεγονότα. Από τη φυλή Ισσάχαρ ακολούθησαν οι αρχηγοί. Οι υπόλοιπες φυλές δεν έλαβαν μέρος για διάφορους λόγους (Κριτές 5,13-18). Μετά τη μάχη οι άντρες των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλί δεν πήραν λάφυρα από τους νεκρούς (Κριτές 5,19).

 

Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΔΕΩΝ

 

Την εποχή των Κριτών οι Μαδιανίτες, οι Αμαληκίτες και οι νομάδες της Ανατολής πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην πεδιάδα Ιεζραέλ. Ο Κριτής Γεδεών κάλεσε τους άντρες της πατριάς του πατέρα του και τους άνδρες από τις φυλές Μανασσή, Ασήρ, Ζαβουλών και Νεφθαλί, να τον ακολουθήσουν σε πόλεμο κατά των Μαδιανιτών (Κριτές 6,33-35).

Το στρατόπεδο του Γεδεών ήταν κοντά στην πηγή Αράδ, στο όρος Γαλαάδ, ενώ το στρατόπεδο των Μαδιανιτών ήταν σε χαμηλότερο σημείο και βρισκόταν βόρεια στην πεδιάδα (Κριτές 7,1). Ο Γεδεών από τους 32.000 που τον ακολούθησαν, κράτησε με εντολή του Κυρίου, μόνο τους τριακόσιους (Κριτές 7,2-8). Αφού κατασκόπευσε το στρατόπεδο των Μαδιανιτών, μοίρασε τους τριακόσιους άντρες του σε τρία μέρη και έδωσε στον καθένα από μία σάλπιγγα και μία άδεια στάμνα, με μια λαμπάδα μέσα. Μετά τους είπε, ότι θα κάνει αυτός θα κάνουν κι αυτοί (Κριτές 7,15-18).

Λίγο αργότερα ο Γεδεών και οι εκατό άντρες του έφτασαν στην άκρη του στρατοπέδου των Μαδιανιτών, την ώρα που είχαν αλλάξει οι φρουροί. Σάλπισαν τότε με τις σάλπιγγες κι έσπασαν τις στάμνες που κρατούσαν στα χέρια τους. Αμέσως σάλπισαν και οι άλλοι διακόσιοι που ήταν γύρω από το στρατόπεδο και φώναζαν: «Για τον Κύριο και το Γεδεών». Οι Μαδιανίτες νόμιζαν ότι είχαν περικυκλωθεί, φώναζαν και τράπηκαν σε φυγή πανικόβλητοι. Άρχισαν τότε ο ένας να στρέφει το ξίφος του εναντίον του άλλου και ν' αλληλοσκοτώνονται. Όσοι από τους Μαδιανίτες γλίτωσαν, έφυγαν πανικόβλητοι προς τα γύρω μέρη (Κριτές 7,19-23).

Τότε ο Γεδεών κάλεσε τους Ισραηλίτες των φυλών Νεφθαλί, Ασήρ και Μανασσή για να καταδιώξουν τους Μαδιανίτες.  Μετά έστειλε αγγελιοφόρους στη φυλή Εφραίμ για να αποκλείσει τους Μαδιανίτες και να μη διαφύγουν προς τη Βαιθηρά και τον Ιορδάνη.

Έτσι οι άνδρες της φυλής Εφραίμ έπιασαν τα περάσματα του Ιορδάνη και συνέλαβαν αιχμαλώτους τους δύο αρχηγούς των Μαδιανιτών, τον Ωρήβ και τον Ζηβ, τους οποίους και σκότωσαν (Κριτές 7,23-25).

 

 

Δ) Η ΦΥΛΗ ΖΑΒΟΥΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ

 

Μετά το θάνατο του Σαούλ, όταν ο Δαβίδ εγκαταστάθηκε στη Χεβρών, καθημερινά πήγαιναν πολεμιστές απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, οι οποίοι ενώθηκαν με το στρατό του Δαβίδ και αποδέχτηκαν το βασιλικό του αξίωμα. Από τη φυλή του Ζαβουλών ήταν 50.000 άνδρες, ετοιμοπόλεμοι, καλά γυμνασμένοι και οπλισμένοι με όλα τα πολεμικά όπλα, αποφασισμένοι να βοηθήσουν το Δαβίδ με όλη τους την καρδιά (Α' Παραλειπομένων 12,24. 12,34).

Στα τέλη της βασιλείας του Δαβίδ, ο αρχιστράτηγος Ιωάβ μαζί με άλλους αξιωματούχους, απέγραψαν το λαό, όπως ζήτησε ο Δαβίδ. Έτσι αφού πέρασαν απ' όλες τις φυλές του Ισραήλ, κατά την απογραφή βρέθηκαν 800.000 μάχιμοι άνδρες από τις άλλες φυλές του Ισραήλ και 500.000 άνδρες από τη φυλή του Ιούδα  (Β' Βασιλειών 24,5-9), ενώ σύμφωνα με το βιβλίο των Παραλειπομένων Α' κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 1.100.000 άνδρες ικανοί να κρατήσουν όπλο, ενώ οι άνδρες της φυλής Ιούδα ήταν 470.000 άνδρες (Α' Παραλειπομένων 21,5-6).